XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 4
Giải Bảy
G.7
229 1  
Giải Sáu
G.6
2687 9104 4577 2 1 9
Giải Năm
G.5
8158 3 1 4
Giải Tư
G.4
51461 42997 77321 15134 86484 25978 74582
4
5
 
8
Giải Ba
G.3
05131 77562 6 1 2
Giải Nhì
G.2
00772 7 2 3 7 7 8
Giải Nhất
G.1
49273 8 2 4 7
Giải ĐB
ĐB
777677 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2 1 9
3 1 4
4  
5 8
6 1 2
7 2 3 7 7 8
8 2 4 7
9 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 7
Giải Bảy
G.7
860 1 4 8
Giải Sáu
G.6
8134 4291 3920 2 0
Giải Năm
G.5
7663 3 4 7 9 9
Giải Tư
G.4
65693 43307 42037 49748 09639 24339 09348
4
5
0 8 8
 
Giải Ba
G.3
78675 28714 6 0 3 6
Giải Nhì
G.2
06140 7 5
Giải Nhất
G.1
05518 8  
Giải ĐB
ĐB
671066 9 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 4 8
2 0
3 4 7 9 9
4 0 8 8
5  
6 0 3 6
7 5
8  
9 1 3

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0  
Giải Bảy
G.7
045 1 0 4
Giải Sáu
G.6
1267 6310 3489 2 5 7
Giải Năm
G.5
2314 3  
Giải Tư
G.4
44289 80227 08462 65289 43925 48863 60052
4
5
5
1 2 6
Giải Ba
G.3
96883 84651 6 1 2 3 7
Giải Nhì
G.2
13770 7 0
Giải Nhất
G.1
68256 8 3 9 9 9
Giải ĐB
ĐB
325861 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 4
2 5 7
3  
4 5
5 1 2 6
6 1 2 3 7
7 0
8 3 9 9 9
9  

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 3 6
Giải Bảy
G.7
694 1 7
Giải Sáu
G.6
7717 5277 7384 2  
Giải Năm
G.5
3668 3 6 7
Giải Tư
G.4
35066 61155 54070 70488 33446 21136 34206
4
5
6
5 5
Giải Ba
G.3
13855 34703 6 6 8
Giải Nhì
G.2
45237 7 0 6 7
Giải Nhất
G.1
20796 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
510576 9 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6
1 7
2  
3 6 7
4 6
5 5 5
6 6 8
7 0 6 7
8 4 8
9 4 6

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 5
Giải Bảy
G.7
898 1 8
Giải Sáu
G.6
4605 3626 2287 2 0 6 6 8
Giải Năm
G.5
4018 3 8 9
Giải Tư
G.4
92728 35826 84738 79249 06539 65857 56742
4
5
0 2 6 7 9
7
Giải Ba
G.3
89746 19847 6 3
Giải Nhì
G.2
83040 7  
Giải Nhất
G.1
43363 8 7
Giải ĐB
ĐB
078520 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 8
2 0 6 6 8
3 8 9
4 0 2 6 7 9
5 7
6 3
7  
8 7
9 8

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0 7
Giải Bảy
G.7
762 1 9
Giải Sáu
G.6
7192 6848 5836 2 9 9
Giải Năm
G.5
2640 3 4 6
Giải Tư
G.4
09951 84751 01060 03907 07181 56664 02929
4
5
0 8
1 1 5
Giải Ba
G.3
30134 40029 6 0 2 4
Giải Nhì
G.2
06955 7  
Giải Nhất
G.1
44385 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
992119 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 9
2 9 9
3 4 6
4 0 8
5 1 1 5
6 0 2 4
7  
8 1 5
9 2

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 2 8 8
Giải Bảy
G.7
190 1 4 6
Giải Sáu
G.6
4514 9478 5236 2  
Giải Năm
G.5
1470 3 6 7
Giải Tư
G.4
73408 37985 94156 09692 20816 44908 50244
4
5
4
6
Giải Ba
G.3
99482 49161 6 1
Giải Nhì
G.2
27502 7 0 8
Giải Nhất
G.1
73237 8 2 5
Giải ĐB
ĐB
461392 9 0 2 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8 8
1 4 6
2  
3 6 7
4 4
5 6
6 1
7 0 8
8 2 5
9 0 2 2

