XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 0 0 1 5 8
Giải Bảy
G.7
905 1 7
Giải Sáu
G.6
9408 3141 1255 2 4
Giải Năm
G.5
2044 3 1 7
Giải Tư
G.4
26141 83001 86978 54124 79017 25937 21700
4
5
1 1 4
1 5
Giải Ba
G.3
12684 24800 6 9
Giải Nhì
G.2
33631 7 8
Giải Nhất
G.1
02251 8 4
Giải ĐB
ĐB
637269 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 1 5 8
1 7
2 4
3 1 7
4 1 1 4
5 1 5
6 9
7 8
8 4
9  

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 4 6 6
Giải Bảy
G.7
945 1 3 6
Giải Sáu
G.6
9604 7558 7091 2 1 5 8
Giải Năm
G.5
6328 3 5
Giải Tư
G.4
84945 09742 19235 37821 57516 93625 99494
4
5
2 5 5 8
8
Giải Ba
G.3
60606 81206 6 4
Giải Nhì
G.2
04064 7  
Giải Nhất
G.1
52613 8  
Giải ĐB
ĐB
148248 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6 6
1 3 6
2 1 5 8
3 5
4 2 5 5 8
5 8
6 4
7  
8  
9 1 4

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 0 6 8
Giải Bảy
G.7
549 1 6
Giải Sáu
G.6
5221 9542 7348 2 1 4
Giải Năm
G.5
7606 3  
Giải Tư
G.4
53977 88316 97443 80148 41208 95479 28554
4
5
2 3 8 8 9
0 1 4
Giải Ba
G.3
64651 10000 6  
Giải Nhì
G.2
07388 7 7 9
Giải Nhất
G.1
77350 8 8
Giải ĐB
ĐB
997124 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6 8
1 6
2 1 4
3  
4 2 3 8 8 9
5 0 1 4
6  
7 7 9
8 8
9  

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0 3 4 7
Giải Bảy
G.7
276 1  
Giải Sáu
G.6
7038 0959 9307 2  
Giải Năm
G.5
5544 3 3 4 8 8 9
Giải Tư
G.4
37538 56769 50634 01403 41833 90704 28765
4
5
4 8
2 4 9
Giải Ba
G.3
39062 48748 6 2 5 9
Giải Nhì
G.2
66239 7 6
Giải Nhất
G.1
39452 8  
Giải ĐB
ĐB
827254 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 7
1  
2  
3 3 4 8 8 9
4 4 8
5 2 4 9
6 2 5 9
7 6
8  
9  

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 3 6
Giải Bảy
G.7
589 1 2 4
Giải Sáu
G.6
6612 2630 6165 2 1
Giải Năm
G.5
1639 3 0 9
Giải Tư
G.4
75506 73021 48071 03403 44572 43473 97542
4
5
2
 
Giải Ba
G.3
19574 14769 6 3 3 5 9
Giải Nhì
G.2
77514 7 1 2 3 4
Giải Nhất
G.1
39763 8 9
Giải ĐB
ĐB
443863 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6
1 2 4
2 1
3 0 9
4 2
5  
6 3 3 5 9
7 1 2 3 4
8 9
9  

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0 0 1 8
Giải Bảy
G.7
956 1 2 6 6
Giải Sáu
G.6
7300 9745 5601 2 4 6
Giải Năm
G.5
5426 3 1 9
Giải Tư
G.4
81512 54424 49231 20216 93953 86189 30739
4
5
5
3 6 7
Giải Ba
G.3
47208 33060 6 0 3
Giải Nhì
G.2
23157 7  
Giải Nhất
G.1
04216 8 9
Giải ĐB
ĐB
621463 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 8
1 2 6 6
2 4 6
3 1 9
4 5
5 3 6 7
6 0 3
7  
8 9
9  

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0  
Giải Bảy
G.7
911 1 1 1 8
Giải Sáu
G.6
7656 3043 4684 2 2
Giải Năm
G.5
5518 3 0 2 7
Giải Tư
G.4
67388 19391 44611 03930 46422 37437 07068
4
5
3
6
Giải Ba
G.3
58132 39572 6 8 8
Giải Nhì
G.2
70968 7 2 7
Giải Nhất
G.1
22477 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
775693 9 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 1 8
2 2
3 0 2 7
4 3
5 6
6 8 8
7 2 7
8 4 8
9 1 3

