XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 6 9
Giải Bảy
G.7
340 1 7
Giải Sáu
G.6
2095 9662 3889 2 3 5
Giải Năm
G.5
9732 3 2
Giải Tư
G.4
64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809
4
5
0
3
Giải Ba
G.3
84379 51974 6 2 5
Giải Nhì
G.2
34565 7 4 6 9
Giải Nhất
G.1
99423 8 9
Giải ĐB
ĐB
313476 9 1 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 7
2 3 5
3 2
4 0
5 3
6 2 5
7 4 6 9
8 9
9 1 5 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 0 3 3 4 9
Giải Bảy
G.7
647 1 9
Giải Sáu
G.6
0319 4809 4029 2 9
Giải Năm
G.5
8703 3 0 4
Giải Tư
G.4
24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304
4
5
1 2 7
 
Giải Ba
G.3
74603 54541 6 0 7
Giải Nhì
G.2
93042 7 0
Giải Nhất
G.1
17667 8  
Giải ĐB
ĐB
588693 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 3 4 9
1 9
2 9
3 0 4
4 1 2 7
5  
6 0 7
7 0
8  
9 3 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0  
Giải Bảy
G.7
740 1 2 7
Giải Sáu
G.6
9762 2221 4682 2 1 6 9
Giải Năm
G.5
4512 3 4
Giải Tư
G.4
15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173
4
5
0 0 1 4
0
Giải Ba
G.3
98476 53126 6 2 2
Giải Nhì
G.2
09040 7 3 6 7
Giải Nhất
G.1
16434 8 2
Giải ĐB
ĐB
448744 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 7
2 1 6 9
3 4
4 0 0 1 4
5 0
6 2 2
7 3 6 7
8 2
9  

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 1
Giải Bảy
G.7
020 1 1 7
Giải Sáu
G.6
1542 6637 2992 2 0 0 4
Giải Năm
G.5
4720 3 2 7
Giải Tư
G.4
26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388
4
5
2
0 1
Giải Ba
G.3
12524 61371 6  
Giải Nhì
G.2
28551 7 1 6
Giải Nhất
G.1
33597 8 8
Giải ĐB
ĐB
581201 9 2 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1 7
2 0 0 4
3 2 7
4 2
5 0 1
6  
7 1 6
8 8
9 2 3 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 1 3 6
Giải Bảy
G.7
328 1  
Giải Sáu
G.6
9903 1674 4578 2 0 7 8
Giải Năm
G.5
9698 3  
Giải Tư
G.4
37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360
4
5
7 7
1
Giải Ba
G.3
26386 38727 6 0
Giải Nhì
G.2
55151 7 4 8
Giải Nhất
G.1
32595 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
323787 9 4 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 6
1  
2 0 7 8
3  
4 7 7
5 1
6 0
7 4 8
8 6 7
9 4 5 8

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0  
Giải Bảy
G.7
382 1 0 7
Giải Sáu
G.6
8140 9089 0659 2 8
Giải Năm
G.5
7796 3  
Giải Tư
G.4
85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646
4
5
0 6
0 0 5 8 9
Giải Ba
G.3
30066 33828 6 6
Giải Nhì
G.2
52250 7 0 3 4
Giải Nhất
G.1
61910 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
918974 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 7
2 8
3  
4 0 6
5 0 0 5 8 9
6 6
7 0 3 4
8 2 9
9 6

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 3 3
Giải Bảy
G.7
286 1  
Giải Sáu
G.6
8869 3861 4596 2 1 6
Giải Năm
G.5
8280 3 1
Giải Tư
G.4
42143 17255 50953 99426 83303 21859 97180
4
5
2 3
3 5 9
Giải Ba
G.3
96396 19921 6 1 9
Giải Nhì
G.2
23642 7  
Giải Nhất
G.1
14331 8 0 0 6
Giải ĐB
ĐB
648303 9 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3
1  
2 1 6
3 1
4 2 3
5 3 5 9
6 1 9
7  
8 0 0 6
9 6 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 2 9
Giải Bảy
G.7
541 1 0 5 9
Giải Sáu
G.6
8909 7732 9994 2 6 7 8
Giải Năm
G.5
8272 3 0 2 7 8
Giải Tư
G.4
62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328
4
5
1
9
Giải Ba
G.3
61210 34730 6  
Giải Nhì
G.2
72138 7 2
Giải Nhất
G.1
68837 8 0
Giải ĐB
ĐB
774819 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 0 5 9
2 6 7 8
3 0 2 7 8
4 1
5 9
6  
7 2
8 0
9 4

