XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 16/06/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
42
15
65
Giải Bảy G.7
620
156
913
Giải Sáu G.6
2633
6973
9013
5343
3045
4773
7291
9110
4347
Giải Năm G.5
4876
3378
8687
Giải Tư G.4
73401
12082
61136
51238
71154
11014
74719
25171
47526
43781
48575
23629
76916
89818
53723
42624
67789
22819
41297
11693
14027
Giải Ba G.3
43477
49775
14644
39315
57410
75164
Giải Nhì G.2
37145
41847
01575
Giải Nhất G.1
88134
27672
70700
Giải ĐB ĐB
168831
798207
756893
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 7 0
1 3 4 9 5 5 6 8 0 0 3 9
2 0 6 9 3 4 7
3 1 3 4 6 8    
4 2 5 3 4 5 7 7
5 4 6  
6     4 5
7 3 5 6 7 1 2 3 5 8 5
8 2 1 7 9
9     1 3 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
42
15
65
Giải Bảy G.7
620
156
913
Giải Sáu G.6
2633
6973
9013
5343
3045
4773
7291
9110
4347
Giải Năm G.5
4876
3378
8687
Giải Tư G.4
73401
12082
61136
51238
71154
11014
74719
25171
47526
43781
48575
23629
76916
89818
53723
42624
67789
22819
41297
11693
14027
Giải Ba G.3
43477
49775
14644
39315
57410
75164
Giải Nhì G.2
37145
41847
01575
Giải Nhất G.1
88134
27672
70700
Giải ĐB ĐB
168831
798207
756893

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 7 0
1 3 4 9 5 5 6 8 0 0 3 9
2 0 6 9 3 4 7
3 1 3 4 6 8    
4 2 5 3 4 5 7 7
5 4 6  
6     4 5
7 3 5 6 7 1 2 3 5 8 5
8 2 1 7 9
9     1 3 3 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
44
51
94
Giải Bảy G.7
589
014
044
Giải Sáu G.6
5156
8485
8176
2501
3742
3088
8700
9307
6504
Giải Năm G.5
6823
2372
6193
Giải Tư G.4
56950
17375
11913
42672
20476
09095
04793
58149
97212
35062
77664
77063
58594
87074
24936
10324
40561
59366
53542
90583
16042
Giải Ba G.3
95946
02642
51635
22879
93205
44286
Giải Nhì G.2
55073
72928
84915
Giải Nhất G.1
58837
49302
16902
Giải ĐB ĐB
701315
588522
424008

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0   1 2 0 2 4 5 7 8
1 3 5 2 4 5
2 3 2 8 4
3 7 5 6
4 2 4 6 2 9 2 2 4
5 0 6 1  
6   2 3 4 1 6
7 2 3 5 6 6 2 4 9  
8 5 9 8 3 6
9 3 5 4 3 4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
80
78
Giải Bảy G.7
936
584
Giải Sáu G.6
0544
8895
5307
9372
7352
2498
Giải Năm G.5
4849
0429
Giải Tư G.4
60225
40961
90668
23601
84943
79812
78764
58376
92812
63438
97336
07622
22355
39897
Giải Ba G.3
30265
33615
21790
44607
Giải Nhì G.2
03707
87941
Giải Nhất G.1
54744
29235
Giải ĐB ĐB
338892
275418

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 7 7 7
1 2 5 2 8
2 5 2 9
3 6 5 6 8
4 3 4 4 9 1
5   2 5
6 1 4 5 8  
7   2 6 8
8 0 4
9 2 5 0 7 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
59
70
32
Giải Bảy G.7
223
683
655
Giải Sáu G.6
5053
0045
2950
6647
0593
8352
6342
0448
6202
Giải Năm G.5
1232
7130
7141
Giải Tư G.4
11815
04168
05264
04864
51517
01231
00965
10260
99781
07493
26615
58886
51426
86473
23089
62436
21031
07927
96222
61079
01714
Giải Ba G.3
90322
38691
47466
45625
08921
28777
Giải Nhì G.2
72395
04855
37098
Giải Nhất G.1
22050
37000
99204
Giải ĐB ĐB
289941
106727
866431

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0   0 2 4
1 5 7 5 4
2 2 3 5 6 7 1 2 7
3 1 2 0 1 1 2 6
4 1 5 7 1 2 8
5 0 0 3 9 2 5 5
6 4 4 5 8 0 6  
7   0 3 7 9
8   1 3 6 9
9 1 5 3 3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
78
59
Giải Bảy G.7
657
571
Giải Sáu G.6
5443
6402
7710
3347
9950
5733
Giải Năm G.5
8414
4515
Giải Tư G.4
45383
48590
51721
94444
22781
75141
81247
29066
41051
53181
35748
29465
73385
51978
Giải Ba G.3
50957
41738
14176
07232
Giải Nhì G.2
78547
98822
Giải Nhất G.1
04189
65367
Giải ĐB ĐB
268689
237610

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2  
1 0 4 0 5
2 1 2
3 8 2 3
4 1 3 4 7 7 7 8
5 7 7 0 1 9
6   5 6 7
7 8 1 6 8
8 1 3 9 9 1 5
9 0  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
77
22
Giải Bảy G.7
735
083
Giải Sáu G.6
6199
7647
3710
5650
3657
8432
Giải Năm G.5
1766
5479
Giải Tư G.4
31577
80708
46224
09289
42486
05261
89473
57376
70968
10096
56801
30901
04964
85011
Giải Ba G.3
98278
47080
58717
02040
Giải Nhì G.2
28103
06679
Giải Nhất G.1
21513
80758
Giải ĐB ĐB
772841
116270

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 8 1 1
1 0 3 1 7
2 4 2
3 5 2
4 1 7 0
5   0 7 8
6 1 6 4 8
7 3 7 7 8 0 6 9 9
8 0 6 9 3
9 9 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
40
79
Giải Bảy G.7
114
450
Giải Sáu G.6
7409
8934
3923
9718
6270
1081
Giải Năm G.5
6686
1177
Giải Tư G.4
15063
16843
29030
02831
52710
36697
88189
50290
50779
73449
41375
07553
62374
99856
Giải Ba G.3
68183
98232
62666
93448
Giải Nhì G.2
03817
39039
Giải Nhất G.1
18803
07448
Giải ĐB ĐB
461491
248292

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3 9  
1 0 4 7 8
2 3  
3 0 1 2 4 9
4 0 3 8 8 9
5   0 3 6
6 3 6
7   0 4 5 7 9 9
8 3 6 9 1
9 1 7 0 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
22
74
80
Giải Bảy G.7
937
726
601
Giải Sáu G.6
0050
8918
5702
5730
3203
8573
5174
4831
7900
Giải Năm G.5
2747
4655
3049
Giải Tư G.4
88096
09398
75555
68340
44903
34139
53589
40123
53086
59401
07225
98093
80233
14566
45378
49024
56169
77816
37384
81754
84948
Giải Ba G.3
87560
34287
72412
13051
16146
74631
Giải Nhì G.2
62907
44509
79776
Giải Nhất G.1
68310
95420
46362
Giải ĐB ĐB
720703
083627
831147

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 3 3 7 1 3 9 0 1
1 0 8 2 6
2 2 0 3 5 6 7 4
3 7 9 0 3 1 1
4 0 7   6 7 8 9
5 0 5 1 5 4
6 0 6 2 9
7   3 4 4 6 8
8 7 9 6 0 4
9 6 8 3  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
52
93
47
Giải Bảy G.7
678
023
015
Giải Sáu G.6
4312
0492
9529
5460
6241
8709
5807
9180
5133
Giải Năm G.5
3601
1406
1799
Giải Tư G.4
22932
07055
72358
56795
82267
52260
97857
52235
92021
43478
72889
20233
50061
03514
10205
26667
64908
69378
20365
11354
82420
Giải Ba G.3
83744
14776
26419
89362
41043
66245
Giải Nhì G.2
88997
07605
05902
Giải Nhất G.1
24452
69134
69732
Giải ĐB ĐB
169163
976944
539125

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 5 6 9 2 5 7 8
1 2 4 9 5
2 9 1 3 0 5
3 2 3 4 5 2 3
4 4 1 4 3 5 7
5 2 2 5 7 8   4
6 0 3 7 0 1 2 5 7
7 6 8 8 8
8   9 0
9 2 5 7 3 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
47
19
Giải Bảy G.7
332
643
Giải Sáu G.6
5717
2965
6926
8898
8885
4683
Giải Năm G.5
4170
9758
Giải Tư G.4
08537
37651
87964
72772
96217
89693
95308
91634
52490
42283
53641
07631
40391
98878
Giải Ba G.3
18558
60480
38236
16018
Giải Nhì G.2
83476
64352
Giải Nhất G.1
41537
07295
Giải ĐB ĐB
060422
247798

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 8  
1 7 7 8 9
2 2 6  
3 2 7 7 1 4 6
4 7 1 3
5 1 8 2 8
6 4 5  
7 0 2 6 8
8 0 3 3 5
9 3 0 1 5 8 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
40
53
66
Giải Bảy G.7
692
990
851
Giải Sáu G.6
7440
9950
4115
4086
2953
6625
7392
9523
1698
Giải Năm G.5
7085
1128
4302
Giải Tư G.4
11894
95565
69818
02596
32228
37013
79139
93551
40246
31750
40031
20434
22726
36554
53119
22969
65963
29968
39687
75973
80658
Giải Ba G.3
09718
81075
81924
34899
59842
69307
Giải Nhì G.2
26596
52675
45036
Giải Nhất G.1
86356
22060
37126
Giải ĐB ĐB
574749
033997
609435

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0     2 7
1 3 5 8 8   9
2 8 4 5 6 8 3 6
3 9 1 4 5 6
4 0 0 9 6 2
5 0 6 0 1 3 3 4 1 8
6 5 0 3 6 8 9
7 5 5 3
8 5 6 7
9 2 4 6 6 0 7 9 2 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
98
27
Giải Bảy G.7
418
027
Giải Sáu G.6
3195
1167
0278
8547
5924
7063
Giải Năm G.5
4769
5400
Giải Tư G.4
45677
27647
42031
16608
45285
53304
48394
53059
38671
82565
40147
91999
30935
84429
Giải Ba G.3
13038
94150
17408
16572
Giải Nhì G.2
20908
12182
Giải Nhất G.1
76366
03231
Giải ĐB ĐB
206039
617219

