XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 0 1 3
Giải Bảy
G.7
444 1 0 7 9
Giải Sáu
G.6
7917 8701 4825 2 3 5 6
Giải Năm
G.5
7719 3  
Giải Tư
G.4
87595 45180 14910 78979 60072 93000 55026
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
90475 00503 6  
Giải Nhì
G.2
13999 7 2 5 6 9
Giải Nhất
G.1
04623 8 0
Giải ĐB
ĐB
550576 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 3
1 0 7 9
2 3 5 6
3  
4 4
5  
6  
7 2 5 6 9
8 0
9 5 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 4
Giải Bảy
G.7
099 1 3
Giải Sáu
G.6
9521 9938 2196 2 1
Giải Năm
G.5
8404 3 5 6 8
Giải Tư
G.4
51384 93436 52147 20235 39963 57282 96661
4
5
7
8
Giải Ba
G.3
97458 55976 6 1 3
Giải Nhì
G.2
33296 7 6
Giải Nhất
G.1
77492 8 2 4
Giải ĐB
ĐB
030613 9 2 6 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 3
2 1
3 5 6 8
4 7
5 8
6 1 3
7 6
8 2 4
9 2 6 6 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 0
Giải Bảy
G.7
032 1  
Giải Sáu
G.6
9281 0641 6200 2 5
Giải Năm
G.5
4363 3 2
Giải Tư
G.4
30553 64359 21251 00287 15465 19250 94675
4
5
1 5
0 1 3 9
Giải Ba
G.3
45125 27697 6 3 5
Giải Nhì
G.2
52295 7 3 5
Giải Nhất
G.1
67845 8 1 7
Giải ĐB
ĐB
266873 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 5
3 2
4 1 5
5 0 1 3 9
6 3 5
7 3 5
8 1 7
9 5 7

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 2 9
Giải Bảy
G.7
691 1 1 5
Giải Sáu
G.6
9796 5332 5602 2  
Giải Năm
G.5
5711 3 1 2
Giải Tư
G.4
95886 69450 59867 68197 67145 38652 26698
4
5
4 5
0 2
Giải Ba
G.3
03931 92293 6 7
Giải Nhì
G.2
41115 7  
Giải Nhất
G.1
97109 8 6
Giải ĐB
ĐB
801944 9 1 3 6 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 1 5
2  
3 1 2
4 4 5
5 0 2
6 7
7  
8 6
9 1 3 6 7 8

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 1 9
Giải Bảy
G.7
657 1 7 7
Giải Sáu
G.6
6695 1257 4117 2  
Giải Năm
G.5
5117 3 3
Giải Tư
G.4
38498 37488 57475 39568 85141 13433 71271
4
5
1 3 9
7 7
Giải Ba
G.3
20449 02165 6 5 8
Giải Nhì
G.2
08401 7 1 5
Giải Nhất
G.1
80843 8 8
Giải ĐB
ĐB
572209 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1 7 7
2  
3 3
4 1 3 9
5 7 7
6 5 8
7 1 5
8 8
9 5 8

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0  
Giải Bảy
G.7
515 1 0 5 9 9
Giải Sáu
G.6
3036 9519 8010 2  
Giải Năm
G.5
1787 3 5 6 7 7
Giải Tư
G.4
18837 78061 79842 90259 31597 99637 47172
4
5
2
6 9
Giải Ba
G.3
80619 25556 6 1 8
Giải Nhì
G.2
58735 7 2
Giải Nhất
G.1
35299 8 7
Giải ĐB
ĐB
639568 9 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 5 9 9
2  
3 5 6 7 7
4 2
5 6 9
6 1 8
7 2
8 7
9 7 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 1
Giải Bảy
G.7
198 1  
Giải Sáu
G.6
6847 4085 2327 2 7 8
Giải Năm
G.5
8434 3 0 1 2 4 8
Giải Tư
G.4
70749 62632 80938 92601 46328 33191 79431
4
5
7 9
 
Giải Ba
G.3
08230 38095 6 2
Giải Nhì
G.2
76085 7  
Giải Nhất
G.1
96162 8 5 5
Giải ĐB
ĐB
196596 9 1 5 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1  
2 7 8
3 0 1 2 4 8
4 7 9
5  
6 2
7  
8 5 5
9 1 5 6 8

