Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
30
17
17
Giải Bảy G.7
586
892
071
Giải Sáu G.6
8721
5203
0700
7661
5948
5370
2819
5551
4264
Giải Năm G.5
5945
2389
8810
Giải Tư G.4
50142
54675
55355
99068
15413
31618
15107
70877
34053
95308
62911
29922
16481
42087
92738
34597
14503
66239
93836
74933
30914
Giải Ba G.3
01342
59738
96211
01331
74986
63644
Giải Nhì G.2
99029
62274
41410
Giải Nhất G.1
66123
64399
85321
Giải ĐB ĐB
225258
332851
911210

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 3 7 8 3
1 3 8 1 1 7 0 0 0 4 9
2 1 3 9 2 1
3 0 8 1 3 6 8 9
4 2 2 5 8 4
5 5 8 1 3 1
6 8 1 4
7 5 0 4 7 1
8 6 1 7 9 6 6
9   2 9 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
20
60
Giải Bảy G.7
788
841
Giải Sáu G.6
5455
7643
4765
2062
7860
4394
Giải Năm G.5
2817
3952
Giải Tư G.4
06592
79133
45923
01475
90345
13056
79053
16115
71634
17119
34696
23545
37664
41203
Giải Ba G.3
55601
86341
07473
29903
Giải Nhì G.2
87857
22379
Giải Nhất G.1
64514
37297
Giải ĐB ĐB
776377
010491

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 3 3
1 4 7 5 9
2 0 3  
3 3 4
4 1 3 5 1 5
5 3 5 6 7 2
6 5 0 0 2 4
7 5 7 3 9
8 8  
9 2 1 4 6 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
60
21
Giải Bảy G.7
499
347
Giải Sáu G.6
0529
9186
2388
9502
2392
5390
Giải Năm G.5
5067
7841
Giải Tư G.4
00746
91757
55821
77174
60868
05103
05687
07584
42473
98261
20472
42044
80313
18234
Giải Ba G.3
13377
33590
18607
47260
Giải Nhì G.2
82436
40123
Giải Nhất G.1
95136
31377
Giải ĐB ĐB
379439
352964

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3 2 7
1   3
2 1 9 1 3
3 6 6 9 4
4 6 1 4 7
5 7  
6 0 7 8 0 1 4
7 4 7 2 3 7
8 6 7 8 4
9 0 9 0 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
80
22
Giải Bảy G.7
564
304
Giải Sáu G.6
2245
4249
1785
7595
1120
0392
Giải Năm G.5
5578
3128
Giải Tư G.4
88790
37373
64350
22554
13982
83120
61754
90112
79123
67289
97825
04217
55322
87223
Giải Ba G.3
48854
01440
27924
07242
Giải Nhì G.2
52098
16563
Giải Nhất G.1
25791
18373
Giải ĐB ĐB
977123
622726

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   4
1   2 7
2 0 3 0 2 2 3 3 4 5 6 8
3    
4 0 5 9 2
5 0 4 4 4  
6 4 3
7 3 8 3
8 0 2 5 9
9 0 1 8 2 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
70
41
Giải Bảy G.7
801
308
Giải Sáu G.6
2155
0750
1913
9717
0113
0625
Giải Năm G.5
5635
6739
Giải Tư G.4
26983
42712
44802
47397
78057
83688
68600
07748
19445
49897
06237
81106
38313
00790
Giải Ba G.3
61434
49847
95742
87084
Giải Nhì G.2
57731
63662
Giải Nhất G.1
04333
76477
Giải ĐB ĐB
780249
380238

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 0 1 2 6 8
1 2 3 3 3 7
2   5
3 1 3 4 5 7 8 9
4 7 9 1 2 5 8
5 0 5 7  
6   2
7 0 7
8 3 8 4
9 7 0 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
93
54
54
Giải Bảy G.7
523
380
548
Giải Sáu G.6
6179
3956
4909
6113
5688
0236
8944
7532
4509
Giải Năm G.5
4140
4192
9859
Giải Tư G.4
45437
90549
91676
11691
17633
84828
19826
02528
25697
25663
66961
39279
75055
95045
29899
76631
91023
91499
78378
32491
72040
Giải Ba G.3
26060
49670
37481
50925
03407
36554
Giải Nhì G.2
28451
32289
88593
Giải Nhất G.1
25518
99072
57436
Giải ĐB ĐB
837947
218577
112407

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9   0 7 7 9
1 8 3  
2 3 6 8 5 8 3
3 3 7 6 1 2 6
4 0 7 9 5 0 4 8
5 1 6 4 5 4 9
6 0 1 3  
7 0 6 9 2 7 9 8
8   0 1 8 9  
9 1 3 2 7 1 3 9 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
57
92
Giải Bảy G.7
097
526
Giải Sáu G.6
9528
6615
3055
6351
0069
4010
Giải Năm G.5
7095
3346
Giải Tư G.4
42117
43014
86811
21448
85346
47924
55140
05311
44127
78660
17558
04172
74009
80250
Giải Ba G.3
74703
82574
80943
42928
Giải Nhì G.2
56201
38953
Giải Nhất G.1
91903
10153
Giải ĐB ĐB
970621
960406

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 3 3 6 9
1 1 4 5 7 0 1
2 1 4 8 6 7 8
3    
4 0 6 8 3 6
5 5 7 0 1 3 3 8
6   0 9
7 4 2
8    
9 5 7 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
92
81
81
Giải Bảy G.7
049
869
044
Giải Sáu G.6
9757
9275
3942
2640
7922
1422
0477
6176
7809
Giải Năm G.5
7006
9888
6441
Giải Tư G.4
05090
33310
39989
76359
68071
25645
52019
80440
86917
42141
61940
70218
44927
35480
13089
28992
30871
77351
53890
81536
41302
Giải Ba G.3
14794
40270
13863
61615
70836
29060
Giải Nhì G.2
83402
86632
67489
Giải Nhất G.1
70786
46178
06995
Giải ĐB ĐB
644681
139285
313016

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 6   2 9
1 0 9 5 7 8 6
2   2 2 7  
3   2 6 6
4 2 5 9 0 0 0 1 1 4
5 7 9   1
6   3 9 0 9
7 0 1 5 8 1 6 7
8 1 6 9 0 1 5 8 9 9
9 0 2 4   0 2 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
85
77
Giải Bảy G.7
601
129
Giải Sáu G.6
8936
8182
5301
8080
5621
5889
Giải Năm G.5
3078
1702
Giải Tư G.4
15363
17848
13753
88479
61071
49033
11135
69271
56305
37045
81521
74206
89286
08260
Giải Ba G.3
72341
72696
04120
05783
Giải Nhì G.2
08245
52236
Giải Nhất G.1
62306
29415
Giải ĐB ĐB
431308
125690

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 1 6 8 2 5 6
1   5
2   0 1 1 9
3 3 5 6 6
4 1 5 8 5
5 3  
6 3 0
7 1 8 9 1 7
8 2 5 0 3 6 9
9 6 0

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
76
03
Giải Bảy G.7
608
259
Giải Sáu G.6
3581
7305
8808
5641
1902
0937
Giải Năm G.5
8771
3539
Giải Tư G.4
17011
01179
81200
54049
19243
01514
22936
13167
59114
38218
88852
85018
08109
18842
Giải Ba G.3
10214
25084
59825
76164
Giải Nhì G.2
90614
38293
Giải Nhất G.1
53856
89548
Giải ĐB ĐB
553748
788929

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 5 8 8 2 3 9
1 1 4 4 4 4 8 8
2   5 9
3 6 7 9
4 3 8 9 1 2 8
5 6 2 9
6   4 7
7 1 6 9  
8 1 4  
9   3