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 8 8 0 8
1 8 9
2   4 7 7 9
3 1 8 9 1 5
4 7 7 7
5 0 9
6 6 7 9 3 5
7 7 8 1 2
8 5 2
9 4 5 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
13
77
Giải Bảy G.7
195
106
Giải Sáu G.6
1199
8607
6479
7773
1915
9448
Giải Năm G.5
1765
6753
Giải Tư G.4
05406
38440
04408
72469
80687
18845
45682
90777
35605
53423
75844
29003
26769
33286
Giải Ba G.3
59301
02884
88041
55375
Giải Nhì G.2
50136
18390
Giải Nhất G.1
67993
54852
Giải ĐB ĐB
436116
103914

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 6 7 8 3 5 6
1 3 6 4 5
2   3
3 6  
4 0 5 1 4 8
5   2 3
6 5 9 9
7 9 3 5 7 7
8 2 4 7 6
9 3 5 9 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
98
68
Giải Bảy G.7
060
841
Giải Sáu G.6
9640
4445
1649
3940
3386
0929
Giải Năm G.5
0589
1053
Giải Tư G.4
41331
74787
86423
56834
98585
10765
05755
16482
06804
77827
34762
80709
78495
47764
Giải Ba G.3
39881
92851
82269
90592
Giải Nhì G.2
01202
17753
Giải Nhất G.1
90677
46103
Giải ĐB ĐB
649207
959209

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 2 7 3 4 9 9
1    
2 3 7 9
3 1 4  
4 0 5 9 0 1
5 1 5 3 3
6 0 5 2 4 8 9
7 7  
8 1 5 7 9 2 6
9 8 2 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
34
12
75
Giải Bảy G.7
422
565
500
Giải Sáu G.6
9123
8720
3539
5624
7222
3866
2660
2462
4712
Giải Năm G.5
8751
3984
4437
Giải Tư G.4
28421
40072
95592
37620
68406
76710
05247
30663
57355
42443
18509
12059
42552
27199
00848
52355
64931
06979
65851
52336
06426
Giải Ba G.3
58346
75275
22618
28378
82225
54440
Giải Nhì G.2
61804
27580
04812
Giải Nhất G.1
55513
84990
85768
Giải ĐB ĐB
084132
107816
356024

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 6 9 0
1 0 3 2 6 8 2 2
2 0 0 1 2 3 2 4 4 5 6
3 2 4 9   1 6 7
4 6 7 3 0 8
5 1 2 5 9 1 5
6   3 5 6 0 2 8
7 2 5 8 5 9
8   0 4  
9 2 0 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Ngãi Đắc Nông Đà Nẵng
Giải Tám G.8
57
72
40
Giải Bảy G.7
181
569
003
Giải Sáu G.6
1734
5259
6242
1852
2668
5716
8350
6374
9645
Giải Năm G.5
0007
3733
6143
Giải Tư G.4
32703
09313
18838
83042
65939
32614
02598
83942
59728
29169
01697
80635
54313
76660
61322
12257
94055
07278
19401
69082
23265
Giải Ba G.3
86759
16590
36740
25729
41628
01749
Giải Nhì G.2
78593
74152
93879
Giải Nhất G.1
39098
02157
26637
Giải ĐB ĐB
782998
687059
661914

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Quảng Ngãi Đắc Nông Đà Nẵng
0 3 7   1 3
1 3 4 3 6 4
2   8 9 2 8
3 4 8 9 3 5 7
4 2 2 0 2 0 3 5 9
5 7 9 9 2 2 7 9 0 5 7
6   0 8 9 9 5
7   2 4 8 9
8 1   2
9 0 3 8 8 8 7  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
00
09
Giải Bảy G.7
300
042
Giải Sáu G.6
5366
7215
6839
3917
8194
4411
Giải Năm G.5
7674
5788
Giải Tư G.4
00616
94510
60698
15099
54310
06816
70525
78502
29821
60088
48029
13555
93104
22573
Giải Ba G.3
49308
62799
87368
16721
Giải Nhì G.2
05664
69805
Giải Nhất G.1
55029
29502
Giải ĐB ĐB
467613
087970

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 0 8 2 2 4 5 9
1 0 0 3 5 6 6 1 7
2 5 9 1 1 9
3 9  
4   2
5   5
6 4 6 8
7 4 0 3
8   8 8
9 8 9 9 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
01
58
43
Giải Bảy G.7
151
321
908
Giải Sáu G.6
5608
7774
6502
9291
0270
1862
9865
5283
6960
Giải Năm G.5
6041
1589
6822
Giải Tư G.4
80342
13395
13625
61962
13382
11466
57550
64552
28620
74029
63065
48133
13244
09830
36001
06062
56804
77846
63843
10965
83734
Giải Ba G.3
53572
73770
12231
97185
79868
30470
Giải Nhì G.2
78893
02029
70133
Giải Nhất G.1
94252
41291
46203
Giải ĐB ĐB
791206
929844
109868

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 1 2 6 8   1 3 4 8
1      
2 5 0 1 9 9 2
3   0 1 3 3 4
4 1 2 4 4 3 3 6
5 0 1 2 2 8  
6 2 6 2 5 0 2 5 5 8 8
7 0 2 4 0 0
8 2 5 9 3
9 3 5 1 1  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
21
70
Giải Bảy G.7
552
652
Giải Sáu G.6
9329
2274
5079
7570
8270
4452
Giải Năm G.5
8944
3074
Giải Tư G.4
35202
36593
77991
11864
21473
49762
15619
62200
16200
78905
09266
91766
98022
81536
Giải Ba G.3
26127
63914
80794
87322
Giải Nhì G.2
18628
32327
Giải Nhất G.1
16049
05709
Giải ĐB ĐB
749809
526514

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 9 0 0 5 9
1 4 9 4
2 1 7 8 9 2 2 7
3   6
4 4 9  
5 2 2 2
6 2 4 6 6
7 3 4 9 0 0 0 4
8    
9 1 3 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
45
79
Giải Bảy G.7
261
448
Giải Sáu G.6
3516
5288
6026
7153
2618
9407
Giải Năm G.5
4768
7361
Giải Tư G.4
19957
94917
70752
86176
33409
74797
77024
09564
59050
95890
00187
82057
22367
30639
Giải Ba G.3
09554
38341
70050
60793
Giải Nhì G.2
60767
11426
Giải Nhất G.1
69249
93098
Giải ĐB ĐB
461903
704294

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 9 7
1 6 7 8
2 4 6 6
3   9
4 1 5 9 8
5 2 4 7 0 0 3 7
6 1 7 8 1 4 7
7 6 9
8 8 7
9 7 0 3 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
67
36
Giải Bảy G.7
782
375
Giải Sáu G.6
4588
3163
5918
3057
8466
0270
Giải Năm G.5
7265
3618
Giải Tư G.4
28384
96240
70844
33107
31976
97097
58841
03302
01559
49520
70970
89334
91406
56088
Giải Ba G.3
22245
46451
26659
85592
Giải Nhì G.2
56265
96915
Giải Nhất G.1
81650
59743
Giải ĐB ĐB
709514
362471

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7 2 6
1 4 8 5 8
2   0
3   4 6
4 0 1 4 5 3
5 0 1 7 9 9
6 3 5 5 7 6
7 6 0 0 1 5
8 2 4 8 8
9 7 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
79
36
57
Giải Bảy G.7
285
405
157
Giải Sáu G.6
5196
3481
3243
3776
6702
5742
1484
7258
6490
Giải Năm G.5
8751
6215
0956
Giải Tư G.4
98918
21097
92334
65407
28483
25384
85512
70172
81041
41556
25685
11900
25330
31356
11583
87566
76870
30662
53813
12241
67032
Giải Ba G.3
02839
96116
74690
21801
16117
01829
Giải Nhì G.2
85452
90756
99145
Giải Nhất G.1
83429
44949
88351
Giải ĐB ĐB
051987
255020
306035

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7 0 1 2 5  
1 2 6 8 5 3 7
2 9 0 9
3 4 9 0 6 2 5
4 3 1 2 9 1 5
5 1 2 6 6 6 1 6 7 7 8
6     2 6
7 9 2 6 0
8 1 3 4 5 7 5 3 4
9 6 7 0 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
88
99
84
Giải Bảy G.7
881
091
033
Giải Sáu G.6
7896
4981
3544
8037
1549
6704
7080
1757
6006
Giải Năm G.5
5062
5345
8286
Giải Tư G.4
10838
51168
45114
42798
97620
05078
11047
23488
98913
51174
13360
04073
14859
52847
61167
12217
62875
92445
43902
59322
73331
Giải Ba G.3
82867
70423
71548
62892
81761
44140
Giải Nhì G.2
17440
44178
04421
Giải Nhất G.1
74759
37278
81930
Giải ĐB ĐB
476726
743279
685962

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   4 2 6
1 4 3 7
2 0 3 6   1 2
3 8 7 0 1 3
4 0 4 7 5 7 8 9 0 5
5 9 9 7
6 2 7 8 0 1 2 7
7 8 3 4 8 8 9 5
8 1 1 8 8 0 4 6
9 6 8 1 2 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
72
74
Giải Bảy G.7
512
665
Giải Sáu G.6
2272
0302
2313
0706
8808
1079
Giải Năm G.5
5712
1608
Giải Tư G.4
74442
03039
79493
02131
84448
48641
95921
14228
29117
07704
35411
64460
03950
83393
Giải Ba G.3
53581
78232
23283
44032
Giải Nhì G.2
95710
60762
Giải Nhất G.1
24585
46296
Giải ĐB ĐB
052482
397150

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 2 4 6 8 8
1 0 2 2 3 1 7
2 1 8
3 1 2 9 2
4 1 2 8  
5   0 0
6   0 2 5
7 2 2 4 9
8 1 2 5 3
9 3 3 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
08
43
52
Giải Bảy G.7
954
465
814
Giải Sáu G.6
2997
0888
7340
6296
2806
8918
2985
9681
9431
Giải Năm G.5
1862
0892
6578
Giải Tư G.4
92594
30420
51114
98332
45629
40880
11289
98001
71124
94815
08705
93489
58973
32663
56586
31309
27709
97043
68173
32473
42717
Giải Ba G.3
34039
62519
87663
27331
48938
81618
Giải Nhì G.2
44011
84043
63991
Giải Nhất G.1
65927
83963
46247
Giải ĐB ĐB
193859
052696
725475

