XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 0 0 2 3 3 5 6 8
Giải Bảy
G.7
450 1 2 2
Giải Sáu
G.6
2698 8708 7242 2  
Giải Năm
G.5
2346 3 6
Giải Tư
G.4
39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603
4
5
2 6
0 9
Giải Ba
G.3
90612 15712 6 9
Giải Nhì
G.2
41169 7  
Giải Nhất
G.1
49603 8  
Giải ĐB
ĐB
767900 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 2 3 3 5 6 8
1 2 2
2  
3 6
4 2 6
5 0 9
6 9
7  
8  
9 8

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 1 6 9
Giải Bảy
G.7
306 1 4
Giải Sáu
G.6
4501 9967 2380 2 5
Giải Năm
G.5
1214 3 8
Giải Tư
G.4
35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509
4
5
1 7
6
Giải Ba
G.3
02325 20791 6 6 7 8
Giải Nhì
G.2
09586 7 7
Giải Nhất
G.1
11366 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
876090 9 0 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6 9
1 4
2 5
3 8
4 1 7
5 6
6 6 7 8
7 7
8 0 6
9 0 1

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 7 7
Giải Bảy
G.7
930 1  
Giải Sáu
G.6
8790 5246 9056 2 8
Giải Năm
G.5
8555 3 0 6
Giải Tư
G.4
16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197
4
5
6 6
5 6 9
Giải Ba
G.3
72707 29197 6 0
Giải Nhì
G.2
26159 7  
Giải Nhất
G.1
96760 8 9
Giải ĐB
ĐB
602436 9 0 6 7 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 7
1  
2 8
3 0 6
4 6 6
5 5 6 9
6 0
7  
8 9
9 0 6 7 7 7

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 3 8
Giải Bảy
G.7
603 1 2 6
Giải Sáu
G.6
7358 5861 3408 2 9
Giải Năm
G.5
6336 3 0 6
Giải Tư
G.4
73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897
4
5
3
2 7 8
Giải Ba
G.3
43529 24730 6 1
Giải Nhì
G.2
33112 7 1 9
Giải Nhất
G.1
11752 8 9
Giải ĐB
ĐB
603489 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8
1 2 6
2 9
3 0 6
4 3
5 2 7 8
6 1
7 1 9
8 9
9 3 7

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 2 6
Giải Bảy
G.7
202 1 4 9 9
Giải Sáu
G.6
9665 5314 5157 2 3
Giải Năm
G.5
9671 3 9
Giải Tư
G.4
17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019
4
5
9
0 1 6 7
Giải Ba
G.3
34663 67456 6 3 5
Giải Nhì
G.2
02971 7 1 1 1
Giải Nhất
G.1
98571 8  
Giải ĐB
ĐB
663950 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6
1 4 9 9
2 3
3 9
4 9
5 0 1 6 7
6 3 5
7 1 1 1
8  
9  

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 3 4
Giải Bảy
G.7
296 1 2 9
Giải Sáu
G.6
6826 1141 6254 2 2 6 7
Giải Năm
G.5
6403 3 3
Giải Tư
G.4
55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499
4
5
1 2
0 4
Giải Ba
G.3
50612 35422 6  
Giải Nhì
G.2
14404 7 3 7
Giải Nhất
G.1
21380 8 0
Giải ĐB
ĐB
835919 9 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1 2 9
2 2 6 7
3 3
4 1 2
5 0 4
6  
7 3 7
8 0
9 6 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0  
Giải Bảy
G.7
347 1 0 2
Giải Sáu
G.6
9587 5926 3446 2 6 9
Giải Năm
G.5
1033 3 3
Giải Tư
G.4
96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729
4
5
6 7 9
7
Giải Ba
G.3
38577 92049 6 6
Giải Nhì
G.2
31410 7 3 7
Giải Nhất
G.1
75412 8 1 6 7
Giải ĐB
ĐB
304673 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 2
2 6 9
3 3
4 6 7 9
5 7
6 6
7 3 7
8 1 6 7
9 4 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0  
Giải Bảy
G.7
612 1 2 6 8 9
Giải Sáu
G.6
1144 0643 0635 2 1
Giải Năm
G.5
4939 3 5 8 9
Giải Tư
G.4
62946 24542 49681 28319 05716 63438 41193
4
5
2 3 4 6
7
Giải Ba
G.3
89821 68768 6 8
Giải Nhì
G.2
12557 7 2
Giải Nhất
G.1
04418 8 1
Giải ĐB
ĐB
889572 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 6 8 9
2 1
3 5 8 9
4 2 3 4 6
5 7
6 8
7 2
8 1
9 3