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
63
07
Giải Bảy G.7
763
687
Giải Sáu G.6
3563
4454
5625
6025
0588
7640
Giải Năm G.5
5052
9536
Giải Tư G.4
57526
82978
27989
27779
29219
50532
12769
53243
13157
51911
64784
40275
32621
95348
Giải Ba G.3
81536
32264
34728
06822
Giải Nhì G.2
97335
75309
Giải Nhất G.1
61854
53085
Giải ĐB ĐB
946170
644064

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   7 9
1 9 1
2 5 6 1 2 5 8
3 2 5 6 6
4   0 3 8
5 2 4 4 7
6 3 3 3 4 9 4
7 0 8 9 5
8 9 4 5 7 8
9    

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
67
84
Giải Bảy G.7
599
281
Giải Sáu G.6
0667
2215
7344
9161
7993
1353
Giải Năm G.5
4963
8016
Giải Tư G.4
41987
83885
93385
58033
93865
41498
51545
56031
92857
82028
44999
28775
16578
12399
Giải Ba G.3
33955
86893
42282
74314
Giải Nhì G.2
22635
77429
Giải Nhất G.1
54783
27643
Giải ĐB ĐB
848313
818869

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0    
1 3 5 4 6
2   8 9
3 3 5 1
4 4 5 3
5 5 3 7
6 3 5 7 7 1 9
7   5 8
8 3 5 5 7 1 2 4
9 3 8 9 3 9 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
20
47
47
Giải Bảy G.7
172
821
474
Giải Sáu G.6
4904
0619
6399
6649
1014
6475
7970
1656
4192
Giải Năm G.5
7160
4517
7785
Giải Tư G.4
41480
58410
00689
47162
72808
20355
77233
44776
00381
43624
05302
18289
06624
78135
77984
58790
32765
93618
27343
66168
71613
Giải Ba G.3
71791
93064
61234
16212
64423
10253
Giải Nhì G.2
59482
36832
71014
Giải Nhất G.1
82324
01223
91543
Giải ĐB ĐB
712965
734920
735007

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 8 2 7
1 0 9 2 4 7 3 4 8
2 0 4 0 1 3 4 4 3 3
3 3 2 4 5  
4   7 9 3 3
5 5   3 6
6 0 2 4 5   5 8
7 2 5 6 0 4
8 0 2 9 1 9 4 5
9 1 9   0 2

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
34
87
Giải Bảy G.7
962
982
Giải Sáu G.6
4069
2426
3516
8442
6243
2347
Giải Năm G.5
1667
1619
Giải Tư G.4
70444
60612
30572
32176
25504
02938
69127
41081
03890
56051
27541
71108
31135
14684
Giải Ba G.3
01306
66160
77554
68885
Giải Nhì G.2
06063
58216
Giải Nhất G.1
75846
53316
Giải ĐB ĐB
890904
628444

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 4 6 8
1 2 6 6 6 9
2 6 7  
3 4 8 5
4 4 6 1 2 3 4 7
5   1 4
6 0 2 3 7 9  
7 2 6  
8   1 2 4 5 7
9   0

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
02
65
65
Giải Bảy G.7
246
478
246
Giải Sáu G.6
8161
1612
1851
1655
0303
8594
9650
8058
1033
Giải Năm G.5
4015
5133
2569
Giải Tư G.4
32579
85837
57582
77187
94406
89809
32060
03789
62883
43159
96609
85539
92041
41452
11784
49765
96841
53887
47312
71351
61514
Giải Ba G.3
38263
72005
33930
23451
08622
79415
Giải Nhì G.2
04305
90931
69256
Giải Nhất G.1
40040
00032
03887
Giải ĐB ĐB
818417
080378
068684

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 5 5 6 9 3 9  
1 2 5 7   2 4 5
2     2
3 7 0 1 2 3 9 3
4 0 6 1 1 6
5 1 1 2 5 9 0 1 6 8
6 0 1 3 5 5 9
7 9 8 8  
8 2 7 3 9 3 4 4 7 7
9   4  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
67
12
Giải Bảy G.7
928
895
Giải Sáu G.6
5449
6847
7378
2137
6164
5576
Giải Năm G.5
1469
0989
Giải Tư G.4
31623
22954
52003
40075
92255
81326
54096
64810
02237
69269
87294
90830
89053
99497
Giải Ba G.3
42640
90794
56942
54081
Giải Nhì G.2
34137
01049
Giải Nhất G.1
30849
35200
Giải ĐB ĐB
963167
599126

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 0
1   0 2
2 3 6 8 6
3 7 0 7 7
4 0 7 9 9 2 9
5 4 5 3
6 7 7 9 4 9
7 5 8 6
8   1 9
9 4 6 4 5 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
88
45
Giải Bảy G.7
674
692
Giải Sáu G.6
7434
0680
4217
5842
9766
7994
Giải Năm G.5
9045
1094
Giải Tư G.4
00108
25477
76689
78129
61393
47435
60323
35839
72312
60357
12946
62167
92550
63518
Giải Ba G.3
03538
63939
35178
40105
Giải Nhì G.2
66112
49009
Giải Nhất G.1
71003
13916
Giải ĐB ĐB
736535
631435

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3 8 5 9
1 2 7 2 6 8
2 3 9  
3 4 5 5 8 9 5 9
4 5 2 5 6
5   0 7
6   6 7
7 4 7 8
8 0 8 9  
9 3 2 4 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
28
53
Giải Bảy G.7
467
797
Giải Sáu G.6
4465
6044
0768
3810
2376
9287
Giải Năm G.5
1174
1401
Giải Tư G.4
53579
68431
84623
23153
62756
06945
17650
19868
99585
89107
89315
64459
49125
07534
Giải Ba G.3
30029
25268
46428
40847
Giải Nhì G.2
35677
19225
Giải Nhất G.1
44241
18279
Giải ĐB ĐB
544789
172629

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   1 7
1   0 5
2 3 8 9 5 5 8 9
3 1 4
4 1 4 5 7
5 0 3 6 3 9
6 5 7 8 8 8
7 4 7 9 6 9
8 9 5 7
9   7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
67
13
Giải Bảy G.7
168
737
Giải Sáu G.6
4277
9771
8260
4595
6796
0171
Giải Năm G.5
8932
8882
Giải Tư G.4
02876
60850
13458
20280
93906
87608
04287
40726
97380
34149
53818
43090
95979
23366
Giải Ba G.3
55644
33992
20812
08226
Giải Nhì G.2
14935
42157
Giải Nhất G.1
49481
59053
Giải ĐB ĐB
226378
258145

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 6 8  
1   2 3 8
2   6 6
3 2 5 7
4 4 5 9
5 0 8 3 7
6 0 7 8 6
7 1 6 7 8 1 9
8 0 1 7 0 2
9 2 0 5 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
88
91
91
Giải Bảy G.7
721
004
395
Giải Sáu G.6
8555
6342
7330
4891
5276
5735
2602
7850
1311
Giải Năm G.5
7291
0883
3019
Giải Tư G.4
07867
19715
42393
68286
16883
01694
46064
77961
38295
20552
92009
87937
24690
07503
13318
21942
35805
67041
05591
46605
38102
Giải Ba G.3
07078
73152
42478
60457
71346
25052
Giải Nhì G.2
26192
66422
19685
Giải Nhất G.1
50453
14043
21271
Giải ĐB ĐB
746396
418231
141166