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 8 1 5 6 9 9
1 1 4 9 5 8 4 7 8
2 0 7 9 4  
3 2 9 1 1 8
4 0 3 3 3 7
5 4 9   2
6 2 3 3 3 5  
7   3 3 3 5 8
8 0 8 9 9 1 5 6
9 4 7 2 6 6 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
01
83
Giải Bảy G.7
657
915
Giải Sáu G.6
3916
7719
9904
1727
0175
6116
Giải Năm G.5
3815
1200
Giải Tư G.4
36423
29143
84044
27784
45861
20252
99028
55041
28061
38773
88590
45362
78072
36625
Giải Ba G.3
14607
73089
14445
41871
Giải Nhì G.2
30175
22970
Giải Nhất G.1
38925
84593
Giải ĐB ĐB
890557
864720

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 4 7 0
1 5 6 9 5 6
2 3 5 8 0 5 7
3    
4 3 4 1 5
5 2 7 7  
6 1 1 2
7 5 0 1 2 3 5
8 4 9 3
9   0 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
62
64
Giải Bảy G.7
851
209
Giải Sáu G.6
2427
8617
3900
9303
8792
3642
Giải Năm G.5
3566
4133
Giải Tư G.4
35095
97020
96074
77087
01949
39900
01200
41836
60907
14185
16547
20731
41704
12842
Giải Ba G.3
47263
59910
66842
01443
Giải Nhì G.2
42199
66707
Giải Nhất G.1
44769
97315
Giải ĐB ĐB
392574
191463

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 0 0 0 3 4 7 7 9
1 0 7 5
2 0 7  
3   1 3 6
4 9 2 2 2 3 7
5 1  
6 2 3 6 9 3 4
7 4 4  
8 7 5
9 5 9 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
70
54
Giải Bảy G.7
752
961
Giải Sáu G.6
3013
4086
4063
5984
8718
3841
Giải Năm G.5
7389
2429
Giải Tư G.4
53544
85692
72355
98587
70963
64750
71274
06386
39864
27875
67554
12858
05105
44275
Giải Ba G.3
07107
87710
95207
08484
Giải Nhì G.2
94924
22058
Giải Nhất G.1
65869
80839
Giải ĐB ĐB
054991
042509

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7 5 7 9
1 0 3 8
2 4 9
3   9
4 4 1
5 0 2 5 4 4 8 8
6 3 3 9 1 4
7 0 4 5 5
8 6 7 9 4 4 6
9 1 2  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
39
06
45
Giải Bảy G.7
425
573
065
Giải Sáu G.6
7919
3574
2056
7090
6133
8510
8325
7038
7818
Giải Năm G.5
3538
9792
6295
Giải Tư G.4
75272
79848
81975
67348
91011
67044
00610
39615
41186
17274
56183
08029
72406
22188
43607
69026
64172
40506
65931
77720
00746
Giải Ba G.3
58839
94058
89275
95067
93142
44156
Giải Nhì G.2
38556
14112
99655
Giải Nhất G.1
15570
49802
85188
Giải ĐB ĐB
298117
839184
979256

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0   2 6 6 6 7
1 0 1 7 9 0 2 5 8
2 5 9 0 5 6
3 8 9 9 3 1 8
4 4 8 8   2 5 6
5 6 6 8   5 6 6
6   7 5
7 0 2 4 5 3 4 5 2
8   3 4 6 8 8
9   0 2 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
38
93
58
Giải Bảy G.7
423
806
290
Giải Sáu G.6
6072
2295
4868
1409
2770
3883
6607
7514
0308
Giải Năm G.5
1466
6092
1160
Giải Tư G.4
43834
28565
18480
79952
58895
25702
08331
14292
12543
17962
66320
32846
73449
78514
99439
70875
44807
08655
21657
36188
93913
Giải Ba G.3
30492
71099
89286
89601
81647
47397
Giải Nhì G.2
02033
92897
95929
Giải Nhất G.1
30773
15772
05753
Giải ĐB ĐB
389600
613514
558046

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 0 2 1 6 9 7 7 8
1   4 4 3 4
2 3 0 9
3 1 3 4 8   9
4   3 6 9 6 7
5 2   3 5 7 8
6 5 6 8 2 0
7 2 3 0 2 5
8 0 3 6 8
9 2 5 5 9 2 2 3 7 0 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
93
29
Giải Bảy G.7
403
313
Giải Sáu G.6
3972
5138
3608
1291
5420
3132
Giải Năm G.5
2903
0656
Giải Tư G.4
26144
19889
24927
37656
23717
11012
04227
02836
65039
60801
55363
45869
37199
97760
Giải Ba G.3
52537
14967
79853
74178
Giải Nhì G.2
16895
82005
Giải Nhất G.1
17518
12522
Giải ĐB ĐB
886604
184332

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 3 3 4 8 1 5
1 2 7 8 3
2 7 7 0 2 9
3 7 8 2 2 6 9
4 4  
5 6 3 6
6 7 0 3 9
7 2 8
8 9  
9 3 5 1 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
33
53
56
Giải Bảy G.7
001
868
356
Giải Sáu G.6
4315
6049
7073
9249
8649
5274
5523
8800
4872
Giải Năm G.5
6363
1492
6066
Giải Tư G.4
15651
23472
18971
32059
74188
16948
72413
34502
13226
60662
35486
00492
29885
61608
00875
72944
15426
45424
37476
63152
80669
Giải Ba G.3
98484
00370
61783
14335
79283
03641
Giải Nhì G.2
91501
71855
18448
Giải Nhất G.1
29794
37910
58606
Giải ĐB ĐB
810920
843919
229333

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 1 1 2 8 0 6
1 3 5 0 9  
2 0 6 3 4 6
3 3 5 3
4 8 9 9 9 1 4 8
5 1 9 3 5 2 6 6
6 3 2 8 6 9
7 0 1 2 3 4 2 5 6
8 4 8 3 5 6 3
9 4 2 2  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
00
20
Giải Bảy G.7
682
286
Giải Sáu G.6
5479
5582
9976
9029
2752
6653
Giải Năm G.5
3127
3666
Giải Tư G.4
15214
15989
09346
44446
81217
36222
08386
61936
97667
86427
50922
31968
47057
56226
Giải Ba G.3
92375
59315
51202
34118
Giải Nhì G.2
14039
97831
Giải Nhất G.1
08006
99354
Giải ĐB ĐB
861225
421752

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 6 2
1 4 5 7 8
2 2 5 7 0 2 6 7 9
3 9 1 6
4 6 6  
5   2 2 3 4 7
6   6 7 8
7 5 6 9  
8 2 2 6 9 6
9    

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
53
89
Giải Bảy G.7
101
838
Giải Sáu G.6
0696
4911
3293
5436
9078
2636
Giải Năm G.5
8793
2682
Giải Tư G.4
05325
90626
45067
93999
97499
58141
73736
15372
85541
13957
13110
23371
62502
44662
Giải Ba G.3
53518
21677
19471
44104
Giải Nhì G.2
46185
35452
Giải Nhất G.1
04371
87066
Giải ĐB ĐB
551652
929509

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 2 4 9
1 1 8 0
2 5 6  
3 6 6 6 8
4 1 1
5 2 3 2 7
6 7 2 6
7 1 7 1 1 2 8
8 5 2 9
9 3 3 6 9 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
55
97
Giải Bảy G.7
407
354
Giải Sáu G.6
4297
4184
8988
1784
1763
5820
Giải Năm G.5
7379
1102
Giải Tư G.4
98980
81357
70272
88941
42974
56165
31277
35335
94493
05715
65211
49249
05252
01946
Giải Ba G.3
39837
47361
15224
19334
Giải Nhì G.2
87666
29191
Giải Nhất G.1
84587
65390
Giải ĐB ĐB
941762
011632

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7 2
1   1 5
2   0 4
3 7 2 4 5
4 1 6 9
5 5 7 2 4
6 1 2 5 6 3
7 2 4 7 9  
8 0 4 7 8 4
9 7 0 1 3 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Kon Tum Khánh Hòa ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
23
42
80
Giải Bảy G.7
225
422
500
Giải Sáu G.6
1667
5119
8554
6759
1156
1636
3517
2598
9571
Giải Năm G.5
1904
4966
1009
Giải Tư G.4
02390
77922
21454
56238
52626
53205
53532
83982
69176
08056
29710
45718
19143
64764
95372
93800
49646
75312
23986
16313
08074
Giải Ba G.3
15442
17891
41565
29865
15218
85265
Giải Nhì G.2
56286
76408
36444
Giải Nhất G.1
12096
39521
31072
Giải ĐB ĐB
756179
293762
643774

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Kon Tum Khánh Hòa ThừaThiênHuế
0 4 5 8 0 0 9
1 9 0 8 2 3 7 8
2 2 3 5 6 1 2  
3 2 8 6  
4 2 2 3 4 6
5 4 4 6 6 9  
6 7 2 4 5 5 6 5
7 9 6 1 2 2 4 4
8 6 2 0 6
9 0 1 6   8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
16
05
50
Giải Bảy G.7
530
391
050
Giải Sáu G.6
3005
0804
3434
2222
7260
4696
0933
6907
1338
Giải Năm G.5
1484
9885
8302
Giải Tư G.4
36562
22409
17261
21231
90419
47100
66055
42129
24356
63247
18468
06036
16613
55754
47260
61719
45636
88884
69092
60015
66053
Giải Ba G.3
07302
87478
31787
70402
08739
29967
Giải Nhì G.2
91940
33375
07775
Giải Nhất G.1
25130
02078
87716
Giải ĐB ĐB
377478
995138
796887

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 2 4 5 9 2 5 2 7
1 6 9 3 5 6 9
2   2 9  
3 0 0 1 4 6 8 3 6 8 9
4 0 7  
5 5 4 6 0 0 3
6 1 2 0 8 0 7
7 8 8 5 8 5
8 4 5 7 4 7
9   1 6 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
68
30
Giải Bảy G.7
183
606
Giải Sáu G.6
0741
1034
8006
2250
3579
0272
Giải Năm G.5
3109
1064
Giải Tư G.4
85886
05759
13080
15525
26576
88259
06056
69193
99773
27652
10699
37629
43936
84432
Giải Ba G.3
48617
24844
13160
86203
Giải Nhì G.2
37606
61433
Giải Nhất G.1
81486
30685
Giải ĐB ĐB
835554
633242

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 6 6 9 3 6
1 7  
2 5 9
3 4 0 2 3 6
4 1 4 2
5 4 6 9 9 0 2
6 8 0 4
7 6 2 3 9
8 0 3 6 6 5
9   3 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
96
14
37
Giải Bảy G.7
110
527
833
Giải Sáu G.6
2414
7327
1503
5404
1700
1800
9910
0909
0857
Giải Năm G.5
4986
6803
3793
Giải Tư G.4
14351
50162
07428
52648
43297
22802
60751
12815
16997
12581
53627
67846
92492
23085
24812
01274
56360
16754
69700
66163
34906
Giải Ba G.3
61611
65958
51368
54267
88414
01286
Giải Nhì G.2
94889
28471
23277
Giải Nhất G.1
57925
90900
88904
Giải ĐB ĐB
827848
592097
051442

