XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 1
Giải Bảy
G.7
961 1 1
Giải Sáu
G.6
5701 1724 9672 2 4 9 9
Giải Năm
G.5
5279 3 3
Giải Tư
G.4
70888 26477 82988 46857 23757 79711 40233
4
5
5
7 7
Giải Ba
G.3
24045 83197 6 1
Giải Nhì
G.2
49629 7 2 7 9
Giải Nhất
G.1
55484 8 4 8 8
Giải ĐB
ĐB
860429 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1
2 4 9 9
3 3
4 5
5 7 7
6 1
7 2 7 9
8 4 8 8
9 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 2 2 7
Giải Bảy
G.7
079 1 3
Giải Sáu
G.6
9034 7870 4631 2 6
Giải Năm
G.5
9571 3 1 4
Giải Tư
G.4
64972 51613 14479 10702 13381 94402 14797
4
5
0
 
Giải Ba
G.3
28289 36107 6  
Giải Nhì
G.2
06140 7 0 1 2 9 9
Giải Nhất
G.1
72126 8 1 9 9
Giải ĐB
ĐB
066089 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 7
1 3
2 6
3 1 4
4 0
5  
6  
7 0 1 2 9 9
8 1 9 9
9 7

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 2
Giải Bảy
G.7
072 1 1 9
Giải Sáu
G.6
8983 2562 0211 2  
Giải Năm
G.5
2458 3 8
Giải Tư
G.4
66419 77796 22338 96902 07076 79069 95467
4
5
 
0 8
Giải Ba
G.3
23083 99178 6 2 6 7 9
Giải Nhì
G.2
51374 7 2 4 6 8
Giải Nhất
G.1
47950 8 3 3
Giải ĐB
ĐB
506766 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 1 9
2  
3 8
4  
5 0 8
6 2 6 7 9
7 2 4 6 8
8 3 3
9 6

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0  
Giải Bảy
G.7
459 1 2 2 3 7 8
Giải Sáu
G.6
0017 3578 5113 2 0 0
Giải Năm
G.5
8075 3 0
Giải Tư
G.4
14412 38674 56641 86020 70830 49592 74720
4
5
1
6 9 9
Giải Ba
G.3
18618 60712 6 2
Giải Nhì
G.2
33062 7 4 5 8
Giải Nhất
G.1
44859 8  
Giải ĐB
ĐB
853656 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 2 3 7 8
2 0 0
3 0
4 1
5 6 9 9
6 2
7 4 5 8
8  
9 2

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 3 6 8
Giải Bảy
G.7
125 1 4
Giải Sáu
G.6
5498 2447 0065 2 5 5
Giải Năm
G.5
3171 3 5 9
Giải Tư
G.4
62706 99214 41808 74225 59235 11839 01941
4
5
1 7
1
Giải Ba
G.3
11776 79965 6 5 5
Giải Nhì
G.2
67603 7 1 4 6
Giải Nhất
G.1
54774 8  
Giải ĐB
ĐB
941551 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6 8
1 4
2 5 5
3 5 9
4 1 7
5 1
6 5 5
7 1 4 6
8  
9 8

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0 1 5
Giải Bảy
G.7
980 1 8
Giải Sáu
G.6
0718 9268 5401 2 4 6 8
Giải Năm
G.5
4205 3 5
Giải Tư
G.4
89566 77926 25135 22558 93896 30492 16746
4
5
6
4 5 8 9
Giải Ba
G.3
60024 07154 6 6 8
Giải Nhì
G.2
42228 7  
Giải Nhất
G.1
15455 8 0
Giải ĐB
ĐB
757959 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 8
2 4 6 8
3 5
4 6
5 4 5 8 9
6 6 8
7  
8 0
9 2 6

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 1
Giải Bảy
G.7
720 1 3 4
Giải Sáu
G.6
3067 1113 0538 2 0 2 8
Giải Năm
G.5
3862 3 3 7 8 8
Giải Tư
G.4
95784 03072 75537 84014 23038 62943 13028
4
5
3
0
Giải Ba
G.3
35833 61063 6 2 3 7
Giải Nhì
G.2
11150 7 2
Giải Nhất
G.1
02001 8 4
Giải ĐB
ĐB
953622 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 3 4
2 0 2 8
3 3 7 8 8
4 3
5 0
6 2 3 7
7 2
8 4
9  