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   3 4 9 2 2 5 5
1 5   1 1 8 9
2 1 2  
3 0 1 5 7  
4 2 3 1 2 6
5 2 3 5 2 7 0 2
6 4 7 1 6
7 8 6 8 1
8 3 6 8 3 5
9 1 2 3 4 6 0 1 1 5 1 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
54
58
Giải Bảy G.7
155
932
Giải Sáu G.6
1848
8686
2577
9585
2599
5603
Giải Năm G.5
9417
1244
Giải Tư G.4
19415
29856
63329
61027
42400
36931
87261
54972
71964
48929
45955
61848
45652
94693
Giải Ba G.3
46666
36276
53165
82068
Giải Nhì G.2
22881
87454
Giải Nhất G.1
38664
70475
Giải ĐB ĐB
122016
650266

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 3
1 5 6 7  
2 7 9 9
3 1 2
4 8 4 8
5 4 5 6 2 4 5 8
6 1 4 6 4 5 6 8
7 6 7 2 5
8 1 6 5
9   3 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
40
24
24
Giải Bảy G.7
459
312
103
Giải Sáu G.6
1096
1404
8371
5019
9752
6814
9645
2723
0095
Giải Năm G.5
5504
9007
4775
Giải Tư G.4
44254
74375
07325
69399
91541
62502
55157
87453
22806
15068
81509
49523
19885
52304
80679
06974
33347
28971
28989
74065
79135
Giải Ba G.3
26554
36026
05165
74297
83969
38505
Giải Nhì G.2
60932
31362
73210
Giải Nhất G.1
78670
50566
13841
Giải ĐB ĐB
966475
797761
951854

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 4 4 4 6 7 9 3 5
1   2 4 9 0
2 5 6 3 4 3
3 2   5
4 0 1   1 5 7
5 4 4 7 9 2 3 4
6   1 2 5 6 8 5 7 9
7 0 1 5 5   1 4 5 9
8   5 9
9 6 9 7 5

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
58
38
Giải Bảy G.7
133
317
Giải Sáu G.6
5859
5715
8982
8821
4453
4728
Giải Năm G.5
6446
2235
Giải Tư G.4
44358
96933
26432
51574
60538
41267
34293
08698
13787
85187
47549
02303
48887
77760
Giải Ba G.3
03796
83281
76696
90480
Giải Nhì G.2
49607
12192
Giải Nhất G.1
70210
86077
Giải ĐB ĐB
648362
452883

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 3
1 0 5 7
2   1 8
3 2 3 3 8 5 8
4 6 9
5 8 8 9 3
6 2 7 0
7 4 7
8 1 2 0 3 7 7 7
9 3 6 2 6 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
76
58
Giải Bảy G.7
867
801
Giải Sáu G.6
8842
0309
5821
2322
1705
2270
Giải Năm G.5
0961
2666
Giải Tư G.4
44322
95881
13933
11766
27983
54243
40702
15830
07988
15851
68938
04301
10272
58597
Giải Ba G.3
94039
10066
85026
95172
Giải Nhì G.2
88711
05760
Giải Nhất G.1
74839
31943
Giải ĐB ĐB
339278
228655

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2 9 1 1 5
1 1  
2 1 2 2 6
3 3 9 9 0 8
4 2 3 3
5   1 5 8
6 1 6 6 7 0 6
7 6 8 0 2 2
8 1 3 8
9   7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
37
52
Giải Bảy G.7
002
579
Giải Sáu G.6
9127
2690
7888
3003
0245
7955
Giải Năm G.5
9818
3946
Giải Tư G.4
62269
44888
52858
26861
58616
95618
11539
83155
87338
18532
51951
25382
31994
95077
Giải Ba G.3
00695
36140
17422
10760
Giải Nhì G.2
13663
06824
Giải Nhất G.1
95803
45348
Giải ĐB ĐB
973611
934122

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 3 3
1 1 6 8 8  
2 7 2 2 4
3 7 9 2 8
4 0 5 6 8
5 8 1 2 5 5
6 1 3 9 0
7   7 9
8 8 8 2
9 0 5 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
79
39
Giải Bảy G.7
793
641
Giải Sáu G.6
4667
4299
9895
1295
9848
1749
Giải Năm G.5
2401
6145
Giải Tư G.4
64918
58765
21920
85276
98798
80272
69234
80353
97140
52532
15165
73780
21086
37295
Giải Ba G.3
81747
27013
67925
82416
Giải Nhì G.2
34096
37023
Giải Nhất G.1
76572
05077
Giải ĐB ĐB
619113
762724

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 1  
1 3 3 8 6
2 0 3 4 5
3 4 2 9
4 7 0 1 5 8 9
5   3
6 5 7 5
7 2 2 6 9 7
8   0 6
9 3 5 6 8 9 5 5

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
85
98
98
Giải Bảy G.7
250
820
115
Giải Sáu G.6
0408
6606
7614
7731
1902
4187
8456
8826
4497
Giải Năm G.5
7712
8774
2645
Giải Tư G.4
47016
39171
22924
11186
97253
78883
55938
22919
49218
81091
42476
44904
87180
95408
45107
72581
93283
38606
63887
88901
39555
Giải Ba G.3
44857
13716
51709
07966
15839
65217
Giải Nhì G.2
82054
63262
91162
Giải Nhất G.1
45404
85661
61834
Giải ĐB ĐB
208214
270910
719236

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 6 8 2 4 8 9 1 3 6 7
1 2 4 4 6 6 0 8 9 5 7
2 4 0 6
3 8 1 4 6 9
4     5
5 0 3 4 7   5 6
6   1 2 6 2
7 1 4 6  
8 3 5 6 0 7 1 3 7
9   1 8 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
27
19
Giải Bảy G.7
643
255
Giải Sáu G.6
3143
9660
9815
5625
2697
1571
Giải Năm G.5
7411
1119
Giải Tư G.4
41455
60370
40047
07251
92594
66068
99908
41553
92561
07547
60365
20444
10678
37340
Giải Ba G.3
94369
29574
65990
70868
Giải Nhì G.2
68884
05283
Giải Nhất G.1
16971
22867
Giải ĐB ĐB
815237
754157

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 8  
1 1 5 9 9
2 7 5
3 7  
4 3 3 7 0 4 7
5 1 5 3 5 7
6 0 8 9 1 5 7 8
7 0 1 4 1 8
8 4 3
9 4 0 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
48
14
14
Giải Bảy G.7
596
933
607
Giải Sáu G.6
9563
5595
0925
8990
9372
1576
2450
4245
5252
Giải Năm G.5
6624
4999
1406
Giải Tư G.4
11944
38765
80722
38956
20564
41360
38616
13595
67399
63457
47838
95331
96901
31892
25247
41699
24099
11251
23028
27435
53254
Giải Ba G.3
69582
04233
04791
86864
67680
83064
Giải Nhì G.2
35222
42372
58721
Giải Nhất G.1
00849
70631
85638
Giải ĐB ĐB
100908
941542
571075

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 8 1 4 6 7
1 6 4  
2 2 2 4 5   1 8
3 3 1 1 3 8 5 8
4 4 8 9 2 5 7
5 6 7 0 1 2 4
6 0 3 4 5 4 4
7   2 2 6 5
8 2   0
9 5 6 0 1 2 5 9 9 9 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
85
87
Giải Bảy G.7
269
513
Giải Sáu G.6
8617
2695
4515
3452
3848
0121
Giải Năm G.5
8637
8407
Giải Tư G.4
05205
92481
57690
74361
20438
02641
46052
04570
02047
77373
96343
20188
98788
73569
Giải Ba G.3
71373
81437
81039
66415
Giải Nhì G.2
14673
15419
Giải Nhất G.1
78450
98912
Giải ĐB ĐB
682041
395548

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 7
1 5 7 2 3 5 9
2   1
3 7 7 8 9
4 1 1 3 7 8 8
5 0 2 2
6 1 9 9
7 3 3 0 3
8 1 5 7 8 8
9 0 5  

