XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 6 8
Giải Bảy
G.7
308 1 3 3 7
Giải Sáu
G.6
9717 0113 0625 2 5
Giải Năm
G.5
6739 3 7 8 9
Giải Tư
G.4
07748 19445 49897 06237 81106 38313 00790
4
5
2 5 8
 
Giải Ba
G.3
95742 87084 6 2
Giải Nhì
G.2
63662 7 7
Giải Nhất
G.1
76477 8 4
Giải ĐB
ĐB
380238 9 0 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 3 3 7
2 5
3 7 8 9
4 2 5 8
5  
6 2
7 7
8 4
9 0 7

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0  
Giải Bảy
G.7
281 1 4 6
Giải Sáu
G.6
9161 7993 1353 2 8 9
Giải Năm
G.5
8016 3 1
Giải Tư
G.4
56031 92857 82028 44999 28775 16578 12399
4
5
3
3 7
Giải Ba
G.3
42282 74314 6 1 9
Giải Nhì
G.2
77429 7 5 8
Giải Nhất
G.1
27643 8 1 2
Giải ĐB
ĐB
818869 9 3 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 6
2 8 9
3 1
4 3
5 3 7
6 1 9
7 5 8
8 1 2
9 3 9 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0  
Giải Bảy
G.7
737 1 2 8
Giải Sáu
G.6
4595 6796 0171 2 6 6
Giải Năm
G.5
8882 3 7
Giải Tư
G.4
40726 97380 34149 53818 43090 95979 23366
4
5
5 9
3 7
Giải Ba
G.3
20812 08226 6 6
Giải Nhì
G.2
42157 7 1 9
Giải Nhất
G.1
59053 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
258145 9 0 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 8
2 6 6
3 7
4 5 9
5 3 7
6 6
7 1 9
8 0 2
9 0 5 6

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0  
Giải Bảy
G.7
641 1 6
Giải Sáu
G.6
1295 9848 1749 2 3 4 5
Giải Năm
G.5
6145 3 2
Giải Tư
G.4
80353 97140 52532 15165 73780 21086 37295
4
5
0 1 5 8 9
3
Giải Ba
G.3
67925 82416 6 5
Giải Nhì
G.2
37023 7 7
Giải Nhất
G.1
05077 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
762724 9 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 6
2 3 4 5
3 2
4 0 1 5 8 9
5 3
6 5
7 7
8 0 6
9 5 5

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 0
Giải Bảy
G.7
736 1 2
Giải Sáu
G.6
9286 5235 9221 2 1 4
Giải Năm
G.5
5600 3 5 6
Giải Tư
G.4
19780 25512 21042 01076 55124 06162 87597
4
5
2 8
7
Giải Ba
G.3
32472 03257 6 2
Giải Nhì
G.2
72085 7 2 6
Giải Nhất
G.1
57081 8 0 1 5 6
Giải ĐB
ĐB
504248 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 2
2 1 4
3 5 6
4 2 8
5 7
6 2
7 2 6
8 0 1 5 6
9 7

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 2
Giải Bảy
G.7
085 1 1 9
Giải Sáu
G.6
7420 1168 5402 2 0
Giải Năm
G.5
1875 3  
Giải Tư
G.4
03687 47363 86319 65971 30660 19440 83011
4
5
0 5 6
 
Giải Ba
G.3
99746 07264 6 0 3 4 8
Giải Nhì
G.2
80695 7 1 5
Giải Nhất
G.1
12891 8 5 7
Giải ĐB
ĐB
806545 9 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 1 9
2 0
3  
4 0 5 6
5  
6 0 3 4 8
7 1 5
8 5 7
9 1 5

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 8
Giải Bảy
G.7
987 1 0 0 8
Giải Sáu
G.6
8210 2232 4644 2 7
Giải Năm
G.5
8848 3 2 9
Giải Tư
G.4
15427 89772 36696 19490 80742 39143 14608
4
5
2 3 4 8
 
Giải Ba
G.3
79418 26560 6 0 7
Giải Nhì
G.2
73939 7 2
Giải Nhất
G.1
37010 8 7
Giải ĐB
ĐB
517767 9 0 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0 0 8
2 7
3 2 9
4 2 3 4 8
5  
6 0 7
7 2
8 7
9 0 6

