XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 4 9
Giải Bảy
G.7
071 1 3
Giải Sáu
G.6
3609 5552 6554 2 7 7 9
Giải Năm
G.5
6304 3  
Giải Tư
G.4
89227 00866 53029 55069 23642 26043 53064
4
5
2 3
2 4
Giải Ba
G.3
00913 63270 6 0 4 6 9
Giải Nhì
G.2
50195 7 0 1
Giải Nhất
G.1
48827 8  
Giải ĐB
ĐB
008960 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 9
1 3
2 7 7 9
3  
4 2 3
5 2 4
6 0 4 6 9
7 0 1
8  
9 5

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 0 7
Giải Bảy
G.7
874 1 4 9
Giải Sáu
G.6
1366 4107 2814 2 3
Giải Năm
G.5
9458 3 0 8
Giải Tư
G.4
52323 98230 46938 99600 31369 28594 05952
4
5
1
1 1 2 8
Giải Ba
G.3
41151 71519 6 1 6 9
Giải Nhì
G.2
99661 7 4
Giải Nhất
G.1
80251 8  
Giải ĐB
ĐB
110541 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1 4 9
2 3
3 0 8
4 1
5 1 1 2 8
6 1 6 9
7 4
8  
9 4

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0  
Giải Bảy
G.7
666 1 7
Giải Sáu
G.6
4156 6529 6499 2 9
Giải Năm
G.5
5068 3 8 8 8
Giải Tư
G.4
11946 49760 87866 57138 67038 30082 39063
4
5
6
6
Giải Ba
G.3
83579 88491 6 0 3 6 6 6 8
Giải Nhì
G.2
60366 7 9
Giải Nhất
G.1
68817 8 2
Giải ĐB
ĐB
484038 9 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7
2 9
3 8 8 8
4 6
5 6
6 0 3 6 6 6 8
7 9
8 2
9 1 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0  
Giải Bảy
G.7
459 1 3 3
Giải Sáu
G.6
2091 7679 0499 2 2
Giải Năm
G.5
2050 3 0
Giải Tư
G.4
85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050
4
5
1 3
0 0 1 5 9
Giải Ba
G.3
97922 46713 6 1
Giải Nhì
G.2
30061 7 9
Giải Nhất
G.1
00830 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
138382 9 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 3
2 2
3 0
4 1 3
5 0 0 1 5 9
6 1
7 9
8 2 7
9 1 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0  
Giải Bảy
G.7
278 1 2 5 6 6
Giải Sáu
G.6
3741 2865 8816 2 9
Giải Năm
G.5
8461 3 1
Giải Tư
G.4
17388 82744 65812 85329 73666 27771 02781
4
5
1 4
9
Giải Ba
G.3
77615 77331 6 1 4 5 6
Giải Nhì
G.2
83564 7 1 8
Giải Nhất
G.1
56259 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
232916 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 5 6 6
2 9
3 1
4 1 4
5 9
6 1 4 5 6
7 1 8
8 1 8
9  

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 2
Giải Bảy
G.7
734 1 4 9
Giải Sáu
G.6
2790 6319 7714 2  
Giải Năm
G.5
1064 3 4 9
Giải Tư
G.4
26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502
4
5
0
1 7 8 8
Giải Ba
G.3
83558 69857 6 0 4 4
Giải Nhì
G.2
22575 7 4 5 7
Giải Nhất
G.1
75174 8  
Giải ĐB
ĐB
817339 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 4 9
2  
3 4 9
4 0
5 1 7 8 8
6 0 4 4
7 4 5 7
8  
9 0

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 8 8
Giải Bảy
G.7
408 1 8
Giải Sáu
G.6
8408 0881 4268 2 4
Giải Năm
G.5
8377 3 2 5
Giải Tư
G.4
90065 70518 33669 71781 70351 79384 07086
4
5
 
1
Giải Ba
G.3
22324 21487 6 5 6 8 9
Giải Nhì
G.2
17135 7 7
Giải Nhất
G.1
84832 8 1 1 4 6 7
Giải ĐB
ĐB
152866 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 8
1 8
2 4
3 2 5
4  
5 1
6 5 6 8 9
7 7
8 1 1 4 6 7
9  