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
20
30
Giải Bảy G.7
341
503
Giải Sáu G.6
9774
2113
4088
7043
7456
4092
Giải Năm G.5
8407
3714
Giải Tư G.4
08829
00889
02463
51492
70281
03079
26540
23947
78629
76952
24527
86477
28238
12821
Giải Ba G.3
04832
34692
10799
87953
Giải Nhì G.2
10276
98311
Giải Nhất G.1
57537
74435
Giải ĐB ĐB
956493
831048

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 7 3
1 3 1 4
2 0 9 1 7 9
3 2 7 0 5 8
4 0 1 3 7 8
5   2 3 6
6 3  
7 4 6 9 7
8 1 8 9  
9 2 2 3 2 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
67
56
Giải Bảy G.7
097
781
Giải Sáu G.6
0237
0603
7710
3448
8797
2209
Giải Năm G.5
2201
6758
Giải Tư G.4
44135
22987
26078
22178
57054
33904
88430
82916
84023
46217
07864
15401
82306
65528
Giải Ba G.3
36118
83085
26694
38730
Giải Nhì G.2
08622
49593
Giải Nhất G.1
97140
23014
Giải ĐB ĐB
055753
968629

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 3 4 1 6 9
1 0 8 4 6 7
2 2 3 8 9
3 0 5 7 0
4 0 8
5 3 4 6 8
6 7 4
7 8 8  
8 5 7 1
9 7 3 4 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
39
06
Giải Bảy G.7
419
736
Giải Sáu G.6
9765
2217
0384
9286
5235
9221
Giải Năm G.5
5197
5600
Giải Tư G.4
83142
58981
13911
90341
90435
98865
20639
19780
25512
21042
01076
55124
06162
87597
Giải Ba G.3
23871
73087
32472
03257
Giải Nhì G.2
11413
72085
Giải Nhất G.1
33236
57081
Giải ĐB ĐB
293851
504248

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0   0 6
1 1 3 7 9 2
2   1 4
3 5 6 9 9 5 6
4 1 2 2 8
5 1 7
6 5 5 2
7 1 2 6
8 1 4 7 0 1 5 6
9 7 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
72
49
49
Giải Bảy G.7
849
076
852
Giải Sáu G.6
9358
5075
2276
8166
5803
4064
8835
3290
1509
Giải Năm G.5
1124
5754
7927
Giải Tư G.4
19545
17016
72019
11170
31757
63232
82247
73391
39329
11162
43151
16664
81467
61080
54839
61799
97194
86034
95578
38789
35790
Giải Ba G.3
56804
11350
98557
94889
69645
86088
Giải Nhì G.2
22484
02269
38445
Giải Nhất G.1
43503
38130
63915
Giải ĐB ĐB
352454
742772
452892

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 4 3 9
1 6 9   5
2 4 9 7
3 2 0 4 5 9
4 5 7 9 9 5 5
5 0 4 7 8 1 4 7 2 2
6   2 4 4 6 7 9  
7 0 2 5 6 2 6 8
8 4 0 9 8 9
9   1 0 0 2 4 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
89
99
Giải Bảy G.7
535
550
Giải Sáu G.6
8775
4748
7942
6611
9079
5517
Giải Năm G.5
3637
0203
Giải Tư G.4
60078
68671
50994
05437
11429
50105
80718
28625
62371
35688
78398
85232
26186
25740
Giải Ba G.3
27020
55974
81617
68874
Giải Nhì G.2
46917
06202
Giải Nhất G.1
37671
24620
Giải ĐB ĐB
379472
851226

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5 2 3
1 7 8 1 7 7
2 0 9 0 5 6
3 5 7 7 2
4 2 8 0
5   0
6    
7 1 1 2 4 5 8 1 4 9
8 9 6 8
9 4 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
18
10
10
Giải Bảy G.7
812
933
557
Giải Sáu G.6
4846
4905
7292
3613
1594
4715
8836
4899
2986
Giải Năm G.5
0415
4048
5835
Giải Tư G.4
94179
86090
18669
79916
08395
78882
69377
62228
08128
13973
78301
63616
87947
20681
96792
60127
88910
21438
22214
05897
92731
Giải Ba G.3
65564
62376
15228
07260
81751
85029
Giải Nhì G.2
39074
23182
78394
Giải Nhất G.1
81862
08042
28145
Giải ĐB ĐB
254244
493570
667941

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5 1  
1 2 5 6 8 0 3 5 6 0 4
2   8 8 8 7 9
3   3 1 5 6 8
4 4 6 2 7 8 0 1 5
5     1 7
6 2 4 9 0  
7 4 6 7 9 0 3  
8 2 1 2 6
9 0 2 5 4 2 4 7 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
40
71
Giải Bảy G.7
329
560
Giải Sáu G.6
5281
5169
3762
7779
0702
3141
Giải Năm G.5
9099
5716
Giải Tư G.4
03060
09446
25956
90577
11307
86989
68620
58762
52215
81222
27695
31627
12177
93902
Giải Ba G.3
86234
25382
50082
75087
Giải Nhì G.2
60825
31156
Giải Nhất G.1
97832
34097
Giải ĐB ĐB
676117
241508

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 2 2 8
1 7 5 6
2 0 5 9 2 7
3 2 4  
4 0 6 1
5 6 6
6 0 2 9 0 2
7 7 1 7 9
8 1 2 9 2 7
9 9 5 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
31
97
Giải Bảy G.7
782
964
Giải Sáu G.6
7944
6514
8982
9035
4387
0406
Giải Năm G.5
1802
4356
Giải Tư G.4
40392
46479
58772
57142
07653
73229
97482
61484
39542
08145
15181
98845
46094
34858
Giải Ba G.3
72635
58812
43204
84398
Giải Nhì G.2
13030
63140
Giải Nhất G.1
10028
29422
Giải ĐB ĐB
027201
686542

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 2 4 6
1 2 4  
2 8 9 2
3 0 1 5 5
4 2 4 0 2 2 5 5
5 3 6 8
6   4
7 2 9  
8 2 2 2 1 4 7
9 2 4 7 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
13
99
Giải Bảy G.7
605
149
Giải Sáu G.6
5531
9436
8912
0984
0464
4275
Giải Năm G.5
5473
5869
Giải Tư G.4
33291
36286
94060
27150
09066
11754
39681
65383
83045
84591
30730
17738
00735
63317
Giải Ba G.3
74899
89191
38622
35684
Giải Nhì G.2
32732
53683
Giải Nhất G.1
51069
33316
Giải ĐB ĐB
834388
920143

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5  
1 2 3 6 7
2   2
3 1 2 6 0 5 8
4   3 5 9
5 0 4  
6 0 6 9 4 9
7 3 5
8 1 6 8 3 3 4 4
9 1 1 9 1 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
11
13
Giải Bảy G.7
655
085
Giải Sáu G.6
2860
5355
4564
7420
1168
5402
Giải Năm G.5
8457
1875
Giải Tư G.4
82939
94299
47007
79135
14213
17154
55732
03687
47363
86319
65971
30660
19440
83011
Giải Ba G.3
29536
18754
99746
07264
Giải Nhì G.2
28691
80695
Giải Nhất G.1
74201
12891
Giải ĐB ĐB
201479
806545

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 1 7 2
1 1 3 1 3 9
2   0
3 2 5 6 9  
4   0 5 6
5 4 4 5 5 7  
6 0 4 0 3 4 8
7 9 1 5
8   5 7
9 1 9 1 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
80
49
49
Giải Bảy G.7
676
827
839
Giải Sáu G.6
3450
9355
3720
4723
9542
4338
3645
5969
9174
Giải Năm G.5
7723
9951
5372
Giải Tư G.4
17734
71242
05970
09625
04009
69744
25430
80353
84775
72790
99809
15777
93976
95918
09607
85076
56150
01517
41139
01748
16102
Giải Ba G.3
57362
28515
47230
45820
79306
59430
Giải Nhì G.2
84886
64126
21597
Giải Nhất G.1
87588
83125
69758
Giải ĐB ĐB
493402
442157
440199