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 3 0 0 0 3 4 0 4 6 9
1 0 1 4 4 5 0 2 4
2 5 7 8 7 7  
3     3 7
4 8 8 6 2
5 1 1 8   4 7
6 2 7 8 0 3
7   1 4 7
8 6 9 1 5 6
9 6 7 2 7 7 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
23
93
Giải Bảy G.7
803
285
Giải Sáu G.6
7080
8393
4653
6020
0669
5199
Giải Năm G.5
3755
1962
Giải Tư G.4
84856
29929
45998
44405
39904
31729
76944
97373
68771
02651
93634
09607
03432
44498
Giải Ba G.3
02666
16854
76421
27496
Giải Nhì G.2
96078
25831
Giải Nhất G.1
85209
93640
Giải ĐB ĐB
136971
762242

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 4 5 9 7
1    
2 3 9 9 0 1
3   1 2 4
4 4 0 2
5 3 4 5 6 1
6 6 2 9
7 1 8 1 3
8 0 5
9 3 8 3 6 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
11
71
Giải Bảy G.7
505
748
Giải Sáu G.6
6994
3283
2190
3133
4818
3417
Giải Năm G.5
6218
4703
Giải Tư G.4
85544
84251
37910
49981
81130
10304
92204
10608
17257
72774
29048
54117
56401
47406
Giải Ba G.3
44768
80111
78850
35802
Giải Nhì G.2
70480
84414
Giải Nhất G.1
23655
96522
Giải ĐB ĐB
951755
138194

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 4 4 5 1 2 3 6 8
1 0 1 1 8 4 7 7 8
2   2
3 0 3
4 4 8 8
5 1 5 5 0 7
6 8  
7   1 4
8 0 1 3  
9 0 4 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
99
31
Giải Bảy G.7
276
509
Giải Sáu G.6
7586
2026
7012
1450
3141
0876
Giải Năm G.5
2105
9121
Giải Tư G.4
16852
86399
63155
63208
71169
65552
80855
30134
07411
75971
11224
40751
51334
75199
Giải Ba G.3
52964
82007
95466
28827
Giải Nhì G.2
94928
12820
Giải Nhất G.1
34087
87606
Giải ĐB ĐB
643466
416753

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5 7 8 6 9
1 2 1
2 6 8 0 1 4 7
3   1 4 4
4   1
5 2 2 5 5 0 1 3
6 4 6 9 6
7 6 1 6
8 6 7  
9 9 9 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
99
89
03
Giải Bảy G.7
662
712
464
Giải Sáu G.6
5891
0155
9660
8549
0719
6344
2328
3434
2479
Giải Năm G.5
2433
2616
2768
Giải Tư G.4
31542
19625
46707
68415
55146
28062
08743
89749
32671
96938
57247
67019
78784
97178
04149
71021
60761
79639
27052
43770
85010
Giải Ba G.3
78645
26516
55215
82410
29451
20215
Giải Nhì G.2
51587
41357
67574
Giải Nhất G.1
93932
81902
81306
Giải ĐB ĐB
300892
992050
942752

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7 2 3 6
1 5 6 0 2 5 6 9 9 0 5
2 5   1 8
3 2 3 8 4 9
4 2 3 5 6 4 7 9 9 9
5 5 0 7 1 2 2
6 0 2 2   1 4 8
7   1 8 0 4 9
8 7 4 9  
9 1 2 9    

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
64
14
82
Giải Bảy G.7
417
416
733
Giải Sáu G.6
7744
7390
9555
9065
3662
5288
6383
0731
1787
Giải Năm G.5
7434
8108
2555
Giải Tư G.4
66828
85081
90821
88766
88687
66788
98517
30762
41336
13123
08472
55192
81660
90017
28728
97039
04845
32443
39471
63591
98635
Giải Ba G.3
25372
32080
53593
45642
87884
23108
Giải Nhì G.2
06355
51996
17111
Giải Nhất G.1
61288
86364
15833
Giải ĐB ĐB
159781
335201
304905

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0   1 8 5 8
1 7 7 4 6 7 1
2 1 8 3 8
3 4 6 1 3 3 5 9
4 4 2 3 5
5 5 5   5
6 4 6 0 2 2 4 5  
7 2 2 1
8 0 1 1 7 8 8 8 2 3 4 7
9 0 2 3 6 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
16
01
Giải Bảy G.7
256
131
Giải Sáu G.6
6457
0743
7041
6435
6083
2722
Giải Năm G.5
1583
0937
Giải Tư G.4
30299
60276
45800
33026
57353
67776
05632
29839
30301
27460
35502
77890
69722
09479
Giải Ba G.3
44252
28015
58227
33099
Giải Nhì G.2
31911
56584
Giải Nhất G.1
41117
14133
Giải ĐB ĐB
920918
371175

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 1 1 2
1 1 5 6 7 8  
2 6 2 2 7
3 2 1 3 5 7 9
4 1 3  
5 2 3 6 7  
6   0
7 6 6 5 9
8 3 3 4
9 9 0 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
67
65
09
Giải Bảy G.7
332
854
676
Giải Sáu G.6
7553
1976
2454
3404
8229
7849
7250
9879
7905
Giải Năm G.5
8080
3717
3343
Giải Tư G.4
78932
97133
64538
42081
62205
43327
89854
14340
06017
72466
10623
52914
21495
97732
77545
11881
23755
57082
84392
85735
37917
Giải Ba G.3
07877
52130
34937
44138
62689
36338
Giải Nhì G.2
68536
78617
93687
Giải Nhất G.1
04420
68060
60719
Giải ĐB ĐB
896991
249510
517422

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 5 4 5 9
1   0 4 7 7 7 7 9
2 0 7 3 9 2
3 0 2 2 3 6 8 2 7 8 5 8
4   0 9 3 5
5 3 4 4 4 0 5
6 7 0 5 6  
7 6 7   6 9
8 0 1   1 2 7 9
9 1 5 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải Tám G.8
88
02
Giải Bảy G.7
853
823
Giải Sáu G.6
9313
2220
8483
0615
5539
6274
Giải Năm G.5
0699
6972
Giải Tư G.4
07848
54004
78207
68767
88881
38691
40057
20644
99177
77616
98745
53372
24576
70708
Giải Ba G.3
91756
09287
76313
74509
Giải Nhì G.2
66704
93371
Giải Nhất G.1
02495
41026
Giải ĐB ĐB
330440
846835

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4 4 7 2 8 9
1 3 3 5 6
2 0 3 6
3   5 9
4 0 8 4 5
5 3 6 7  
6 7  
7   1 2 2 4 6 7
8 1 3 7 8  
9 1 5 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
20
35
Giải Bảy G.7
073
250
Giải Sáu G.6
3246
6768
7192
0913
6277
1507
Giải Năm G.5
7384
8422
Giải Tư G.4
82207
39528
06600
56942
94185
74796
59204
21016
25812
70977
50224
24669
75736
49734
Giải Ba G.3
31579
59453
43224
22520
Giải Nhì G.2
31852
28243
Giải Nhất G.1
34861
50907
Giải ĐB ĐB
529219
293013

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 4 7 7 7
1 9 2 3 3 6
2 0 8 0 2 4 4
3   4 5 6
4 2 6 3
5 2 3 0
6 1 8 9
7 3 9 7 7
8 4 5  
9 2 6  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
47
03
Giải Bảy G.7
810
833
Giải Sáu G.6
3320
8690
4475
3109
6649
3232
Giải Năm G.5
1636
0003
Giải Tư G.4
62853
00827
31644
76271
95066
09004
50691
87122
44417
27555
37153
95896
74588
17115
Giải Ba G.3
18028
71530
58607
68578
Giải Nhì G.2
07966
02619
Giải Nhất G.1
77107
00306
Giải ĐB ĐB
629502
983217

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 4 7 3 3 6 7 9
1 0 5 7 7 9
2 0 7 8 2
3 0 6 2 3
4 4 7 9
5 3 3 5
6 6 6  
7 1 5 8
8   8
9 0 1 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
68
25
99
Giải Bảy G.7
230
787
367
Giải Sáu G.6
7221
9368
0733
2091
0114
8858
3379
6745
1788
Giải Năm G.5
5194
9318
5510
Giải Tư G.4
42835
21521
37930
00826
33550
92100
98962
26257
70549
09056
96633
35585
94738
50173
85199
32981
07262
27351
66376
57914
43806
Giải Ba G.3
73119
64036
32784
24151
41302
17205
Giải Nhì G.2
85874
83021
98934
Giải Nhất G.1
19874
97638
90731
Giải ĐB ĐB
014259
905021
645478

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 0   2 5 6
1 9 4 8 0 4
2 1 1 6 1 1 5  
3 0 0 3 5 6 3 8 8 1 4
4   9 5
5 0 9 1 6 7 8 1
6 2 8 8   2 7
7 4 4 3 6 8 9
8   4 5 7 1 8
9 4 1 9 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
55
27
79
Giải Bảy G.7
123
980
801
Giải Sáu G.6
4299
1039
1244
4879
9392
1211
3191
6337
4833
Giải Năm G.5
8396
6501
4077
Giải Tư G.4
65426
48804
12778
76897
58605
24382
55586
70744
64946
89336
20001
88947
84105
33408
85127
03396
83448
12267
63739
73770
85317
Giải Ba G.3
75064
23848
10231
06997
57193
91662
Giải Nhì G.2
35656
26212
66007
Giải Nhất G.1
50199
52970
94259
Giải ĐB ĐB
575240
487281
341749

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 4 5 1 1 5 8 1 7
1   1 2 7
2 3 6 7 7
3 9 1 6 3 7 9
4 0 4 8 4 6 7 8 9
5 5 6   9
6 4   2 7
7 8 0 9 0 7 9
8 2 6 0 1  
9 6 7 9 9 2 7 1 3 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
31
96
Giải Bảy G.7
540
211
Giải Sáu G.6
1994
7899
0535
4331
8371
3728
Giải Năm G.5
3718
7893
Giải Tư G.4
72207
78456
90722
32287
36864
82566
90238
74246
96387
26890
82753
03687
69664
56874
Giải Ba G.3
47667
96890
31376
25991
Giải Nhì G.2
88618
93323
Giải Nhất G.1
76120
22425
Giải ĐB ĐB
780439
585889