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 4 7 7
Giải Bảy
G.7
563 1 0 4 8
Giải Sáu
G.6
8110 3883 4278 2  
Giải Năm
G.5
8871 3 8
Giải Tư
G.4
35055 29779 06604 26718 55976 68907 81159
4
5
3
5 9
Giải Ba
G.3
17607 07270 6 3
Giải Nhì
G.2
12214 7 0 1 6 8 9
Giải Nhất
G.1
14043 8 3
Giải ĐB
ĐB
619438 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7 7
1 0 4 8
2  
3 8
4 3
5 5 9
6 3
7 0 1 6 8 9
8 3
9  

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0 1 3 4
Giải Bảy
G.7
917 1 3 7 9
Giải Sáu
G.6
2304 2224 5599 2 0 4
Giải Năm
G.5
8801 3 1 9
Giải Tư
G.4
21945 02713 23531 72003 76478 63348 23839
4
5
5 8
5
Giải Ba
G.3
28095 06192 6  
Giải Nhì
G.2
45519 7 8
Giải Nhất
G.1
15255 8  
Giải ĐB
ĐB
334320 9 2 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 4
1 3 7 9
2 0 4
3 1 9
4 5 8
5 5
6  
7 8
8  
9 2 5 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 4
Giải Bảy
G.7
072 1 3 7 9
Giải Sáu
G.6
4534 5825 6344 2 4 5 9
Giải Năm
G.5
1575 3 3 3 4
Giải Tư
G.4
20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
76929 00078 6  
Giải Nhì
G.2
16633 7 2 5 8 8 9
Giải Nhất
G.1
99704 8 5
Giải ĐB
ĐB
579113 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 3 7 9
2 4 5 9
3 3 3 4
4 4
5  
6  
7 2 5 8 8 9
8 5
9  

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 2 5 9
Giải Bảy
G.7
760 1 5
Giải Sáu
G.6
3191 9694 9184 2 2 7 9
Giải Năm
G.5
3427 3  
Giải Tư
G.4
07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122
4
5
3
5
Giải Ba
G.3
83688 10809 6 0 0 9
Giải Nhì
G.2
78169 7 9
Giải Nhất
G.1
70560 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
560105 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 9
1 5
2 2 7 9
3  
4 3
5 5
6 0 0 9
7 9
8 4 8
9 1 4

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 2
Giải Bảy
G.7
802 1 7
Giải Sáu
G.6
9478 7149 2729 2 0 9
Giải Năm
G.5
5845 3 8
Giải Tư
G.4
40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591
4
5
4 5 9
6 6
Giải Ba
G.3
59838 74744 6 2 6 8
Giải Nhì
G.2
34266 7 8
Giải Nhất
G.1
31590 8  
Giải ĐB
ĐB
077717 9 0 0 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 7
2 0 9
3 8
4 4 5 9
5 6 6
6 2 6 8
7 8
8  
9 0 0 1

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 7 9
Giải Bảy
G.7
114 1 3 4
Giải Sáu
G.6
5057 9274 9839 2 9
Giải Năm
G.5
1898 3 9
Giải Tư
G.4
93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513
4
5
2 5
7
Giải Ba
G.3
15842 74809 6 1
Giải Nhì
G.2
30370 7 0 1 4 6 8
Giải Nhất
G.1
57745 8 6
Giải ĐB
ĐB
212286 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 9
1 3 4
2 9
3 9
4 2 5
5 7
6 1
7 0 1 4 6 8
8 6
9 8