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 9 9 2 6 7
1 5 8 7
2 0 3 5 0 3 5 6 7  
3 0 4 0 8 0 9 9
4 2 4 2 9 5 8
5 0 5 1 3 7 0 8
6 2   9
7 0 6 5 6 7 2 4 6
8 0 6 8    
9   0 6 7 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
95
61
Giải Bảy G.7
266
284
Giải Sáu G.6
7819
1261
2784
5483
5543
5443
Giải Năm G.5
6874
8875
Giải Tư G.4
81943
24349
81918
35974
89076
30038
11492
53853
21923
30340
44340
44254
58170
16949
Giải Ba G.3
90752
83322
33005
16552
Giải Nhì G.2
28600
82891
Giải Nhất G.1
37774
04574
Giải ĐB ĐB
367898
011607

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 5 7
1 8 9  
2 2 3
3 8  
4 3 9 0 0 3 3 9
5 2 2 3 4
6 1 6 1
7 4 4 4 6 0 4 5
8 4 3 4
9 2 5 8 1

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
83
93
93
Giải Bảy G.7
540
183
991
Giải Sáu G.6
4864
4611
0947
6613
2039
7397
1593
9689
7675
Giải Năm G.5
4951
7018
4621
Giải Tư G.4
39067
76495
06956
02483
15902
15125
49422
89061
26671
19327
03145
96698
27972
09554
35543
11376
58765
94079
18041
20082
11242
Giải Ba G.3
24332
04670
14083
98051
09540
74217
Giải Nhì G.2
22312
86529
77489
Giải Nhất G.1
12501
00477
51659
Giải ĐB ĐB
817551
603521
845213

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 2    
1 1 2 3 8 3 7
2 2 5 1 7 9 1
3 2 9  
4 0 7 5 0 1 2 3
5 1 1 6 1 4 0 9
6 4 7 1 5
7 0 1 2 7 5 6 9
8 3 3 3 3 2 9 9
9 5 3 7 8 1 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
19
42
Giải Bảy G.7
032
157
Giải Sáu G.6
0896
5241
5822
6156
4836
7117
Giải Năm G.5
5362
3319
Giải Tư G.4
41170
32821
48278
20431
70258
63270
89752
80678
58615
14705
02578
35058
74909
33747
Giải Ba G.3
09725
61303
61599
94764
Giải Nhì G.2
06409
63632
Giải Nhất G.1
50521
51311
Giải ĐB ĐB
718896
488060

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 9 5 9
1 9 1 5 7 9
2 1 1 2 5  
3 1 2 2 6
4 1 2 7
5 2 8 6 7 8
6 2 0 4
7 0 0 8 8 8
8    
9 6 6 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
20
26
Giải Bảy G.7
752
291
Giải Sáu G.6
3400
1110
3761
0213
3295
7981
Giải Năm G.5
5137
8952
Giải Tư G.4
62618
30505
63023
92980
19776
86029
13643
17949
13771
89458
94936
05624
72218
54903
Giải Ba G.3
37325
83284
56681
41984
Giải Nhì G.2
84856
69820
Giải Nhất G.1
79720
79787
Giải ĐB ĐB
922741
952641

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 5 3
1 0 8 3 8
2 0 0 3 5 9 0 4 6
3 7 6
4 1 3 1 9
5 2 6 2 8
6 1  
7 6 1
8 0 4 1 1 4 7
9   1 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
26
73
Giải Bảy G.7
217
543
Giải Sáu G.6
2949
8071
1787
2986
2068
8493
Giải Năm G.5
3325
9097
Giải Tư G.4
51882
31450
51479
00809
34287
31282
91629
59835
91572
89916
38637
61801
04051
14947
Giải Ba G.3
48961
42473
71340
28694
Giải Nhì G.2
91943
59630
Giải Nhất G.1
27377
25510
Giải ĐB ĐB
042296
825912

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 9 1
1 7 0 2 6
2 5 6 9  
3   0 5 7
4 3 9 0 3 7
5 0 1
6 1 8
7 1 3 7 9 2 3
8 2 2 7 7 6
9 6 3 4 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
78
23
Giải Bảy G.7
061
987
Giải Sáu G.6
4722
2503
3440
8210
2232
4644
Giải Năm G.5
8613
8848
Giải Tư G.4
68239
41837
21747
49808
85742
72180
54950
15427
89772
36696
19490
80742
39143
14608
Giải Ba G.3
27998
07227
79418
26560
Giải Nhì G.2
34239
73939
Giải Nhất G.1
18072
37010
Giải ĐB ĐB
756190
517767

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 3 8 8
1 3 0 0 8
2 2 7 3 7
3 7 9 9 2 9
4 0 2 7 2 3 4 8
5 0  
6 1 0 7
7 2 8 2
8 0 7
9 0 8 0 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
30
63
63
Giải Bảy G.7
765
889
882
Giải Sáu G.6
2322
0291
9986
6456
3172
4491
0649
0486
0521
Giải Năm G.5
4712
7135
9044
Giải Tư G.4
11455
14612
30205
12854
64158
92344
20125
93825
51600
28402
65233
48536
77052
40320
38286
78003
67002
43248
26175
91211
98769
Giải Ba G.3
25217
52768
69328
36763
81280
54384
Giải Nhì G.2
24627
79567
76844
Giải Nhất G.1
20113
97579
70472
Giải ĐB ĐB
998137
525305
127433

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 0 2 5 2 3
1 2 2 3 7   1
2 2 5 7 0 5 8 1
3 0 7 3 5 6 3 3
4 4   4 4 8 9
5 4 5 8 2 6  
6 5 8 3 3 7 9
7   2 9 2 5
8 6 9 0 2 4 6 6
9 1 1  

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
67
24
Giải Bảy G.7
223
646
Giải Sáu G.6
1857
8045
2674
7453
4887
6504
Giải Năm G.5
1327
9040
Giải Tư G.4
49216
43617
52039
26013
47238
50844
32877
73780
88404
79465
79041
93878
10307
01735
Giải Ba G.3
82843
94067
11098
78266
Giải Nhì G.2
45877
51416
Giải Nhất G.1
89011
52624
Giải ĐB ĐB
330931
562273

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0   4 4 7
1 1 3 6 7 6
2 3 7 4 4
3 1 8 9 5
4 3 4 5 0 1 6
5 7 3
6 7 7 5 6
7 4 7 7 3 8
8   0 7
9   8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
98
15
15
Giải Bảy G.7
459
578
983
Giải Sáu G.6
6060
1404
9559
6351
2920
7736
3320
5492
3376
Giải Năm G.5
8992
0140
2244
Giải Tư G.4
54616
57566
17731
20805
46296
43843
11632
66631
76494
88069
62387
09253
65552
73563
52891
69457
77434
77866
19703
95084
22978
Giải Ba G.3
42227
74943
48113
64025
23200
48253
Giải Nhì G.2
36815
26006
80826
Giải Nhất G.1
06796
14168
79951
Giải ĐB ĐB
869657
128250
620024

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 5 6 0 3
1 5 6 3 5  
2 7 0 5 0 4 6
3 1 2 1 6 4
4 3 3 0 4
5 7 9 9 0 1 2 3 1 3 7
6 0 6 3 8 9 6 9
7   8 6 8
8   7 3 4
9 2 6 6 8 4 1 2