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 5
Giải Bảy
G.7
366 1 1
Giải Sáu
G.6
7335 6648 2784 2 1
Giải Năm
G.5
6493 3 0 5
Giải Tư
G.4
27311 74130 75445 59274 64621 88095 55505
4
5
4 5 8
 
Giải Ba
G.3
71564 08374 6 4 6 8
Giải Nhì
G.2
41668 7 4 4
Giải Nhất
G.1
16183 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
244044 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1
2 1
3 0 5
4 4 5 8
5  
6 4 6 8
7 4 4
8 3 4
9 3 5

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0  
Giải Bảy
G.7
871 1 6
Giải Sáu
G.6
0954 9834 4116 2  
Giải Năm
G.5
6384 3 4 7
Giải Tư
G.4
03065 48888 72766 64891 07554 76790 26569
4
5
4
4 4 5 8
Giải Ba
G.3
53555 23787 6 5 6 9
Giải Nhì
G.2
05558 7 1
Giải Nhất
G.1
88144 8 4 7 8
Giải ĐB
ĐB
726237 9 0 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 6
2  
3 4 7
4 4
5 4 4 5 8
6 5 6 9
7 1
8 4 7 8
9 0 1

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 1 2 3 6 7
Giải Bảy
G.7
337 1  
Giải Sáu
G.6
2891 1871 7901 2 0
Giải Năm
G.5
2270 3 3 7
Giải Tư
G.4
41354 93507 73003 05264 43163 24187 83083
4
5
 
4 6
Giải Ba
G.3
11806 45102 6 3 4
Giải Nhì
G.2
77233 7 0 1
Giải Nhất
G.1
27620 8 3 7
Giải ĐB
ĐB
715956 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 3 6 7
1  
2 0
3 3 7
4  
5 4 6
6 3 4
7 0 1
8 3 7
9 1

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 3
Giải Bảy
G.7
960 1 3
Giải Sáu
G.6
9183 5932 0993 2 1 2 5 9
Giải Năm
G.5
1645 3 2
Giải Tư
G.4
92422 42821 11666 57203 51873 17513 87325
4
5
0 5 6
 
Giải Ba
G.3
70997 82346 6 0 1 6
Giải Nhì
G.2
62461 7 3
Giải Nhất
G.1
50129 8 3
Giải ĐB
ĐB
563540 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 3
2 1 2 5 9
3 2
4 0 5 6
5  
6 0 1 6
7 3
8 3
9 3 7

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 2 2 4 7 7 9
Giải Bảy
G.7
607 1 5 8
Giải Sáu
G.6
2693 0045 0415 2 0
Giải Năm
G.5
1743 3 9
Giải Tư
G.4
51155 83468 06402 91202 81304 48442 00107
4
5
2 3 5 5
5
Giải Ba
G.3
70239 22520 6 8
Giải Nhì
G.2
80309 7  
Giải Nhất
G.1
02445 8  
Giải ĐB
ĐB
496218 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 4 7 7 9
1 5 8
2 0
3 9
4 2 3 5 5
5 5
6 8
7  
8  
9 3

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 2 5 7
Giải Bảy
G.7
802 1 9
Giải Sáu
G.6
4171 0980 2607 2 8
Giải Năm
G.5
8067 3 4
Giải Tư
G.4
47754 18057 02750 81105 97973 34619 55346
4
5
5 6
0 1 4 7
Giải Ba
G.3
65166 35945 6 6 7
Giải Nhì
G.2
13751 7 1 3
Giải Nhất
G.1
38328 8 0
Giải ĐB
ĐB
668234 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 7
1 9
2 8
3 4
4 5 6
5 0 1 4 7
6 6 7
7 1 3
8 0
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 3 8
Giải Bảy
G.7
252 1 1 7
Giải Sáu
G.6
2103 1660 4527 2 4 4 7 7
Giải Năm
G.5
9724 3 1 4
Giải Tư
G.4
10424 09931 64611 87297 85391 28334 96927
4
5
 
2
Giải Ba
G.3
09517 87308 6 0 9
Giải Nhì
G.2
49869 7 6
Giải Nhất
G.1
06694 8  
Giải ĐB
ĐB
667576 9 1 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8
1 1 7
2 4 4 7 7
3 1 4
4  
5 2
6 0 9
7 6
8  
9 1 4 7