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 7  
1 8 8 1
2 0 2 3 5 8
3 1 5 8 9 1
4 0 6
5 6 3
6 4 6 7 4
7   1 4 6
8 7 7 7 9
9 0 4 9 0 1 3 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
60
81
98
Giải Bảy G.7
081
707
288
Giải Sáu G.6
0371
7029
2408
0986
2003
4671
5186
3211
7358
Giải Năm G.5
8675
3792
4623
Giải Tư G.4
28386
84177
24986
48035
39148
15875
77248
69064
61452
76676
47680
76922
32246
52555
62990
97757
43117
51659
47174
19987
20573
Giải Ba G.3
51223
05852
45842
03050
07704
72501
Giải Nhì G.2
37937
41964
94393
Giải Nhất G.1
10558
15447
16539
Giải ĐB ĐB
126179
137522
288648

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 8 3 7 1 4
1     1 7
2 3 9 2 2 3
3 5 7   9
4 8 8 2 6 7 8
5 2 8 0 2 5 7 8 9
6 0 4 4  
7 1 5 5 7 9 1 6 3 4
8 1 6 6 0 1 6 6 7 8
9   2 0 3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
05
41
Giải Bảy G.7
463
579
Giải Sáu G.6
8059
1121
8406
2594
7417
2109
Giải Năm G.5
0263
1879
Giải Tư G.4
24797
69979
61652
52893
92653
03905
88137
02797
16335
30930
02929
45178
92885
93932
Giải Ba G.3
31764
93711
04715
59009
Giải Nhì G.2
49955
32354
Giải Nhất G.1
37738
24808
Giải ĐB ĐB
862862
080393

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 5 6 8 9 9
1 1 5 7
2 1 9
3 7 8 0 2 5
4   1
5 2 3 5 9 4
6 2 3 3 4  
7 9 8 9 9
8   5
9 3 7 3 4 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
02
86
Giải Bảy G.7
163
214
Giải Sáu G.6
7416
4571
4747
0316
5587
4715
Giải Năm G.5
3481
4016
Giải Tư G.4
36078
99500
79777
68906
43010
03438
43988
55416
36539
09787
81377
56768
16140
55567
Giải Ba G.3
90865
87292
79248
43612
Giải Nhì G.2
71907
02407
Giải Nhất G.1
64375
34986
Giải ĐB ĐB
544672
402215

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 0 2 6 7 7
1 0 6 2 4 5 5 6 6 6
2    
3 8 9
4 7 0 8
5    
6 3 5 7 8
7 1 2 5 7 8 7
8 1 8 6 6 7 7
9 2  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
57
64
Giải Bảy G.7
517
124
Giải Sáu G.6
1729
6476
0428
7964
9410
1932
Giải Năm G.5
4909
0895
Giải Tư G.4
34882
55876
29781
82609
02752
92182
25217
94198
25584
63324
77880
45528
47113
67579
Giải Ba G.3
96845
91923
32714
36647
Giải Nhì G.2
43752
70918
Giải Nhất G.1
74319
29163
Giải ĐB ĐB
421244
939149

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 9  
1 7 7 9 0 3 4 8
2 3 8 9 4 4 8
3   2
4 4 5 7 9
5 2 2 7  
6   3 4 4
7 6 6 9
8 1 2 2 0 4
9   5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
71
48
03
Giải Bảy G.7
145
864
059
Giải Sáu G.6
0503
5307
4010
2137
1699
5360
9222
5074
0639
Giải Năm G.5
6122
1813
0839
Giải Tư G.4
61471
42185
72739
39051
63788
42453
49378
99416
49944
80354
41746
87940
32612
06792
57415
58741
58449
35031
45964
94550
72926
Giải Ba G.3
53015
79895
04426
86261
81107
90065
Giải Nhì G.2
56741
56022
22887
Giải Nhất G.1
08666
39427
54959
Giải ĐB ĐB
615582
735295
985186

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 7   3 7
1 0 5 2 3 6 5
2 2 2 6 7 2 6
3 9 7 1 9 9
4 1 5 0 4 6 8 1 9
5 1 3 4 0 9 9
6 6 0 1 4 4 5
7 1 1 8   4
8 2 5 8   6 7
9 5 2 5 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
52
76
76
Giải Bảy G.7
094
567
120
Giải Sáu G.6
4317
4393
1638
4834
7128
4367
9223
6301
9480
Giải Năm G.5
9099
6833
8017
Giải Tư G.4
85274
70682
63557
71423
59440
16851
25026
95504
05196
06192
31570
94654
98251
26004
47620
76454
39179
44220
38791
09159
33140
Giải Ba G.3
85276
21547
47928
42735
75761
47764
Giải Nhì G.2
41354
02873
78868
Giải Nhất G.1
00514
35946
42351
Giải ĐB ĐB
525010
022733
942256

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0   4 4 1
1 0 4 7   7
2 3 6 8 8 0 0 0 3
3 8 3 3 4 5  
4 0 7 6 0
5 1 2 4 7 1 4 1 4 6 9
6   7 7 1 4 8
7 4 6 0 3 6 6 9
8 2   0
9 3 4 9 2 6 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
30
87
Giải Bảy G.7
604
360
Giải Sáu G.6
6556
6128
2687
6803
4363
1436
Giải Năm G.5
1437
8515
Giải Tư G.4
99298
93081
69100
22458
03046
68537
39233
16052
16849
06394
94184
18993
48826
22301
Giải Ba G.3
86811
87469
10796
68413
Giải Nhì G.2
62139
85777
Giải Nhất G.1
98096
58683
Giải ĐB ĐB
231269
147991

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 4 1 3
1 1 3 5
2 8 6
3 0 3 7 7 9 6
4 6 9
5 6 8 2
6 9 9 0 3
7   7
8 1 7 3 4 7
9 6 8 1 3 4 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Giải Tám G.8
25
64
17
Giải Bảy G.7
493
807
016
Giải Sáu G.6
5115
3631
9334
3078
6531
5101
6008
3529
6495
Giải Năm G.5
9579
1003
0246
Giải Tư G.4
14184
36074
39297
25331
03336
60411
92149
72415
48655
84171
65699
14118
82030
35618
26245
43567
92375
81332
28233
71551
86623
Giải Ba G.3
43212
33240
47089
26564
17987
58318
Giải Nhì G.2
06731
70113
74516
Giải Nhất G.1
84329
74485
20204
Giải ĐB ĐB
645366
998654
559649

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0   1 3 7 4 8
1 1 2 5 3 5 8 8 6 6 7 8
2 5 9   3 9
3 1 1 1 4 6 0 1 2 3
4 0 9   5 6 9
5   4 5 1
6 6 4 4 7
7 4 9 1 8 5
8 4 5 9 7
9 3 7 9 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
31
66
Giải Bảy G.7
648
406
Giải Sáu G.6
5307
9172
8611
5997
8213
9185
Giải Năm G.5
3689
5179
Giải Tư G.4
70544
94700
31933
70592
94300
59075
22990
47523
72708
28663
95045
15417
46864
74856
Giải Ba G.3
76608
22388
16638
42395
Giải Nhì G.2
67973
27034
Giải Nhất G.1
08403
72724
Giải ĐB ĐB
328534
263224

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 0 3 7 8 6 8
1 1 3 7
2   3 4 4
3 1 3 4 4 8
4 4 8 5
5   6
6   3 4 6
7 2 3 5 9
8 8 9 5
9 0 2 5 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
00
42
Giải Bảy G.7
114
777
Giải Sáu G.6
9380
8745
0175
0038
4444
2290
Giải Năm G.5
9619
8613
Giải Tư G.4
10937
69707
26209
65612
76531
18338
14074
85152
03994
00111
63873
68882
25680
82432
Giải Ba G.3
95018
24739
83208
63205
Giải Nhì G.2
22729
75023
Giải Nhất G.1
72697
19525
Giải ĐB ĐB
523278
506704

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 0 7 9 4 5 8
1 2 4 8 9 1 3
2 9 3 5
3 1 7 8 9 2 8
4 5 2 4
5   2
6    
7 4 5 8 3 7
8 0 0 2
9 7 0 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
13
23
Giải Bảy G.7
292
536
Giải Sáu G.6
6946
6400
6351
3097
9394
8815
Giải Năm G.5
7922
1210
Giải Tư G.4
47148
79999
49213
22807
48046
93799
30152
82446
33408
67129
81691
02728
33121
14597
Giải Ba G.3
94213
58888
95364
04717
Giải Nhì G.2
51304
72318
Giải Nhất G.1
75688
78435
Giải ĐB ĐB
208358
049036

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 4 7 8
1 3 3 3 0 5 7 8
2 2 1 3 8 9
3   5 6 6
4 6 6 8 6
5 1 2 8  
6   4
7    
8 8 8  
9 2 9 9 1 4 7 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
01
86
34
Giải Bảy G.7
351
261
503
Giải Sáu G.6
8557
0923
3565
0851
2622
4416
5009
2854
7895
Giải Năm G.5
0365
0328
7123
Giải Tư G.4
70016
40689
41806
42586
58812
54266
52441
71136
97286
55146
23941
69310
23713
38784
63776
58450
01777
07014
52623
91496
01875
Giải Ba G.3
74158
70097
27122
86964
05102
02933
Giải Nhì G.2
07357
59686
71191
Giải Nhất G.1
64599
25568
16039
Giải ĐB ĐB
473105
270022
706255

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 5 6   2 3 9
1 2 6 0 3 6 4
2 3 2 2 2 8 3 3
3   6 3 4 9
4 1 1 6  
5 1 7 7 8 1 0 4 5
6 5 5 6 1 4 8  
7     5 6 7
8 6 9 4 6 6 6  
9 7 9   1 5 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
15
33
95
Giải Bảy G.7
284
543
543
Giải Sáu G.6
8695
1110
7886
9258
6818
3554
8109
7776
6870
Giải Năm G.5
8115
7260
7896
Giải Tư G.4
13233
59832
80167
73909
89459
08644
02709
49290
29174
74093
00065
25649
76579
19559
84906
86500
01257
33748
84482
65517
87932
Giải Ba G.3
85278
18495
07050
77694
49041
00709
Giải Nhì G.2
31258
68854
21369
Giải Nhất G.1
36140
45983
98417
Giải ĐB ĐB
590891
091461
768029