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
67
30
Giải Bảy G.7
581
990
Giải Sáu G.6
6242
7032
6379
6784
8601
2610
Giải Năm G.5
5822
9580
Giải Tư G.4
10517
83500
10468
11014
95396
72031
49267
49415
74214
23327
35379
42325
86014
95287
Giải Ba G.3
42968
11696
39038
09728
Giải Nhì G.2
91371
53862
Giải Nhất G.1
30126
95258
Giải ĐB ĐB
783777
273968

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 1
1 4 7 0 4 4 5
2 2 6 5 7 8
3 1 2 0 8
4 2  
5   8
6 7 7 8 8 2 8
7 1 7 9 9
8 1 0 4 7
9 6 6 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
98
37
Giải Bảy G.7
799
671
Giải Sáu G.6
0543
8680
0743
5742
9545
4987
Giải Năm G.5
9293
9641
Giải Tư G.4
34417
92080
19379
25556
78704
09593
59091
61599
47119
17547
99891
79502
43720
09578
Giải Ba G.3
94318
83921
54693
74626
Giải Nhì G.2
24636
16197
Giải Nhất G.1
25790
55762
Giải ĐB ĐB
837147
050664

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4 2
1 7 8 9
2 1 0 6
3 6 7
4 3 3 7 1 2 5 7
5 6  
6   2 4
7 9 1 8
8 0 0 7
9 0 1 3 3 8 9 1 3 7 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
94
29
Giải Bảy G.7
254
729
Giải Sáu G.6
4796
4061
0741
2857
7686
8273
Giải Năm G.5
8777
8044
Giải Tư G.4
28391
33333
08054
94407
77407
29307
07129
13830
28430
12334
88088
11004
65631
66302
Giải Ba G.3
49312
39538
29179
51400
Giải Nhì G.2
48094
30339
Giải Nhất G.1
79940
04798
Giải ĐB ĐB
981117
662001

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7 7 7 0 1 2 4
1 2 7  
2 9 9 9
3 3 8 0 0 1 4 9
4 0 1 4
5 4 4 7
6 1  
7 7 3 9
8   6 8
9 1 4 4 6 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
47
18
Giải Bảy G.7
302
864
Giải Sáu G.6
3775
7751
1114
5193
7485
5950
Giải Năm G.5
3555
2136
Giải Tư G.4
64142
42705
12021
40846
94001
88641
73209
24311
24975
56826
64831
17800
14340
36959
Giải Ba G.3
95725
25105
18925
93642
Giải Nhì G.2
29949
03355
Giải Nhất G.1
96024
77043
Giải ĐB ĐB
081215
984304

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 1 2 5 5 9 0 4
1 4 5 1 8
2 1 4 5 5 6
3   1 6
4 1 2 6 7 9 0 2 3
5 1 5 0 5 9
6   4
7 5 5
8   5
9   3

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Đắc Nông
Giải Tám G.8
74
95
Giải Bảy G.7
041
930
Giải Sáu G.6
9382
2437
7835
3637
3239
0037
Giải Năm G.5
1444
2546
Giải Tư G.4
51188
39421
05701
61344
75532
46405
76624
80565
99345
17665
15848
00863
44550
12863
Giải Ba G.3
02314
13016
21095
64522
Giải Nhì G.2
28942
73664
Giải Nhất G.1
69914
66651
Giải ĐB ĐB
618260
126283

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông
0 1 5  
1 4 4 6  
2 1 4 2
3 2 5 7 0 7 7 9
4 1 2 4 4 5 6 8
5   0 1
6 0 3 3 4 5 5
7 4  
8 2 8 3
9   5 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
38
31
Giải Bảy G.7
636
712
Giải Sáu G.6
3805
6888
1097
0266
9274
2988
Giải Năm G.5
2063
9405
Giải Tư G.4
82718
08305
85039
19041
38286
57732
17732
90720
74685
11907
65615
87234
63990
49311
Giải Ba G.3
21409
59098
51051
07420
Giải Nhì G.2
92127
81444
Giải Nhất G.1
21353
52559
Giải ĐB ĐB
066277
167630

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5 5 9 5 7
1 8 1 2 5
2 7 0 0
3 2 2 6 8 9 0 1 4
4 1 4
5 3 1 9
6 3 6
7 7 4
8 6 8 5 8
9 7 8 0

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
68
45
45
Giải Bảy G.7
016
098
548
Giải Sáu G.6
9774
8447
9940
2059
1885
3231
3372
1314
5720
Giải Năm G.5
6165
1991
1644
Giải Tư G.4
81881
10008
65318
27500
69227
81970
96769
96048
23541
12187
17829
39000
32489
30498
35627
81934
27782
88549
12526
73167
65320
Giải Ba G.3
91845
42036
37629
77750
37599
97439
Giải Nhì G.2
73883
28148
46282
Giải Nhất G.1
06933
80714
91820
Giải ĐB ĐB
844599
423730
493965

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 8 0  
1 6 8 4 4
2 7 9 9 0 0 0 6 7
3 3 6 0 1 4 9
4 0 5 7 1 5 8 8 4 8 9
5   0 9  
6 5 8 9   5 7
7 0 4   2
8 1 3 5 7 9 1 2 2
9 9 1 8 8 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
91
70
Giải Bảy G.7
227
486
Giải Sáu G.6
0485
6655
8578
3014
2485
9768
Giải Năm G.5
7145
9922
Giải Tư G.4
77399
88417
93930
81251
85581
71710
84075
27710
20183
39270
00261
70139
37670
68827
Giải Ba G.3
61632
05611
98041
30913
Giải Nhì G.2
77080
45197
Giải Nhất G.1
07685
05641
Giải ĐB ĐB
709547
784082

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0    
1 0 1 7 0 3 4
2 7 2 7
3 0 2 9
4 5 7 1 1
5 1 5  
6   1 8
7 5 8 0 0 0
8 0 1 5 5 2 3 5 6
9 1 9 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
57
83
Giải Bảy G.7
383
218
Giải Sáu G.6
8985
0170
7962
5185
5512
2056
Giải Năm G.5
1261
0627
Giải Tư G.4
02928
72002
45639
08123
57929
34558
90445
44123
18835
07633
56577
42878
66287
62405
Giải Ba G.3
48217
86243
45660
27285
Giải Nhì G.2
21271
73409
Giải Nhất G.1
09983
96916
Giải ĐB ĐB
100004
249232

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2 4 5 9
1 7 2 6 8
2 3 8 9 3 7
3 9 2 3 5
4 3 5  
5 7 8 6
6 1 2 0
7 0 1 7 8
8 3 3 5 3 5 5 7
9    

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
34
76
Giải Bảy G.7
610
556
Giải Sáu G.6
4662
0290
5694
7105
8719
8326
Giải Năm G.5
5278
2966
Giải Tư G.4
50841
33951
07183
70742
63324
76898
85398
60610
57486
21207
43766
73833
13805
64691
Giải Ba G.3
23757
30338
75220
62655
Giải Nhì G.2
91205
79812
Giải Nhất G.1
94251
21753
Giải ĐB ĐB
274525
249539

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 5 5 7
1 0 0 2 9
2 4 5 0 6
3 4 8 3 9
4 1 2  
5 1 1 7 3 5 6
6 2 6 6
7 8 6
8 3 6
9 0 4 8 8 1

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
40
26
Giải Bảy G.7
858
577
Giải Sáu G.6
8553
8674
2884
0939
1139
2670
Giải Năm G.5
4760
7613
Giải Tư G.4
87020
09576
28949
22287
19015
60961
00509
08834
62213
14876
80711
90143
57586
64435
Giải Ba G.3
83959
70151
73738
37701
Giải Nhì G.2
94504
18661
Giải Nhất G.1
40058
24774
Giải ĐB ĐB
223514
580479

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 4 9 1
1 4 5 1 3 3
2 0 6
3   4 5 8 9 9
4 0 9 3
5 1 3 8 8 9  
6 0 1 1
7 4 6 0 4 6 7 9
8 4 7 6
9    