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 0 3 5
Giải Bảy
G.7
637 1 2 5 7
Giải Sáu
G.6
6805 6923 9615 2 2 3 5
Giải Năm
G.5
4552 3 7
Giải Tư
G.4
07750 78394 40622 31117 74241 16041 27025
4
5
1 1
0 2 8
Giải Ba
G.3
81003 07558 6  
Giải Nhì
G.2
60512 7 2
Giải Nhất
G.1
62572 8  
Giải ĐB
ĐB
560700 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 5
1 2 5 7
2 2 3 5
3 7
4 1 1
5 0 2 8
6  
7 2
8  
9 4

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 5
Giải Bảy
G.7
360 1 2 3
Giải Sáu
G.6
8185 5492 6812 2 3 8
Giải Năm
G.5
6405 3 0 3 4
Giải Tư
G.4
99391 83691 17730 40123 49450 28034 82813
4
5
 
0 4
Giải Ba
G.3
29273 98533 6 0
Giải Nhì
G.2
44954 7 3 9
Giải Nhất
G.1
17928 8 5
Giải ĐB
ĐB
450579 9 1 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 2 3
2 3 8
3 0 3 4
4  
5 0 4
6 0
7 3 9
8 5
9 1 1 2

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 4
Giải Bảy
G.7
372 1 9
Giải Sáu
G.6
9942 3835 5222 2 2
Giải Năm
G.5
2830 3 0 5
Giải Tư
G.4
05504 24058 00358 99749 53019 81271 35280
4
5
2 9
5 8 8
Giải Ba
G.3
67855 68987 6  
Giải Nhì
G.2
49778 7 1 2 8
Giải Nhất
G.1
74785 8 0 5 7
Giải ĐB
ĐB
573990 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 9
2 2
3 0 5
4 2 9
5 5 8 8
6  
7 1 2 8
8 0 5 7
9 0

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 0 2 4 5 7 8
Giải Bảy
G.7
044 1 5
Giải Sáu
G.6
8700 9307 6504 2 4
Giải Năm
G.5
6193 3 6
Giải Tư
G.4
24936 10324 40561 59366 53542 90583 16042
4
5
2 2 4
 
Giải Ba
G.3
93205 44286 6 1 6
Giải Nhì
G.2
84915 7  
Giải Nhất
G.1
16902 8 3 6
Giải ĐB
ĐB
424008 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 4 5 7 8
1 5
2 4
3 6
4 2 2 4
5  
6 1 6
7  
8 3 6
9 3

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0  
Giải Bảy
G.7
571 1 0 5
Giải Sáu
G.6
3347 9950 5733 2 2
Giải Năm
G.5
4515 3 2 3
Giải Tư
G.4
29066 41051 53181 35748 29465 73385 51978
4
5
7 8
0 1
Giải Ba
G.3
14176 07232 6 5 6 7
Giải Nhì
G.2
98822 7 1 6 8
Giải Nhất
G.1
65367 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
237610 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 5
2 2
3 2 3
4 7 8
5 0 1
6 5 6 7
7 1 6 8
8 1 5
9  

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 1
Giải Bảy
G.7
678 1 2
Giải Sáu
G.6
4312 0492 9529 2 9
Giải Năm
G.5
3601 3 2
Giải Tư
G.4
22932 07055 72358 56795 82267 52260 97857
4
5
4
2 5 7 8
Giải Ba
G.3
83744 14776 6 0 3 7
Giải Nhì
G.2
88997 7 6 8
Giải Nhất
G.1
24452 8  
Giải ĐB
ĐB
169163 9 2 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 2
2 9
3 2
4 4
5 2 5 7 8
6 0 3 7
7 6 8
8  
9 2 5 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 0 8
Giải Bảy
G.7
027 1 9
Giải Sáu
G.6
8547 5924 7063 2 4 7 9
Giải Năm
G.5
5400 3 1 5
Giải Tư
G.4
53059 38671 82565 40147 91999 30935 84429
4
5
7 7
9
Giải Ba
G.3
17408 16572 6 3 5
Giải Nhì
G.2
12182 7 1 2
Giải Nhất
G.1
03231 8 2
Giải ĐB
ĐB
617219 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8
1 9
2 4 7 9
3 1 5
4 7 7
5 9
6 3 5
7 1 2
8 2
9 9