XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 3 3
Giải Bảy
G.7
841 1 5 9
Giải Sáu
G.6
2062 7860 4394 2  
Giải Năm
G.5
3952 3 4
Giải Tư
G.4
16115 71634 17119 34696 23545 37664 41203
4
5
1 5
2
Giải Ba
G.3
07473 29903 6 0 2 4
Giải Nhì
G.2
22379 7 3 9
Giải Nhất
G.1
37297 8  
Giải ĐB
ĐB
010491 9 1 4 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3
1 5 9
2  
3 4
4 1 5
5 2
6 0 2 4
7 3 9
8  
9 1 4 6 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 9
Giải Bảy
G.7
523 1 8
Giải Sáu
G.6
6179 3956 4909 2 3 6 8
Giải Năm
G.5
4140 3 3 7
Giải Tư
G.4
45437 90549 91676 11691 17633 84828 19826
4
5
0 7 9
1 6
Giải Ba
G.3
26060 49670 6 0
Giải Nhì
G.2
28451 7 0 6 9
Giải Nhất
G.1
25518 8  
Giải ĐB
ĐB
837947 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 8
2 3 6 8
3 3 7
4 0 7 9
5 1 6
6 0
7 0 6 9
8  
9 1

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0 2 5 6
Giải Bảy
G.7
129 1 5
Giải Sáu
G.6
8080 5621 5889 2 0 1 1 9
Giải Năm
G.5
1702 3 6
Giải Tư
G.4
69271 56305 37045 81521 74206 89286 08260
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
04120 05783 6 0
Giải Nhì
G.2
52236 7 1
Giải Nhất
G.1
29415 8 0 3 6 9
Giải ĐB
ĐB
125690 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 6
1 5
2 0 1 1 9
3 6
4 5
5  
6 0
7 1
8 0 3 6 9
9 0

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 4 8
Giải Bảy
G.7
172 1 0 9
Giải Sáu
G.6
4904 0619 6399 2 4
Giải Năm
G.5
7160 3 3
Giải Tư
G.4
41480 58410 00689 47162 72808 20355 77233
4
5
 
5
Giải Ba
G.3
71791 93064 6 0 2 4 5
Giải Nhì
G.2
59482 7 2
Giải Nhất
G.1
82324 8 0 2 9
Giải ĐB
ĐB
712965 9 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8
1 0 9
2 4
3 3
4  
5 5
6 0 2 4 5
7 2
8 0 2 9
9 1 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 0
Giải Bảy
G.7
895 1 0
Giải Sáu
G.6
2137 6164 5576 2 6
Giải Năm
G.5
0989 3 0 7 7
Giải Tư
G.4
64810 02237 69269 87294 90830 89053 99497
4
5
2 9
3
Giải Ba
G.3
56942 54081 6 4 9
Giải Nhì
G.2
01049 7 6
Giải Nhất
G.1
35200 8 1 9
Giải ĐB
ĐB
599126 9 4 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 0
2 6
3 0 7 7
4 2 9
5 3
6 4 9
7 6
8 1 9
9 4 5 7

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0  
Giải Bảy
G.7
721 1 5
Giải Sáu
G.6
8555 6342 7330 2 1
Giải Năm
G.5
7291 3 0
Giải Tư
G.4
07867 19715 42393 68286 16883 01694 46064
4
5
2
2 3 5
Giải Ba
G.3
07078 73152 6 4 7
Giải Nhì
G.2
26192 7 8
Giải Nhất
G.1
50453 8 3 6
Giải ĐB
ĐB
746396 9 1 2 3 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5
2 1
3 0
4 2
5 2 3 5
6 4 7
7 8
8 3 6
9 1 2 3 4 6

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 3
Giải Bảy
G.7
317 1 7
Giải Sáu
G.6
8821 4453 4728 2 1 8
Giải Năm
G.5
2235 3 5
Giải Tư
G.4
08698 13787 85187 47549 02303 48887 77760
4
5
9
3
Giải Ba
G.3
76696 90480 6 0
Giải Nhì
G.2
12192 7 7
Giải Nhất
G.1
86077 8 0 3 7 7 7
Giải ĐB
ĐB
452883 9 2 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 7
2 1 8
3 5
4 9
5 3
6 0
7 7
8 0 3 7 7 7
9 2 6 8