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
63
64
64
Giải Bảy G.7
883
137
239
Giải Sáu G.6
5942
1157
5878
3508
9437
4564
9174
8418
9516
Giải Năm G.5
5686
9881
8962
Giải Tư G.4
57318
30807
13316
52367
07341
27000
82753
56405
42719
94303
71195
21668
43720
93147
50842
44938
69562
65499
68599
20745
30018
Giải Ba G.3
98072
02304
03519
85446
64584
12277
Giải Nhì G.2
97070
50585
65396
Giải Nhất G.1
45820
49095
26466
Giải ĐB ĐB
605637
345251
484678

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 4 7 3 5 8  
1 6 8 9 9 6 8 8
2 0 0  
3 7 7 7 8 9
4 1 2 6 7 2 5
5 3 7 1  
6 3 7 4 4 8 2 2 6
7 0 2 8   4 7 8
8 3 6 1 5 4
9   5 5 5 6 9 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
54
60
Giải Bảy G.7
375
307
Giải Sáu G.6
6369
8131
5816
1903
5724
2272
Giải Năm G.5
7348
2869
Giải Tư G.4
24996
44141
03417
26652
33217
81403
32592
68478
49553
98638
82600
24620
32497
32859
Giải Ba G.3
98564
53368
36906
20409
Giải Nhì G.2
21413
31530
Giải Nhất G.1
00953
97355
Giải ĐB ĐB
907119
744511

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 0 3 6 7 9
1 3 6 7 7 9 1
2   0 4
3 1 0 8
4 1 8  
5 2 3 4 3 5 9
6 4 8 9 0 9
7 5 2 8
8    
9 2 6 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
52
31
31
Giải Bảy G.7
802
034
010
Giải Sáu G.6
6805
5052
6567
5363
5671
4596
7799
8198
2919
Giải Năm G.5
6601
3476
9493
Giải Tư G.4
08676
54553
16030
19098
75707
23926
70482
32244
68935
70372
98320
70809
36080
69505
60527
75655
88700
14619
30937
85457
18052
Giải Ba G.3
14566
10272
17980
84770
92865
91992
Giải Nhì G.2
85737
15031
07358
Giải Nhất G.1
33860
17743
28757
Giải ĐB ĐB
825397
595385
946973

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 2 5 7 5 9 0
1     0 9 9
2 6 0 7 8
3 0 7 1 1 4 5 7
4   3 4  
5 2 2 3   2 5 7 7 8
6 0 6 7 3 5
7 2 6 0 1 2 6 3
8 2 0 0 5  
9 7 8 6 2 3 8 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
36
76
Giải Bảy G.7
898
273
Giải Sáu G.6
2338
9100
0530
9956
4978
3757
Giải Năm G.5
9446
3014
Giải Tư G.4
58269
47110
84537
87056
27715
63376
17085
33393
60599
84373
80536
23236
26909
20630
Giải Ba G.3
07607
60534
39112
12373
Giải Nhì G.2
68210
99847
Giải Nhất G.1
02006
17125
Giải ĐB ĐB
141201
437938

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 1 6 7 9
1 0 0 5 2 4
2   5
3 0 4 6 7 8 0 6 6 8
4 6 7
5 6 6 7
6 9  
7 6 3 3 3 6 8
8 5  
9 8 3 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
27
75
Giải Bảy G.7
190
274
Giải Sáu G.6
8119
5323
3042
8613
5021
4935
Giải Năm G.5
3062
6382
Giải Tư G.4
85375
12918
83769
22286
58855
44271
78410
52550
01288
30298
81964
45817
77877
20474
Giải Ba G.3
51890
48519
36472
26784
Giải Nhì G.2
61551
84986
Giải Nhất G.1
15855
28574
Giải ĐB ĐB
414499
443611

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0    
1 0 8 9 9 1 3 7
2 3 7 1
3   5
4 2  
5 1 5 5 0
6 2 9 4
7 1 5 2 4 4 4 5 7
8 6 2 4 6 8
9 0 0 9 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
22
18
Giải Bảy G.7
888
384
Giải Sáu G.6
3358
1777
7573
9850
5041
6378
Giải Năm G.5
8100
5666
Giải Tư G.4
88370
88543
71323
02889
88916
00615
13475
73447
66195
63013
46929
40870
63855
47015
Giải Ba G.3
98010
28043
41140
72878
Giải Nhì G.2
43272
46267
Giải Nhất G.1
51528
20991
Giải ĐB ĐB
867368
759801

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 1
1 0 5 6 3 5 8
2 2 3 8 9
3    
4 3 3 0 1 7
5 8 0 5
6 8 6 7
7 0 2 3 5 7 0 8 8
8 8 9 4
9   1 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
65
52
Giải Bảy G.7
792
533
Giải Sáu G.6
9394
9258
8848
4120
2054
2021
Giải Năm G.5
8120
7522
Giải Tư G.4
55682
41471
00952
53416
60832
70410
76931
80061
77356
84240
62209
13107
19161
00699
Giải Ba G.3
73054
91527
52779
37964
Giải Nhì G.2
86624
26400
Giải Nhất G.1
01717
78403
Giải ĐB ĐB
297454
392479

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0   0 3 7 9
1 0 6 7  
2 0 4 7 0 1 2
3 1 2 3
4 8 0
5 2 4 4 8 2 4 6
6 5 1 1 4
7 1 9 9
8 2  
9 2 4 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
48
12
Giải Bảy G.7
629
116
Giải Sáu G.6
2212
2878
3033
5914
2699
7500
Giải Năm G.5
0631
8068
Giải Tư G.4
49012
22761
45515
54429
58089
54436
72259
00453
36777
79693
29123
98413
67898
07198
Giải Ba G.3
31992
60824
42973
56856
Giải Nhì G.2
11749
05366
Giải Nhất G.1
51549
92328
Giải ĐB ĐB
291070
957308

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Quảng Ngãi Đắc Nông
0   0 8
1 2 2 5 2 3 4 6
2 4 9 9 3 8
3 1 3 6  
4 8 9 9  
5 9 3 6
6 1 6 8
7 0 8 3 7
8 9  
9 2 3 8 8 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
28
70
Giải Bảy G.7
146
195
Giải Sáu G.6
8096
7863
1625
1802
6868
4325
Giải Năm G.5
0201
0662
Giải Tư G.4
02488
30993
70508
15625
30658
88148
09818
11118
36441
53802
95122
46206
31601
80540
Giải Ba G.3
22143
81870
08407
64779
Giải Nhì G.2
17671
40918
Giải Nhất G.1
60576
45849
Giải ĐB ĐB
546849
430430

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 8 1 2 2 6 7
1 8 8 8
2 5 5 8 2 5
3   0
4 3 6 8 9 0 1 9
5 8  
6 3 2 8
7 0 1 6 0 9
8 8  
9 3 6 5

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
00
91
91
Giải Bảy G.7
026
357
087
Giải Sáu G.6
9211
0960
1605
5054
6710
5220
3598
9918
0922
Giải Năm G.5
7422
2115
2407
Giải Tư G.4
68535
90878
59549
14906
65245
43123
55185
35188
49747
78879
19709
60936
66903
42952
83129
02374
99853
68122
04274
63512
77125
Giải Ba G.3
38175
88363
85834
10600
89616
15401
Giải Nhì G.2
40725
59482
27953
Giải Nhất G.1
41339
88574
78194
Giải ĐB ĐB
091975
910642
543468