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 9   0 6 9 9
1 0 5 5 8 7 7
2     9
3 2 3 3 2
4 0 4 3 9 1 3 8
5 8 9 0 4 4 8 9 7
6 7 0 1 5 9
7 8 4 9 0 6
8 4 6 3 2
9 1 5 5 0 3 4 5 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
30
57
Giải Bảy G.7
654
827
Giải Sáu G.6
5428
1951
4400
4136
4720
1163
Giải Năm G.5
4928
2465
Giải Tư G.4
76261
48675
10480
09461
62969
71322
26774
88915
35060
19958
38918
53011
90658
39844
Giải Ba G.3
91108
96333
01238
79710
Giải Nhì G.2
54143
80946
Giải Nhất G.1
25210
60755
Giải ĐB ĐB
403367
465562

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 8  
1 0 0 1 5 8
2 2 8 8 0 7
3 0 3 6 8
4 3 4 6
5 1 4 5 7 8 8
6 1 1 7 9 0 2 3 5
7 4 5  
8 0  
9    

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
84
50
40
Giải Bảy G.7
612
421
178
Giải Sáu G.6
3913
4239
4890
6841
1420
2442
0168
2812
0482
Giải Năm G.5
8816
9215
5765
Giải Tư G.4
69090
25712
15836
37219
14522
39031
96166
70438
67352
99590
10561
61055
50332
93997
26779
14682
33233
61033
17099
83483
16241
Giải Ba G.3
73223
32330
76751
47916
93435
53438
Giải Nhì G.2
60605
50938
19714
Giải Nhất G.1
16945
61314
09089
Giải ĐB ĐB
833501
597576
413781

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 1 5    
1 2 2 3 6 9 4 5 6 2 4
2 2 3 0 1  
3 0 1 6 9 2 8 8 3 3 5 8
4 5 1 2 0 1
5   0 1 2 5  
6 6 1 5 8
7   6 8 9
8 4   1 2 2 3 9
9 0 0 0 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
22
22
Giải Bảy G.7
427
172
Giải Sáu G.6
6143
9713
8380
5740
6001
5428
Giải Năm G.5
2222
8249
Giải Tư G.4
02513
42784
54849
92229
68425
17801
30652
86911
92784
88328
24365
87891
12135
14372
Giải Ba G.3
61385
14283
01223
46530
Giải Nhì G.2
24687
78452
Giải Nhất G.1
90794
98251
Giải ĐB ĐB
182714
035606

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 1 6
1 3 3 4 1
2 2 2 5 7 9 2 3 8 8
3   0 5
4 3 9 0 9
5 2 1 2
6   5
7   2 2
8 0 3 4 5 7 4
9 4 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
14
32
Giải Bảy G.7
338
917
Giải Sáu G.6
1665
6138
6864
1561
5133
8849
Giải Năm G.5
5582
5702
Giải Tư G.4
11636
66695
07247
06473
24539
54168
16152
16699
85349
31899
79963
20661
90126
98633
Giải Ba G.3
49631
49033
00760
28511
Giải Nhì G.2
23044
25376
Giải Nhất G.1
78736
18579
Giải ĐB ĐB
850181
147361

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0   2
1 4 1 7
2   6
3 1 3 6 6 8 8 9 2 3 3
4 4 7 9 9
5 2  
6 4 5 8 0 1 1 1 3
7 3 6 9
8 1 2  
9 5 9 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
21
59
Giải Bảy G.7
917
738
Giải Sáu G.6
0429
8704
6880
4307
7637
3242
Giải Năm G.5
1827
5053
Giải Tư G.4
78391
57151
75209
26176
16516
69565
48859
43529
53158
82142
62509
79922
14362
10643
Giải Ba G.3
98065
21526
30371
90203
Giải Nhì G.2
09657
52560
Giải Nhất G.1
87671
05277
Giải ĐB ĐB
727772
905943

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 9 3 7 9
1 6 7  
2 1 6 7 9 2 9
3   7 8
4   2 2 3 3
5 1 7 9 3 8 9
6 5 5 0 2
7 1 2 6 1 7
8 0  
9 1  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
78
80
11
Giải Bảy G.7
811
449
198
Giải Sáu G.6
7471
8401
5354
0345
6068
0997
0318
9799
9968
Giải Năm G.5
8297
5106
9123
Giải Tư G.4
85216
48697
42870
73019
16547
06113
40138
50498
43038
56035
49303
15632
17220
49190
60247
83437
22212
05469
37017
07327
70478
Giải Ba G.3
40923
85849
94461
01794
59542
63860
Giải Nhì G.2
62429
93930
52237
Giải Nhất G.1
91844
17006
13478
Giải ĐB ĐB
508281
608750
947853

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 3 6 6  
1 1 3 6 9   1 2 7 8
2 3 9 0 3 7
3 8 0 2 5 8 7 7
4 4 7 9 5 9 2 7
5 4 0 3
6   1 8 0 8 9
7 0 1 8   8 8
8 1 0  
9 7 7 0 4 7 8 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
93
38
04
Giải Bảy G.7
508
321
380
Giải Sáu G.6
4182
9995
2808
0118
9356
0935
3901
0674
1813
Giải Năm G.5
6448
2391
0885
Giải Tư G.4
17125
01337
73296
45488
36500
23617
59222
36960
72336
75873
07260
84750
17674
80805
64953
13815
67316
57299
41147
97574
98027
Giải Ba G.3
77258
33042
09805
53094
81924
37244
Giải Nhì G.2
36732
15101
70715
Giải Nhất G.1
43448
61401
68799
Giải ĐB ĐB
690805
181411
249316

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 0 5 8 8 1 1 5 5 1 4
1 7 1 8 3 5 5 6 6
2 2 5 1 4 7
3 2 7 5 6 8  
4 2 8 8   4 7
5 8 0 6 3
6   0 0  
7   3 4 4 4
8 2 8   0 5
9 3 5 6 1 4 9 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
74
95
Giải Bảy G.7
062
151
Giải Sáu G.6
1159
6357
5270
4224
4511
2017
Giải Năm G.5
8678
1134
Giải Tư G.4
77729
98724
74314
90089
20716
79131
27889
25785
03760
06599
99244
39464
16149
39247
Giải Ba G.3
21591
27099
88796
72182
Giải Nhì G.2
89873
30569
Giải Nhất G.1
67016
05016
Giải ĐB ĐB
329648
854776

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0    
1 4 6 6 1 6 7
2 4 9 4
3 1 4
4 8 4 7 9
5 7 9 1
6 2 0 4 9
7 0 3 4 8 6
8 9 9 2 5
9 1 9 5 6 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
82
23
41
Giải Bảy G.7
328
722
939
Giải Sáu G.6
9366
1791
6843
7054
7369
0722
9383
0006
8297
Giải Năm G.5
3795
7751
5660
Giải Tư G.4
37937
04185
18763
31771
59383
13425
21594
76739
66768
96024
35780
49429
23121
00044
39118
59460
67627
81154
30934
87871
28260
Giải Ba G.3
68204
56106
25568
72452
45206
49292
Giải Nhì G.2
56873
27862
13620
Giải Nhất G.1
64054
19466
73965
Giải ĐB ĐB
184007
610560
217426

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 4 6 7   6 6
1     8
2 5 8 1 2 2 3 4 9 0 6 7
3 7 9 4 9
4 3 4 1
5 4 1 2 4 4
6 3 6 0 2 6 8 8 9 0 0 0 5
7 1 3   1
8 2 3 5 0 3
9 1 4 5   2 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
70
50
Giải Bảy G.7
859
775
Giải Sáu G.6
3938
9581
0706
8676
7880
4647
Giải Năm G.5
7909
0276
Giải Tư G.4
95154
70845
25808
95598
38980
94648
75675
18610
16961
04478
58093
06698
02484
86146
Giải Ba G.3
92325
16228
62304
46859
Giải Nhì G.2
55150
55709
Giải Nhất G.1
01791
63304
Giải ĐB ĐB
376716
736465

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 8 9 4 4 9
1 6 0
2 5 8  
3 8  
4 5 8 6 7
5 0 4 9 0 9
6   1 5
7 0 5 5 6 6 8
8 0 1 0 4
9 1 8 3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
66
07
Giải Bảy G.7
799
102
Giải Sáu G.6
4297
4949
8737
4901
6714
8855
Giải Năm G.5
6559
2438
Giải Tư G.4
22953
83403
95052
55789
98769
59690
73848
18939
58746
38236
50087
03793
85437
58045
Giải Ba G.3
31279
47858
62744
78049
Giải Nhì G.2
39406
64660
Giải Nhất G.1
30241
81637
Giải ĐB ĐB
133147
650210

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 6 1 2 7
1   0 4
2    
3 7 6 7 7 8 9
4 1 7 8 9 4 5 6 9
5 2 3 8 9 5
6 6 9 0
7 9  
8 9 7
9 0 7 9 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
49
43
Giải Bảy G.7
284
334
Giải Sáu G.6
8770
3051
3111
2807
8469
4139
Giải Năm G.5
0174
4910
Giải Tư G.4
04715
05786
28160
56339
00256
75762
06473
98968
17140
69448
32862
82028
56326
90984
Giải Ba G.3
83862
98066
72307
89792
Giải Nhì G.2
82254
28699
Giải Nhất G.1
47579
56300
Giải ĐB ĐB
168287
729799

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0   0 7 7
1 1 5 0
2   6 8
3 9 4 9
4 9 0 3 8
5 1 4 6  
6 0 2 2 6 2 8 9
7 0 3 4 9  
8 4 6 7 4
9   2 9 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
82
12
45
Giải Bảy G.7
240
860
533
Giải Sáu G.6
2133
0881
2310
6020
0915
3245
5636
3905
9497
Giải Năm G.5
7515
9948
0385
Giải Tư G.4
79740
45290
31863
88880
00604
39396
58006
81926
22695
75582
86774
23470
88836
60882
78559
20921
04207
78697
40759
30153
22286
Giải Ba G.3
31772
04960
89502
90713
20596
79670
Giải Nhì G.2
92665
17483
26055
Giải Nhất G.1
19088
23776
34607
Giải ĐB ĐB
210815
155156
459200