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 0 9 9
Giải Bảy
G.7
936 1  
Giải Sáu
G.6
1635 2963 8772 2 5 6
Giải Năm
G.5
2595 3 5 6
Giải Tư
G.4
95577 88987 83485 22325 34400 40626 34096
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
96909 45109 6 3
Giải Nhì
G.2
79371 7 1 2 7
Giải Nhất
G.1
44190 8 5 7 8
Giải ĐB
ĐB
908388 9 0 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9 9
1  
2 5 6
3 5 6
4  
5  
6 3
7 1 2 7
8 5 7 8
9 0 5 6

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 3 3 8
Giải Bảy
G.7
843 1 2 5
Giải Sáu
G.6
7212 8072 0408 2  
Giải Năm
G.5
9803 3 2 2 4
Giải Tư
G.4
65132 88568 89373 35232 23415 16189 53385
4
5
3
3
Giải Ba
G.3
96097 78368 6 8 8
Giải Nhì
G.2
50534 7 2 3
Giải Nhất
G.1
63003 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
806253 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3 8
1 2 5
2  
3 2 2 4
4 3
5 3
6 8 8
7 2 3
8 5 9
9 7

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 0 3 4 5 7
Giải Bảy
G.7
204 1 5 9
Giải Sáu
G.6
9365 3000 9607 2 0 7
Giải Năm
G.5
6827 3 4
Giải Tư
G.4
64372 67284 79297 91003 96034 77057 54619
4
5
1
7
Giải Ba
G.3
86741 08020 6 5
Giải Nhì
G.2
72305 7 2
Giải Nhất
G.1
20896 8 4
Giải ĐB
ĐB
870715 9 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 4 5 7
1 5 9
2 0 7
3 4
4 1
5 7
6 5
7 2
8 4
9 6 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 1 2 5 8
Giải Bảy
G.7
599 1 0 8
Giải Sáu
G.6
2310 3801 7561 2 1 1
Giải Năm
G.5
9002 3  
Giải Tư
G.4
74881 07668 94121 98073 03656 18921 27908
4
5
 
6 9
Giải Ba
G.3
77005 38774 6 1 8
Giải Nhì
G.2
09118 7 3 4 8
Giải Nhất
G.1
54259 8 1
Giải ĐB
ĐB
556678 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 5 8
1 0 8
2 1 1
3  
4  
5 6 9
6 1 8
7 3 4 8
8 1
9 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 0 9 9
Giải Bảy
G.7
834 1 5
Giải Sáu
G.6
9046 7040 3257 2 3
Giải Năm
G.5
1849 3 3 4 7
Giải Tư
G.4
88915 05763 48841 51455 42133 40668 92286
4
5
0 1 6 9
5 7
Giải Ba
G.3
80323 70637 6 3 8
Giải Nhì
G.2
36109 7  
Giải Nhất
G.1
74400 8 6
Giải ĐB
ĐB
861609 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9 9
1 5
2 3
3 3 4 7
4 0 1 6 9
5 5 7
6 3 8
7  
8 6
9  

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 4 5
Giải Bảy
G.7
530 1 2 2
Giải Sáu
G.6
9875 3177 9830 2  
Giải Năm
G.5
7131 3 0 0 1 9
Giải Tư
G.4
32105 28612 51039 82948 80565 69367 96588
4
5
6 8
5
Giải Ba
G.3
83555 68846 6 1 5 7
Giải Nhì
G.2
86212 7 5 7
Giải Nhất
G.1
24361 8 8
Giải ĐB
ĐB
982704 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1 2 2
2  
3 0 0 1 9
4 6 8
5 5
6 1 5 7
7 5 7
8 8
9  

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 5 6
Giải Bảy
G.7
406 1 0 8
Giải Sáu
G.6
1888 0136 2559 2  
Giải Năm
G.5
8536 3 6 6
Giải Tư
G.4
91051 09205 82170 23256 38849 69210 51085
4
5
9
1 6 9
Giải Ba
G.3
25362 78718 6 2
Giải Nhì
G.2
90282 7 0 9
Giải Nhất
G.1
67179 8 2 5 7 8
Giải ĐB
ĐB
088387 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 0 8
2  
3 6 6
4 9
5 1 6 9
6 2
7 0 9
8 2 5 7 8
9