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 4 6 8
Giải Bảy
G.7
250 1 2 4 4 6 6
Giải Sáu
G.6
0408 6606 7614 2 4
Giải Năm
G.5
7712 3 8
Giải Tư
G.4
47016 39171 22924 11186 97253 78883 55938
4
5
 
0 3 4 7
Giải Ba
G.3
44857 13716 6  
Giải Nhì
G.2
82054 7 1
Giải Nhất
G.1
45404 8 3 6
Giải ĐB
ĐB
208214 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6 8
1 2 4 4 6 6
2 4
3 8
4  
5 0 3 4 7
6  
7 1
8 3 6
9  

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 7
Giải Bảy
G.7
513 1 2 3 5 9
Giải Sáu
G.6
3452 3848 0121 2 1
Giải Năm
G.5
8407 3 9
Giải Tư
G.4
04570 02047 77373 96343 20188 98788 73569
4
5
3 7 8 8
2
Giải Ba
G.3
81039 66415 6 9
Giải Nhì
G.2
15419 7 0 3
Giải Nhất
G.1
98912 8 8 8
Giải ĐB
ĐB
395548 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 2 3 5 9
2 1
3 9
4 3 7 8 8
5 2
6 9
7 0 3
8 8 8
9  

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 3 4
Giải Bảy
G.7
849 1 6 9
Giải Sáu
G.6
9358 5075 2276 2 4
Giải Năm
G.5
1124 3 2
Giải Tư
G.4
19545 17016 72019 11170 31757 63232 82247
4
5
5 7 9
0 4 7 8
Giải Ba
G.3
56804 11350 6  
Giải Nhì
G.2
22484 7 0 5 6
Giải Nhất
G.1
43503 8 4
Giải ĐB
ĐB
352454 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1 6 9
2 4
3 2
4 5 7 9
5 0 4 7 8
6  
7 0 5 6
8 4
9  

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 2 2 8
Giải Bảy
G.7
560 1 5 6
Giải Sáu
G.6
7779 0702 3141 2 2 7
Giải Năm
G.5
5716 3  
Giải Tư
G.4
58762 52215 81222 27695 31627 12177 93902
4
5
1
6
Giải Ba
G.3
50082 75087 6 0 2
Giải Nhì
G.2
31156 7 7 9
Giải Nhất
G.1
34097 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
241508 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 8
1 5 6
2 2 7
3  
4 1
5 6
6 0 2
7 7 9
8 2 7
9 5 7

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 2 9
Giải Bảy
G.7
676 1 5
Giải Sáu
G.6
3450 9355 3720 2 0 3 5
Giải Năm
G.5
7723 3 0 4
Giải Tư
G.4
17734 71242 05970 09625 04009 69744 25430
4
5
2 4
0 5
Giải Ba
G.3
57362 28515 6 2
Giải Nhì
G.2
84886 7 0 6
Giải Nhất
G.1
87588 8 6 8
Giải ĐB
ĐB
493402 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 5
2 0 3 5
3 0 4
4 2 4
5 0 5
6 2
7 0 6
8 6 8
9  

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
42 0 5 9
Giải Bảy
G.7
157 1 1 5 7 9
Giải Sáu
G.6
6156 4836 7117 2  
Giải Năm
G.5
3319 3 2 6
Giải Tư
G.4
80678 58615 14705 02578 35058 74909 33747
4
5
7
6 7 8
Giải Ba
G.3
61599 94764 6 0 4
Giải Nhì
G.2
63632 7 8 8
Giải Nhất
G.1
51311 8  
Giải ĐB
ĐB
488060 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 9
1 1 5 7 9
2  
3 2 6
4 7
5 6 7 8
6 0 4
7 8 8
8  
9 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 5
Giải Bảy
G.7
765 1 2 2 3 7
Giải Sáu
G.6
2322 0291 9986 2 2 5 7
Giải Năm
G.5
4712 3 7
Giải Tư
G.4
11455 14612 30205 12854 64158 92344 20125
4
5
4
4 5 8
Giải Ba
G.3
25217 52768 6 5 8
Giải Nhì
G.2
24627 7  
Giải Nhất
G.1
20113 8 6
Giải ĐB
ĐB
998137 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 2 2 3 7
2 2 5 7
3 7
4 4
5 4 5 8
6 5 8
7  
8 6
9 1