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 0 4
Giải Bảy
G.7
864 1 1
Giải Sáu
G.6
5193 7485 5950 2 5 6
Giải Năm
G.5
2136 3 1 6
Giải Tư
G.4
24311 24975 56826 64831 17800 14340 36959
4
5
0 2 3
0 5 9
Giải Ba
G.3
18925 93642 6 4
Giải Nhì
G.2
03355 7 5
Giải Nhất
G.1
77043 8 5
Giải ĐB
ĐB
984304 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 1
2 5 6
3 1 6
4 0 2 3
5 0 5 9
6 4
7 5
8 5
9 3

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 1
Giải Bảy
G.7
577 1 1 3 3
Giải Sáu
G.6
0939 1139 2670 2  
Giải Năm
G.5
7613 3 4 5 8 9 9
Giải Tư
G.4
08834 62213 14876 80711 90143 57586 64435
4
5
3
 
Giải Ba
G.3
73738 37701 6 1
Giải Nhì
G.2
18661 7 0 4 6 7 9
Giải Nhất
G.1
24774 8 6
Giải ĐB
ĐB
580479 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1 3 3
2  
3 4 5 8 9 9
4 3
5  
6 1
7 0 4 6 7 9
8 6
9  

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 0 3 7 9
Giải Bảy
G.7
533 1  
Giải Sáu
G.6
4120 2054 2021 2 0 1 2
Giải Năm
G.5
7522 3 3
Giải Tư
G.4
80061 77356 84240 62209 13107 19161 00699
4
5
0
4 6
Giải Ba
G.3
52779 37964 6 1 1 4
Giải Nhì
G.2
26400 7 9 9
Giải Nhất
G.1
78403 8  
Giải ĐB
ĐB
392479 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 7 9
1  
2 0 1 2
3 3
4 0
5 4 6
6 1 1 4
7 9 9
8  
9 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0  
Giải Bảy
G.7
054 1 0 4
Giải Sáu
G.6
7778 2610 2977 2 4 7
Giải Năm
G.5
0337 3 4 5 7
Giải Tư
G.4
19862 06824 29427 20914 71148 90281 31160
4
5
8
4
Giải Ba
G.3
19482 65086 6 0 2
Giải Nhì
G.2
26734 7 7 8
Giải Nhất
G.1
99135 8 1 2 5 6
Giải ĐB
ĐB
813985 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 4
2 4 7
3 4 5 7
4 8
5 4
6 0 2
7 7 8
8 1 2 5 6
9  

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 6
Giải Bảy
G.7
397 1 4 9
Giải Sáu
G.6
7955 4130 0162 2 2 7 8
Giải Năm
G.5
0022 3 0
Giải Tư
G.4
83714 99092 26197 47027 48828 90579 52757
4
5
2
5 7
Giải Ba
G.3
97498 56968 6 2 8
Giải Nhì
G.2
75842 7 9
Giải Nhất
G.1
65019 8  
Giải ĐB
ĐB
864406 9 2 7 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 4 9
2 2 7 8
3 0
4 2
5 5 7
6 2 8
7 9
8  
9 2 7 7 8

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 1 2 9
Giải Bảy
G.7
156 1 1
Giải Sáu
G.6
2702 9374 0173 2 1
Giải Năm
G.5
0730 3 0 7
Giải Tư
G.4
28737 17793 98411 44121 30094 37001 10850
4
5
 
0 6 7
Giải Ba
G.3
47367 73876 6 7 8
Giải Nhì
G.2
19709 7 3 4 6
Giải Nhất
G.1
98968 8  
Giải ĐB
ĐB
960157 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 9
1 1
2 1
3 0 7
4  
5 0 6 7
6 7 8
7 3 4 6
8  
9 3 4

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 0 1 3
Giải Bảy
G.7
141 1 2
Giải Sáu
G.6
0071 5612 7900 2 5
Giải Năm
G.5
7542 3 2 6
Giải Tư
G.4
76246 80401 83032 33196 75203 48946 75895
4
5
1 2 6 6 8
2
Giải Ba
G.3
92252 91668 6 8
Giải Nhì
G.2
46925 7 1
Giải Nhất
G.1
35348 8  
Giải ĐB
ĐB
304236 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 3
1 2
2 5
3 2 6
4 1 2 6 6 8
5 2
6 8
7 1
8  
9 5 6