XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 0 8
Giải Bảy
G.7
728 1 3 4 7
Giải Sáu
G.6
2338 2573 2008 2 0 1 7 8
Giải Năm
G.5
6727 3 8
Giải Tư
G.4
90791 64147 44114 68300 84020 57179 66617
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
34521 59272 6 9
Giải Nhì
G.2
17313 7 2 3 9
Giải Nhất
G.1
02469 8  
Giải ĐB
ĐB
509098 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8
1 3 4 7
2 0 1 7 8
3 8
4 7
5  
6 9
7 2 3 9
8  
9 1 8

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 5
Giải Bảy
G.7
246 1 6
Giải Sáu
G.6
9091 5938 4574 2  
Giải Năm
G.5
9516 3 3 8 8
Giải Tư
G.4
35580 96079 95038 27155 65133 06392 81845
4
5
5 6
5
Giải Ba
G.3
02396 68298 6  
Giải Nhì
G.2
78005 7 3 4 9
Giải Nhất
G.1
07191 8 0
Giải ĐB
ĐB
123573 9 1 1 2 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 6
2  
3 3 8 8
4 5 6
5 5
6  
7 3 4 9
8 0
9 1 1 2 6 8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0 9
Giải Bảy
G.7
994 1 6
Giải Sáu
G.6
6437 2132 3758 2 1
Giải Năm
G.5
5897 3 2 7 8
Giải Tư
G.4
22809 07570 05683 50346 22363 88743 04362
4
5
3 3 5 6
8
Giải Ba
G.3
45545 71016 6 2 3
Giải Nhì
G.2
72421 7 0
Giải Nhất
G.1
94243 8 3
Giải ĐB
ĐB
921538 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 6
2 1
3 2 7 8
4 3 3 5 6
5 8
6 2 3
7 0
8 3
9 4 7

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 7 9
Giải Bảy
G.7
807 1 2 3
Giải Sáu
G.6
8890 3771 9950 2 4 8
Giải Năm
G.5
8767 3  
Giải Tư
G.4
09492 69899 35213 53456 85070 77809 85312
4
5
 
0 6
Giải Ba
G.3
23589 77262 6 2 7
Giải Nhì
G.2
10028 7 0 1
Giải Nhất
G.1
17885 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
980724 9 0 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 9
1 2 3
2 4 8
3  
4  
5 0 6
6 2 7
7 0 1
8 5 9
9 0 2 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0  
Giải Bảy
G.7
627 1  
Giải Sáu
G.6
2376 3192 9174 2 7
Giải Năm
G.5
6144 3 0 3 4 8
Giải Tư
G.4
29943 25566 52934 69973 75988 35951 09138
4
5
3 4
1 9
Giải Ba
G.3
21930 44698 6 6
Giải Nhì
G.2
32190 7 3 4 6
Giải Nhất
G.1
36733 8 8
Giải ĐB
ĐB
792159 9 0 2 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 7
3 0 3 4 8
4 3 4
5 1 9
6 6
7 3 4 6
8 8
9 0 2 8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0  
Giải Bảy
G.7
768 1  
Giải Sáu
G.6
6559 1023 6621 2 1 3 4 7
Giải Năm
G.5
3297 3 0 4
Giải Tư
G.4
05186 63824 77952 13358 41664 68927 51661
4
5
 
2 8 9
Giải Ba
G.3
88684 54165 6 1 4 5 8
Giải Nhì
G.2
86234 7  
Giải Nhất
G.1
19286 8 4 6 6
Giải ĐB
ĐB
218330 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 1 3 4 7
3 0 4
4  
5 2 8 9
6 1 4 5 8
7  
8 4 6 6
9 7

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 4
Giải Bảy
G.7
684 1 1 8
Giải Sáu
G.6
4573 7489 7757 2 0 5
Giải Năm
G.5
6404 3  
Giải Tư
G.4
84911 01060 08992 59047 97888 79459 20818
4
5
7
6 7 8 9
Giải Ba
G.3
30756 11620 6 0
Giải Nhì
G.2
01458 7 3
Giải Nhất
G.1
01125 8 0 4 8 9
Giải ĐB
ĐB
401380 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 1 8
2 0 5
3  
4 7
5 6 7 8 9
6 0
7 3
8 0 4 8 9
9 2