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 4 4 6
Giải Bảy
G.7
604 1 0 3
Giải Sáu
G.6
4838 9654 7649 2 1 9
Giải Năm
G.5
6871 3 8 9
Giải Tư
G.4
50259 93706 86871 61673 42810 30590 23339
4
5
5 9
4 9
Giải Ba
G.3
22345 71504 6  
Giải Nhì
G.2
77229 7 1 1 3
Giải Nhất
G.1
22413 8  
Giải ĐB
ĐB
180721 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4 6
1 0 3
2 1 9
3 8 9
4 5 9
5 4 9
6  
7 1 1 3
8  
9 0

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 6
Giải Bảy
G.7
172 1 9
Giải Sáu
G.6
4990 6251 5558 2 1
Giải Năm
G.5
0540 3 0
Giải Tư
G.4
91981 40558 70906 02974 88872 23930 95266
4
5
0
1 2 8 8
Giải Ba
G.3
36552 79468 6 6 8
Giải Nhì
G.2
36821 7 2 2 4
Giải Nhất
G.1
48880 8 0 1
Giải ĐB
ĐB
721719 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 9
2 1
3 0
4 0
5 1 2 8 8
6 6 8
7 2 2 4
8 0 1
9 0

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 0 3 8 9
Giải Bảy
G.7
949 1 3 7 7
Giải Sáu
G.6
6575 8800 0213 2 4
Giải Năm
G.5
3024 3 9
Giải Tư
G.4
72755 26508 93917 66343 91795 28603 01054
4
5
3 9
4 5
Giải Ba
G.3
11439 03209 6  
Giải Nhì
G.2
89417 7 5
Giải Nhất
G.1
52986 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
256687 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 8 9
1 3 7 7
2 4
3 9
4 3 9
5 4 5
6  
7 5
8 6 7
9 5

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0  
Giải Bảy
G.7
995 1 6 9
Giải Sáu
G.6
7220 3246 7216 2 0
Giải Năm
G.5
1732 3 2 5
Giải Tư
G.4
65381 98088 40167 51619 42746 30752 99179
4
5
3 6 6
2 5
Giải Ba
G.3
78584 46543 6 6 7
Giải Nhì
G.2
97855 7 9
Giải Nhất
G.1
85435 8 1 4 8
Giải ĐB
ĐB
623666 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 6 9
2 0
3 2 5
4 3 6 6
5 2 5
6 6 7
7 9
8 1 4 8
9 5

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 6 8
Giải Bảy
G.7
413 1 3
Giải Sáu
G.6
7966 7983 9387 2 6
Giải Năm
G.5
3962 3  
Giải Tư
G.4
36197 95980 66374 69253 82226 77208 56367
4
5
 
3
Giải Ba
G.3
61971 48390 6 2 6 7
Giải Nhì
G.2
82681 7 1 2 4
Giải Nhất
G.1
62206 8 0 1 3 7
Giải ĐB
ĐB
258972 9 0 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 3
2 6
3  
4  
5 3
6 2 6 7
7 1 2 4
8 0 1 3 7
9 0 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 8
Giải Bảy
G.7
076 1 4
Giải Sáu
G.6
0150 0831 1870 2 2 6
Giải Năm
G.5
3343 3 1
Giải Tư
G.4
02908 78714 89959 23899 93422 97276 34267
4
5
3 7
0 9
Giải Ba
G.3
35947 86069 6 7 9
Giải Nhì
G.2
33526 7 0 6 6 7
Giải Nhất
G.1
75698 8  
Giải ĐB
ĐB
229077 9 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 4
2 2 6
3 1
4 3 7
5 0 9
6 7 9
7 0 6 6 7
8  
9 8 9