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 6 2 0 5 7 7
1 0 5 5 2 3 5  
2   0 6 1
3 3 6 3 6
4 0 0 5 8 5
5   6 3 5 9 9
6 0 3 5 0  
7 2 0 4 6 0
8 0 1 2 8 2 2 3 5 6
9 0 6 5 6 7 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
09
08
26
Giải Bảy G.7
242
857
372
Giải Sáu G.6
1684
8873
4175
6860
5479
3111
3005
7205
1719
Giải Năm G.5
3716
9758
8674
Giải Tư G.4
15934
00559
95993
60298
72606
51788
08333
50640
04974
82750
37466
38407
04054
59383
75659
77652
68756
15076
60093
70912
52074
Giải Ba G.3
75373
10690
78570
67408
23957
32521
Giải Nhì G.2
48131
40721
54921
Giải Nhất G.1
48006
27290
99067
Giải ĐB ĐB
082493
660752
066786

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 6 6 9 7 8 8 5 5
1 6 1 2 9
2   1 1 1 6
3 1 3 4    
4 2 0  
5 9 0 2 4 7 8 2 6 7 9
6   0 6 7
7 3 3 5 0 4 9 2 4 4 6
8 4 8 3 6
9 0 3 3 8 0 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
26
23
Giải Bảy G.7
119
808
Giải Sáu G.6
7047
8380
3494
8126
7664
3701
Giải Năm G.5
4701
2705
Giải Tư G.4
00850
61398
68514
56449
94286
82413
55070
05354
50364
91799
16520
30523
31493
13043
Giải Ba G.3
29227
64534
92786
18175
Giải Nhì G.2
06384
17590
Giải Nhất G.1
00822
40233
Giải ĐB ĐB
417381
786688

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 1 5 8
1 3 4 9  
2 2 6 7 0 3 3 6
3 4 3
4 7 9 3
5 0 4
6   4 4
7 0 5
8 0 1 4 6 6 8
9 4 8 0 3 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
33
56
93
Giải Bảy G.7
502
119
559
Giải Sáu G.6
3965
5577
4388
5223
6944
3345
3071
2578
7629
Giải Năm G.5
4547
5662
7583
Giải Tư G.4
86868
45508
73473
13638
85074
90666
41477
37627
85555
10913
71049
47802
66685
73775
42052
83847
57948
32345
23679
83723
23086
Giải Ba G.3
00477
94856
66627
59439
58560
79183
Giải Nhì G.2
93710
60951
55250
Giải Nhất G.1
08080
01239
47528
Giải ĐB ĐB
900167
447955
315683

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 8 2  
1 0 3 9  
2   3 7 7 3 8 9
3 3 8 9 9  
4 7 4 5 9 5 7 8
5 6 1 5 5 6 0 2 9
6 5 6 7 8 2 0
7 3 4 7 7 7 5 1 8 9
8 0 8 5 3 3 3 6
9     3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
83
92
Giải Bảy G.7
303
400
Giải Sáu G.6
5771
8601
5321
2348
6200
6299
Giải Năm G.5
0061
8923
Giải Tư G.4
66352
60727
37744
56052
10983
76759
98122
82677
06255
03899
28051
02759
38749
04772
Giải Ba G.3
21080
36638
60110
21638
Giải Nhì G.2
93241
70216
Giải Nhất G.1
72422
21522
Giải ĐB ĐB
250326
954722

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 3 0 0
1   0 6
2 1 2 2 6 7 2 2 3
3 8 8
4 1 4 8 9
5 2 2 9 1 5 9
6 1  
7 1 2 7
8 0 3 3  
9   2 9 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
91
81
Giải Bảy G.7
648
664
Giải Sáu G.6
0969
5444
1882
9280
5794
4142
Giải Năm G.5
8118
6851
Giải Tư G.4
57258
36206
22616
13110
93148
06544
55062
93163
95281
35086
34239
46722
28840
06526
Giải Ba G.3
84023
02064
63693
89010
Giải Nhì G.2
94433
63048
Giải Nhất G.1
62618
74697
Giải ĐB ĐB
999151
017700

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 6 0
1 0 6 8 8 0
2 3 2 6
3 3 9
4 4 4 8 8 0 2 8
5 1 8 1
6 2 4 9 3 4
7    
8 2 0 1 1 6
9 1 3 4 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
43
28
Giải Bảy G.7
083
600
Giải Sáu G.6
5545
3082
5134
6970
7025
5048
Giải Năm G.5
8077
8020
Giải Tư G.4
59864
69624
04961
40591
74207
99531
37939
16710
51138
80944
95102
27055
66653
54540
Giải Ba G.3
65054
63724
00984
20834
Giải Nhì G.2
10518
55891
Giải Nhất G.1
73161
42287
Giải ĐB ĐB
225438
112501

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7 0 1 2
1 8 0
2 4 4 0 5 8
3 1 4 8 9 4 8
4 3 5 0 4 8
5 4 3 5
6 1 1 4  
7 7 0
8 2 3 4 7
9 1 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
16
90
26
Giải Bảy G.7
339
185
390
Giải Sáu G.6
8274
6397
5360
6619
9069
2962
1278
7132
7148
Giải Năm G.5
0620
4338
7794
Giải Tư G.4
34365
11011
29706
72307
24179
28765
95735
45533
86478
11262
31447
66697
13738
80928
99615
02934
79675
08523
21757
70579
72803
Giải Ba G.3
57683
73338
00466
11259
85196
43817
Giải Nhì G.2
65417
94522
82864
Giải Nhất G.1
66312
62035
91219
Giải ĐB ĐB
554694
266187
549035

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 6 7   3
1 1 2 6 7 9 5 7 9
2 0 2 8 3 6
3 5 8 9 3 5 8 8 2 4 5
4   7 8
5   9 7
6 0 5 5 2 2 6 9 4
7 4 9 8 5 8 9
8 3 5 7  
9 4 7 0 7 0 4 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
01
30
88
Giải Bảy G.7
202
593
807
Giải Sáu G.6
6918
6613
2066
3168
5867
3601
2746
7820
6665
Giải Năm G.5
1227
6034
6173
Giải Tư G.4
36704
78947
02264
27521
07642
71982
09349
46948
63905
36577
57141
64440
56390
72249
02125
19644
13219
28207
12325
54522
83429
Giải Ba G.3
86823
71102
23791
92839
05823
88295
Giải Nhì G.2
73279
80156
03724
Giải Nhất G.1
66306
51220
18949
Giải ĐB ĐB
460764
805911
623653

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 1 2 2 4 6 1 5 7 7
1 3 8 1 9
2 1 3 7 0 0 2 3 4 5 5 9
3   0 4 9  
4 2 7 9 0 1 8 9 4 6 9
5   6 3
6 4 4 6 7 8 5
7 9 7 3
8 2   8
9   0 1 3 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
75
49
Giải Bảy G.7
948
497
Giải Sáu G.6
2225
3609
4287
0555
5883
0337
Giải Năm G.5
4662
6545
Giải Tư G.4
55618
32694
25926
09462
06146
98668
51894
53899
16558
24653
04146
37029
42836
01138
Giải Ba G.3
65017
04262
30407
79991
Giải Nhì G.2
29944
77640
Giải Nhất G.1
91920
00914
Giải ĐB ĐB
809490
982528

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 9 7
1 7 8 4
2 0 5 6 8 9
3   6 7 8
4 4 6 8 0 5 6 9
5   3 5 8
6 2 2 2 8  
7 5  
8 7 3
9 0 4 4 1 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
37
87
65
Giải Bảy G.7
857
328
800
Giải Sáu G.6
9211
2908
0443
7054
7861
7316
0943
6653
5909
Giải Năm G.5
8469
5935
7877
Giải Tư G.4
40871
83806
67194
29760
78775
36925
26560
18259
41260
30755
30034
41296
63840
29042
23750
89687
81470
59966
35453
25920
07042
Giải Ba G.3
18572
10979
14063
84170
97641
40616
Giải Nhì G.2
52655
05509
37642
Giải Nhất G.1
54207
29486
79228
Giải ĐB ĐB
129129
882454
666069

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 6 7 8 9 0 9
1 1 6 6
2 5 9 8 0 8
3 7 4 5  
4 3 0 2 1 2 2 3
5 5 7 4 4 5 9 0 3 3
6 0 0 9 0 1 3 5 6 9
7 1 2 5 9 0 0 7
8   6 7 7
9 4 6  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
50
48
Giải Bảy G.7
725
672
Giải Sáu G.6
8998
4155
9621
3275
8010
7406
Giải Năm G.5
1245
1071
Giải Tư G.4
88697
57438
88870
07298
01891
31377
16046
31683
11887
95453
90022
09319
39088
60352
Giải Ba G.3
03045
94840
74455
05907
Giải Nhì G.2
39028
06241
Giải Nhất G.1
40267
72370
Giải ĐB ĐB
938059
295827

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0   6 7
1   0 9
2 1 5 8 2 7
3 8  
4 0 5 5 6 1 8
5 0 5 9 2 3 5
6 7  
7 0 7 0 1 2 5
8   3 7 8
9 1 7 8 8  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
50
18
Giải Bảy G.7
457
553
Giải Sáu G.6
8842
3710
7965
7020
2611
5695
Giải Năm G.5
2030
5411
Giải Tư G.4
82356
31091
15049
25223
37426
70393
70533
50507
12854
63858
00371
93205
73165
93465
Giải Ba G.3
29781
42845
94652
19358
Giải Nhì G.2
72294
43663
Giải Nhất G.1
49625
80042
Giải ĐB ĐB
489503
405329

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 5 7
1 0 1 1 8
2 3 5 6 0 9
3 0 3  
4 2 5 9 2
5 0 6 7 2 3 4 8 8
6 5 3 5 5
7   1
8 1  
9 1 3 4 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
30
64
Giải Bảy G.7
851
811
Giải Sáu G.6
3398
0628
2083
2285
2889
1635
Giải Năm G.5
1953
4972
Giải Tư G.4
53272
33293
67934
85214
15654
87503
92426
38185
95142
27920
48726
52957
19543
69064
Giải Ba G.3
28424
71217
00088
61809
Giải Nhì G.2
70124
42152
Giải Nhất G.1
42671
38858
Giải ĐB ĐB
899284
097850

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3 9
1 4 7 1
2 4 4 6 8 0 6
3 0 4 5
4   2 3
5 1 3 4 0 2 7 8
6   4 4
7 1 2 2
8 3 4 5 5 8 9
9 3 8  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
03
02
09
Giải Bảy G.7
339
236
030
Giải Sáu G.6
1320
6907
2178
7273
8514
3055
6850
8665
9510
Giải Năm G.5
5489
1050
3199
Giải Tư G.4
02938
67525
36171
30314
23654
67002
66163
87668
27966
61035
82176
50231
30979
97639
83560
90540
88757
37302
94278
77736
21571
Giải Ba G.3
64520
34414
30413
42427
74247
70076
Giải Nhì G.2
32694
94571
60119
Giải Nhất G.1
88448
31080
58953
Giải ĐB ĐB
497602
649696
822130