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0  
Giải Bảy
G.7
418 1 2 4 7 8 8
Giải Sáu
G.6
1643 8150 9587 2  
Giải Năm
G.5
2292 3 7
Giải Tư
G.4
79918 39117 44769 71287 08250 69814 85949
4
5
3 9
0 0
Giải Ba
G.3
12337 11489 6 9
Giải Nhì
G.2
58212 7 0 3
Giải Nhất
G.1
93570 8 7 7 9
Giải ĐB
ĐB
147273 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 4 7 8 8
2  
3 7
4 3 9
5 0 0
6 9
7 0 3
8 7 7 9
9 2

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 6 6 8
Giải Bảy
G.7
690 1 7
Giải Sáu
G.6
0064 0072 7473 2 3 4
Giải Năm
G.5
5043 3 5 9
Giải Tư
G.4
26917 63806 00308 29467 74157 30773 62547
4
5
3 7
7
Giải Ba
G.3
95224 31139 6 4 7
Giải Nhì
G.2
65535 7 2 3 3
Giải Nhất
G.1
45823 8  
Giải ĐB
ĐB
475706 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 6 8
1 7
2 3 4
3 5 9
4 3 7
5 7
6 4 7
7 2 3 3
8  
9 0

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 1 3 4 5 9
Giải Bảy
G.7
915 1 0 2 5 6
Giải Sáu
G.6
2909 9716 8803 2 0 8
Giải Năm
G.5
3510 3 1
Giải Tư
G.4
41305 84775 27376 97001 06291 59531 43055
4
5
 
5
Giải Ba
G.3
26428 21712 6 5
Giải Nhì
G.2
83520 7 5 6
Giải Nhất
G.1
50865 8  
Giải ĐB
ĐB
210204 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 4 5 9
1 0 2 5 6
2 0 8
3 1
4  
5 5
6 5
7 5 6
8  
9 1

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 2 3
Giải Bảy
G.7
235 1 5
Giải Sáu
G.6
8375 5878 0848 2 2 8
Giải Năm
G.5
7242 3 0 5
Giải Tư
G.4
61115 15051 29428 91791 21791 82803 66402
4
5
2 3 7 8
1
Giải Ba
G.3
72647 53185 6  
Giải Nhì
G.2
40330 7 5 8
Giải Nhất
G.1
24322 8 5
Giải ĐB
ĐB
774143 9 1 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1 5
2 2 8
3 0 5
4 2 3 7 8
5 1
6  
7 5 8
8 5
9 1 1

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 3 8
Giải Bảy
G.7
089 1 1 1 8
Giải Sáu
G.6
6886 6197 9242 2 8
Giải Năm
G.5
4481 3  
Giải Tư
G.4
59160 90211 32128 24776 75718 19003 05862
4
5
2
 
Giải Ba
G.3
47963 89008 6 0 2 2 3
Giải Nhì
G.2
16698 7 6
Giải Nhất
G.1
62762 8 1 6 9
Giải ĐB
ĐB
848611 9 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8
1 1 1 8
2 8
3  
4 2
5  
6 0 2 2 3
7 6
8 1 6 9
9 7 8

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 1 1 8
Giải Bảy
G.7
912 1 2 3
Giải Sáu
G.6
9079 6935 1401 2  
Giải Năm
G.5
9153 3 1 3 5
Giải Tư
G.4
02793 42069 56531 02708 42769 97213 98601
4
5
 
3
Giải Ba
G.3
61133 40269 6 6 7 9 9 9
Giải Nhì
G.2
86367 7 9 9
Giải Nhất
G.1
68679 8  
Giải ĐB
ĐB
867966 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 8
1 2 3
2  
3 1 3 5
4  
5 3
6 6 7 9 9 9
7 9 9
8  
9 3

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 4
Giải Bảy
G.7
387 1 3 6
Giải Sáu
G.6
7131 2079 0904 2 1
Giải Năm
G.5
2131 3 1 1 2 9
Giải Tư
G.4
54349 74421 29655 71587 41863 37078 97713
4
5
9
5 7
Giải Ba
G.3
74067 27632 6 3 7
Giải Nhì
G.2
91239 7 8 9
Giải Nhất
G.1
13816 8 7 7
Giải ĐB
ĐB
317457 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 3 6
2 1
3 1 1 2 9
4 9
5 5 7
6 3 7
7 8 9
8 7 7
9