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 1
Giải Bảy
G.7
410 1 0 8 9
Giải Sáu
G.6
9385 7294 0449 2 9
Giải Năm
G.5
3662 3 5
Giải Tư
G.4
61348 00418 22735 98782 07140 75562 17819
4
5
0 8 9
5
Giải Ba
G.3
70129 94501 6 2 2
Giải Nhì
G.2
73487 7  
Giải Nhất
G.1
88555 8 2 3 5 7
Giải ĐB
ĐB
526283 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 8 9
2 9
3 5
4 0 8 9
5 5
6 2 2
7  
8 2 3 5 7
9 4

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 2 3
Giải Bảy
G.7
039 1 0 5
Giải Sáu
G.6
7947 3785 1643 2 3
Giải Năm
G.5
5941 3 8 9 9
Giải Tư
G.4
46039 87815 91402 85356 22052 69603 14450
4
5
1 3 7
0 1 2 6 8
Giải Ba
G.3
09351 89323 6  
Giải Nhì
G.2
65510 7  
Giải Nhất
G.1
04858 8 5
Giải ĐB
ĐB
274038 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1 0 5
2 3
3 8 9 9
4 1 3 7
5 0 1 2 6 8
6  
7  
8 5
9  

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0  
Giải Bảy
G.7
185 1 7 9
Giải Sáu
G.6
4660 6232 3826 2 4 6 8
Giải Năm
G.5
0624 3 2 9
Giải Tư
G.4
43160 90690 35776 73139 53219 84866 44872
4
5
3
 
Giải Ba
G.3
27270 42817 6 0 0 6
Giải Nhì
G.2
16828 7 0 2 6
Giải Nhất
G.1
57689 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
292543 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7 9
2 4 6 8
3 2 9
4 3
5  
6 0 0 6
7 0 2 6
8 5 9
9 0

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0  
Giải Bảy
G.7
247 1 4 9
Giải Sáu
G.6
6791 6067 3549 2 6
Giải Năm
G.5
1377 3 1 3 5
Giải Tư
G.4
91735 87943 64219 60054 47957 64572 30031
4
5
3 7 7 9
4 7
Giải Ba
G.3
87880 33147 6 7
Giải Nhì
G.2
83626 7 2 7
Giải Nhất
G.1
65033 8 0
Giải ĐB
ĐB
653314 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 9
2 6
3 1 3 5
4 3 7 7 9
5 4 7
6 7
7 2 7
8 0
9 1

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 4
Giải Bảy
G.7
216 1 1 6 9
Giải Sáu
G.6
2753 1984 4681 2  
Giải Năm
G.5
4255 3 0 1
Giải Tư
G.4
07330 88331 64856 19104 33291 25894 52696
4
5
 
3 5 6
Giải Ba
G.3
03811 65898 6  
Giải Nhì
G.2
88619 7 6
Giải Nhất
G.1
39997 8 1 4
Giải ĐB
ĐB
407076 9 1 4 6 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 1 6 9
2  
3 0 1
4  
5 3 5 6
6  
7 6
8 1 4
9 1 4 6 7 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 2 3
Giải Bảy
G.7
970 1 0 2
Giải Sáu
G.6
5226 3946 3503 2 6
Giải Năm
G.5
1248 3 5
Giải Tư
G.4
86455 90083 92002 23210 06283 76035 12683
4
5
6 8
5 6 8
Giải Ba
G.3
10969 59758 6 9
Giải Nhì
G.2
65012 7 0
Giải Nhất
G.1
05856 8 3 3 3 9
Giải ĐB
ĐB
695189 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1 0 2
2 6
3 5
4 6 8
5 5 6 8
6 9
7 0
8 3 3 3 9
9  

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 0
Giải Bảy
G.7
173 1 2 9
Giải Sáu
G.6
8941 0723 9764 2 3 3 5 8
Giải Năm
G.5
6949 3  
Giải Tư
G.4
23668 31748 59093 95025 41523 21328 31100
4
5
1 1 2 8 9
 
Giải Ba
G.3
26499 07041 6 4 8
Giải Nhì
G.2
84142 7 3
Giải Nhất
G.1
23612 8  
Giải ĐB
ĐB
714619 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 2 9
2 3 3 5 8
3  
4 1 1 2 8 9
5  
6 4 8
7 3
8  
9 3 9