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 2 3 7 2 2 9
1 4 4 3 4 0 9
2 0 0 5 7  
3 8 9 1 5 6 9 0 0 6
4 8   0 7
5 4 0 5 0 3 7
6 3 6 8 0 5
7 1 8 1 3 6 9 1 6 8
8 9 0  
9 4 6 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
25
03
48
Giải Bảy G.7
958
170
423
Giải Sáu G.6
6364
4277
6386
1223
1668
6186
3620
8119
9715
Giải Năm G.5
0451
4989
3084
Giải Tư G.4
08635
92435
38285
45799
62002
60174
39406
44038
76802
75927
39312
13921
90233
05007
85932
37441
04138
17970
70920
46902
51752
Giải Ba G.3
03786
51207
99906
92117
39175
72498
Giải Nhì G.2
92703
60514
04690
Giải Nhất G.1
50503
76682
67384
Giải ĐB ĐB
864903
483597
674052

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 3 3 3 6 7 2 3 6 7 2
1   2 4 7 5 9
2 5 1 3 7 0 0 3
3 5 5 3 8 2 8
4     1 8
5 1 8   2 2
6 4 8  
7 4 7 0 0 5
8 5 6 6 2 6 9 4 4
9 9 7 0 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
56
83
Giải Bảy G.7
064
845
Giải Sáu G.6
1869
6209
6929
2483
3870
3855
Giải Năm G.5
5227
5582
Giải Tư G.4
58372
48786
75727
57454
99476
37257
94615
43067
40618
37558
10096
92502
83217
06986
Giải Ba G.3
16428
78129
18954
89906
Giải Nhì G.2
34641
64530
Giải Nhất G.1
14509
38600
Giải ĐB ĐB
974278
199174

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 9 9 0 2 6
1 5 7 8
2 7 7 8 9 9  
3   0
4 1 5
5 4 6 7 4 5 8
6 4 9 7
7 2 6 8 0 4
8 6 2 3 3 6
9   6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
34
49
07
Giải Bảy G.7
438
516
197
Giải Sáu G.6
4938
2488
7733
2552
6620
9737
5567
5454
4818
Giải Năm G.5
9846
5101
2994
Giải Tư G.4
37933
18495
83905
14595
11730
65680
49057
51612
33282
45390
71623
95356
57612
15173
19957
39711
03292
52230
12575
11140
13591
Giải Ba G.3
50307
10258
24496
83458
84726
23878
Giải Nhì G.2
32011
64709
38963
Giải Nhất G.1
29043
86391
30935
Giải ĐB ĐB
596178
399171
849263

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 5 7 1 9 7
1 1 2 2 6 1 8
2   0 3 6
3 0 3 3 4 8 8 7 0 5
4 3 6 9 0
5 7 8 2 6 8 4 7
6     3 3 7
7 8 1 3 5 8
8 0 8 2  
9 5 5 0 1 6 1 2 4 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
84
74
Giải Bảy G.7
943
801
Giải Sáu G.6
4437
4251
3990
3916
7664
9542
Giải Năm G.5
9186
7248
Giải Tư G.4
26290
94003
68257
64991
40743
95111
48825
38143
84891
40408
93818
66208
92895
08796
Giải Ba G.3
85841
59590
08010
67605
Giải Nhì G.2
89055
97102
Giải Nhất G.1
14365
70480
Giải ĐB ĐB
508499
726763

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 1 2 5 8 8
1 1 0 6 8
2 5  
3 7  
4 1 3 3 2 3 8
5 1 5 7  
6 5 3 4
7   4
8 4 6 0
9 0 0 0 1 9 1 5 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
96
91
Giải Bảy G.7
461
366
Giải Sáu G.6
3704
4319
6501
8379
7208
7503
Giải Năm G.5
3615
4613
Giải Tư G.4
32288
39972
43221
19143
52443
11790
50849
30645
83712
23819
54994
72055
91598
18290
Giải Ba G.3
41093
65957
11688
21391
Giải Nhì G.2
74090
42370
Giải Nhất G.1
96859
35639
Giải ĐB ĐB
882163
509871

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 4 3 8
1 5 9 2 3 9
2 1  
3   9
4 3 3 9 5
5 7 9 5
6 1 3 6
7 2 0 1 9
8 8 8
9 0 0 3 6 0 1 1 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
00
80
Giải Bảy G.7
892
846
Giải Sáu G.6
7406
8027
3598
9762
2961
7811
Giải Năm G.5
0519
9612
Giải Tư G.4
08738
10935
53692
19185
83066
88629
27911
85724
69628
11262
64258
48251
77686
57715
Giải Ba G.3
32380
42055
72412
63743
Giải Nhì G.2
33683
73083
Giải Nhất G.1
64553
03384
Giải ĐB ĐB
736956
076557

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 6  
1 1 9 1 2 2 5
2 7 9 4 8
3 5 8  
4   3 6
5 3 5 6 1 7 8
6 6 1 2 2
7    
8 0 3 5 0 3 4 6
9 2 2 8  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
36
98
02
Giải Bảy G.7
825
614
674
Giải Sáu G.6
5186
2529
4201
3542
3760
7662
3482
7781
1078
Giải Năm G.5
2515
6754
3601
Giải Tư G.4
99025
09139
87914
03680
09547
95348
85084
38416
19765
81304
37080
73735
73139
77775
29481
74327
98175
51911
80615
07673
13414
Giải Ba G.3
77985
22934
47136
49772
66899
76360
Giải Nhì G.2
32223
04924
02308
Giải Nhất G.1
06866
86304
48518
Giải ĐB ĐB
937534
638893
647917

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 4 4 1 2 8
1 4 5 4 6 1 4 5 7 8
2 3 5 5 9 4 7
3 4 4 6 9 5 6 9  
4 7 8 2  
5   4  
6 6 0 2 5 0
7   2 5 3 4 5 8
8 0 4 5 6 0 1 1 2
9   3 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
28
18
67
Giải Bảy G.7
408
143
269
Giải Sáu G.6
2170
3776
4619
3216
2621
2292
7224
2622
8085
Giải Năm G.5
8329
7731
6602
Giải Tư G.4
99660
68584
64337
96844
76545
57730
31020
68312
86717
36336
71929
26620
28520
79410
16817
96830
43909
85198
55881
90880
17779
Giải Ba G.3
22290
97645
27289
29862
23724
86337
Giải Nhì G.2
84578
30977
80079
Giải Nhất G.1
36821
19672
50990
Giải ĐB ĐB
739828
695725
930105

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 8   2 5 9
1 9 0 2 6 7 8 7
2 0 1 8 8 9 0 0 1 5 9 2 4 4
3 0 7 1 6 0 7
4 4 5 5 3  
5      
6 0 2 7 9
7 0 6 8 2 7 9 9
8 4 9 0 1 5
9 0 2 0 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
15
16
Giải Bảy G.7
088
059
Giải Sáu G.6
8960
7611
7058
3266
5758
9084
Giải Năm G.5
4382
6169
Giải Tư G.4
89561
93931
94229
29559
72058
34438
10777
95853
86486
12789
08910
18087
87377
97752
Giải Ba G.3
27450
76688
57282
51615
Giải Nhì G.2
81616
38290
Giải Nhất G.1
64922
29990
Giải ĐB ĐB
239343
648970

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0    
1 1 5 6 0 5 6
2 2 9  
3 1 8  
4 3  
5 0 8 8 9 2 3 8 9
6 0 1 6 9
7 7 0 7
8 2 8 8 2 4 6 7 9
9   0 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
49
60
87
Giải Bảy G.7
674
828
908
Giải Sáu G.6
2728
0843
1778
1179
5423
4397
7910
8998
3137
Giải Năm G.5
7713
9284
1238
Giải Tư G.4
59174
27679
59329
41437
41437
46481
44839
13450
01478
56028
51792
83707
94303
69891
57395
34092
38436
37033
95762
17193
54342
Giải Ba G.3
31649
14663
41467
62463
23496
41802
Giải Nhì G.2
11338
29628
08092
Giải Nhất G.1
88523
90792
87093
Giải ĐB ĐB
868014
715054
950417

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0   3 7 2 8
1 3 4   0 7
2 3 8 9 3 8 8 8  
3 7 7 8 9   3 6 7 8
4 3 9 9   2
5   0 4  
6 3 0 3 7 2
7 4 4 8 9 8 9  
8 1 4 7
9   1 2 2 7 2 2 3 3 5 6 8

XSMT 100 NGÀY – BẢNG THỐNG KÊ XSMT 100 NGAY GẦN ĐÂY NHẤT

KQXSMT 100 ngay liên tiếp là 100 kết quả xổ số Miền Trung của 100 lần quay gần đây nhất. Hiện nay, có rất nhiều trang web để anh em có thể theo dõi kết quả xổ số miền Trung 100 ngày, nhưng uy tín nhất chính là website KQXSMB.INFO.Tại đây, các bạn sẽ được cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích:

⭐ Bảng kết quả XSMT trong 100 ngày gần đây nhất. Bao gồm kết quả của từng tỉnh với đầy đủ 18 giải từ giải 8 đến giải ĐB.

⭐ Thống kê đầu – đuôi loto từ 0 đến 9 của từng đài miền Trung trong 100 ngày qua.

Để tra cứu kết quả anh em chỉ cần vào mục “Thống kê” trên thanh menu -> Chọn miền Trung -> Chọn tiếp “XSMT 100 ngày” để xem kết quả.

Tại sao nên tham khảo XSMT 100 ngay?

⭐ Giúp người chơi có thể dễ dàng xem lại kqxsmt 100 ngày liên tiếp. Mà không phải tốn thời gian ghi chép số liệu như trước.

⭐ Việc xem lại kqxs miền Trung & bảng thống kê loto 100 ngày trở lại đây sẽ giúp người chơi tìm ra quy luật của các con số.

⭐ Dễ dàng nắm bắt đầu số nào về nhiều, đầu số nào lâu chưa về… Từ đó sẽ có cơ sở để tính toán và tìm ra những cặp số có khả năng cao sẽ về trong lần quay thưởng tiếp theo.

⭐ Ngoài thống kê xs miền Trung 100 ngày chúng tôi còn cung cấp rất nhiều thông tin khác như dự đoán XSMT, Quay thử XSMT

Ngoài ra anh em có thể theo dõi thêm một số thống kê các miền khác 100 ngày:

+ XSMB 100 ngày

+ XSMN 100 ngày