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 8
Giải Bảy
G.7
108 1  
Giải Sáu
G.6
6073 8046 1348 2 3 5 8
Giải Năm
G.5
3093 3 9
Giải Tư
G.4
69223 14251 31341 90251 25550 74945 77758
4
5
1 5 6 8
0 1 1 8
Giải Ba
G.3
87680 35728 6  
Giải Nhì
G.2
87925 7 3
Giải Nhất
G.1
85239 8 0
Giải ĐB
ĐB
568290 9 0 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1  
2 3 5 8
3 9
4 1 5 6 8
5 0 1 1 8
6  
7 3
8 0
9 0 3

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 5
Giải Bảy
G.7
405 1 0
Giải Sáu
G.6
6062 9085 8282 2 9
Giải Năm
G.5
5229 3 3 6 8
Giải Tư
G.4
97285 97481 05997 05138 82033 97097 39236
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
81563 71510 6 2 3 9 9
Giải Nhì
G.2
67269 7  
Giải Nhất
G.1
23681 8 1 1 2 5 5
Giải ĐB
ĐB
799269 9 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0
2 9
3 3 6 8
4  
5  
6 2 3 9 9
7  
8 1 1 2 5 5
9 7 7

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 7
Giải Bảy
G.7
577 1 9
Giải Sáu
G.6
7080 1345 0619 2 0
Giải Năm
G.5
7062 3 5
Giải Tư
G.4
43260 71745 05363 79185 75107 31575 91666
4
5
5 5
 
Giải Ba
G.3
11291 53262 6 0 2 2 2 3 6
Giải Nhì
G.2
65135 7 5 7
Giải Nhất
G.1
04462 8 0 5
Giải ĐB
ĐB
783020 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 9
2 0
3 5
4 5 5
5  
6 0 2 2 2 3 6
7 5 7
8 0 5
9 1

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 3 6 7
Giải Bảy
G.7
410 1 0 3
Giải Sáu
G.6
2447 1941 9771 2 3
Giải Năm
G.5
8298 3 4 7
Giải Tư
G.4
53234 23613 85406 91678 51178 91123 55455
4
5
1 7
5
Giải Ba
G.3
64237 82703 6  
Giải Nhì
G.2
42299 7 1 8 8
Giải Nhất
G.1
61507 8  
Giải ĐB
ĐB
904097 9 7 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6 7
1 0 3
2 3
3 4 7
4 1 7
5 5
6  
7 1 8 8
8  
9 7 8 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 0 4 9
Giải Bảy
G.7
960 1 4 6
Giải Sáu
G.6
2261 8858 1252 2  
Giải Năm
G.5
0476 3 5
Giải Tư
G.4
52900 83416 71009 93470 74974 23082 73714
4
5
5
2 8
Giải Ba
G.3
77535 27545 6 0 1
Giải Nhì
G.2
38204 7 0 4 6 8
Giải Nhất
G.1
11291 8 2
Giải ĐB
ĐB
813978 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 9
1 4 6
2  
3 5
4 5
5 2 8
6 0 1
7 0 4 6 8
8 2
9 1

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 1 2 9
Giải Bảy
G.7
702 1 4 4 6 8
Giải Sáu
G.6
5626 7737 3414 2 6 6 9
Giải Năm
G.5
3686 3 7
Giải Tư
G.4
81416 09841 02326 27686 19129 00072 67301
4
5
1
 
Giải Ba
G.3
60387 58314 6 0
Giải Nhì
G.2
59209 7 2
Giải Nhất
G.1
01060 8 6 6 7
Giải ĐB
ĐB
570718 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 9
1 4 4 6 8
2 6 6 9
3 7
4 1
5  
6 0
7 2
8 6 6 7
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 6 7
Giải Bảy
G.7
145 1 0 5
Giải Sáu
G.6
2610 3866 2415 2 2 7
Giải Năm
G.5
3030 3 0
Giải Tư
G.4
29146 05907 75822 68627 79006 87961 62259
4
5
0 5 6
9
Giải Ba
G.3
18996 30440 6 1 6
Giải Nhì
G.2
45197 7 8
Giải Nhất
G.1
52778 8 3
Giải ĐB
ĐB
078483 9 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 0 5
2 2 7
3 0
4 0 5 6
5 9
6 1 6
7 8
8 3
9 6 7