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 5 6 0 3 9 1 7
1 1 0 5 2 6 8
2 2 3 5 6 0 2 2 5 8 9
3 5 9 4 6  
4 5 9 2 7  
5   2 4 7 3 3
6 0 3   8
7 5 5 8 4 9 4 4
8 5 2 8 7
9   1 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa
Giải Tám G.8
31
tructiep
Giải Bảy G.7
859
tructiep
Giải Sáu G.6
7490
7287
4886
tructiep
tructiep
tructiep
Giải Năm G.5
0788
tructiep
Giải Tư G.4
48654
84533
34591
26473
33156
28563
11316
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải Ba G.3
38958
42909
tructiep
tructiep
Giải Nhì G.2
79293
tructiep
Giải Nhất G.1
43424
tructiep
Giải ĐB ĐB
925757
tructiep

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa
0 9
1 6  
2 4  
3 1 3  
4    
5 4 6 7 8 9  
6 3  
7 3  
8 6 7 8  
9 0 1 3  

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
63
18
Giải Bảy G.7
674
010
Giải Sáu G.6
1560
2758
7796
1431
3155
0220
Giải Năm G.5
8935
0106
Giải Tư G.4
32227
26771
90953
28726
11789
02869
54508
53092
36902
61790
08743
57314
66537
24180
Giải Ba G.3
76203
62758
97505
85485
Giải Nhì G.2
96128
36490
Giải Nhất G.1
62306
03004
Giải ĐB ĐB
724991
201848

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3 6 8 2 4 5 6
1   0 4 8
2 6 7 8 0
3 5 1 7
4   3 8
5 3 8 8 5
6 0 3 9  
7 1 4  
8 9 0 5
9 1 6 0 0 2

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
56
36
Giải Bảy G.7
207
993
Giải Sáu G.6
0114
3154
9493
1852
9352
7013
Giải Năm G.5
8039
2611
Giải Tư G.4
41264
69554
54963
38078
81286
26300
54348
51160
16450
93051
06726
08378
80708
41468
Giải Ba G.3
35270
00334
74511
13858
Giải Nhì G.2
73263
84928
Giải Nhất G.1
01443
39505
Giải ĐB ĐB
702948
444589

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 7 5 8
1 4 1 1 3
2   6 8
3 4 9 6
4 3 8 8  
5 4 4 6 0 1 2 2 8
6 3 3 4 0 8
7 0 8 8
8 6 9
9 3 3

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
82
24
Giải Bảy G.7
405
054
Giải Sáu G.6
2794
3922
4302
7778
2610
2977
Giải Năm G.5
0419
0337
Giải Tư G.4
90152
75205
89687
97729
98174
59799
77269
19862
06824
29427
20914
71148
90281
31160
Giải Ba G.3
28456
57922
19482
65086
Giải Nhì G.2
20891
26734
Giải Nhất G.1
61526
99135
Giải ĐB ĐB
439597
813985

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 2 5 5  
1 9 0 4
2 2 2 6 9 4 4 7
3   4 5 7
4   8
5 2 6 4
6 9 0 2
7 4 7 8
8 2 7 1 2 5 6
9 1 4 7 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
32
39
39
Giải Bảy G.7
964
073
392
Giải Sáu G.6
1569
7785
1417
1318
8255
1657
9833
1453
6944
Giải Năm G.5
0954
7200
1382
Giải Tư G.4
44217
26208
13387
62037
03530
77758
90104
79348
89657
37160
23180
43671
88911
66476
32152
53881
69140
62899
84113
93621
49241
Giải Ba G.3
28088
52083
09175
41372
60033
30035
Giải Nhì G.2
97565
89274
73617
Giải Nhất G.1
88191
14573
50604
Giải ĐB ĐB
470618
013989
343438

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 8 0 4
1 7 7 8 1 8 3 7
2     1
3 0 2 7 9 3 3 5 8
4   8 0 1 4
5 4 8 5 7 7 2 3
6 4 5 9 0  
7   1 2 3 3 4 5 6  
8 3 5 7 8 0 9 1 2
9 1   2 7 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
28
86
Giải Bảy G.7
897
134
Giải Sáu G.6
0328
9039
2582
7975
3654
8870
Giải Năm G.5
2817
1604
Giải Tư G.4
02070
27432
88346
73083
04145
01742
02754
88545
81486
04089
03602
38144
45279
98210
Giải Ba G.3
06546
62492
29729
05622
Giải Nhì G.2
13513
82622
Giải Nhất G.1
47189
94014
Giải ĐB ĐB
599612
489709

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0   2 4 9
1 2 3 7 0 4
2 8 8 2 2 9
3 2 9 4
4 2 5 6 6 4 5
5 4 4
6    
7 0 0 5 9
8 2 3 9 6 6 9
9 2 7  

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
85
20
20
Giải Bảy G.7
314
457
389
Giải Sáu G.6
6576
1101
7390
9606
3484
7956
4625
8127
9512
Giải Năm G.5
6432
2614
8141
Giải Tư G.4
34711
26812
53779
06632
80386
04513
53041
80536
03085
88121
38935
73777
10260
81150
73405
93848
50782
28598
21589
40505
88529
Giải Ba G.3
13117
92847
28694
88507
84804
21791
Giải Nhì G.2
67799
27977
90307
Giải Nhất G.1
05322
37072
39690
Giải ĐB ĐB
110565
052062
799350

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 6 7 4 5 5 7
1 1 2 3 4 7 4 2
2 2 0 1 5 7 9
3 2 2 5 6 5
4 1 7   1 8
5   0 6 7 0
6 5 0 2  
7 6 9 2 7 7  
8 5 6 4 5 2 9 9
9 0 9 4 0 1 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
76
43
Giải Bảy G.7
983
079
Giải Sáu G.6
9080
2612
5615
8960
1927
2056
Giải Năm G.5
5487
9545
Giải Tư G.4
55862
08810
10167
11029
35582
61260
82048
21277
12193
86274
57767
26349
92641
55665
Giải Ba G.3
69473
60121
54610
67890
Giải Nhì G.2
40356
08031
Giải Nhất G.1
39201
80384
Giải ĐB ĐB
424362
720171

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1  
1 0 2 5 0
2 1 9 7
3   1
4 8 1 3 5 9
5 6 6
6 0 2 2 7 0 5 7
7 3 6 1 4 7 9
8 0 2 3 7 4
9   0 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
77
84
Giải Bảy G.7
701
652
Giải Sáu G.6
1199
0028
7176
5079
2752
4310
Giải Năm G.5
8061
1927
Giải Tư G.4
85365
27505
57335
60991
56747
04783
52200
41468
54224
69824
58955
17916
69712
50579
Giải Ba G.3
69085
95010
07197
70343
Giải Nhì G.2
38590
51569
Giải Nhất G.1
08434
28488
Giải ĐB ĐB
332472
216976

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 1 5  
1 0 0 2 6
2 8 4 4 7
3 4 5  
4 7 3
5   2 2 5
6 1 5 8 9
7 2 6 7 6 9 9
8 3 5 4 8
9 0 1 9 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
07
56
Giải Bảy G.7
742
188
Giải Sáu G.6
2031
3224
5117
8576
0480
3677
Giải Năm G.5
0126
4624
Giải Tư G.4
17852
48133
05892
26813
84446
52036
69823
09502
97759
63823
83412
55000
91358
23795
Giải Ba G.3
58674
53660
47761
04141
Giải Nhì G.2
13760
96884
Giải Nhất G.1
45917
27903
Giải ĐB ĐB
075450
796239

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7 0 2 3
1 3 7 7 2
2 3 4 6 3 4
3 1 3 6 9
4 2 6 1
5 0 2 6 8 9
6 0 0 1
7 4 6 7
8   0 4 8
9 2 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai
Giải Tám G.8
85
tructiep
Giải Bảy G.7
751
tructiep
Giải Sáu G.6
6334
3594
4029
tructiep
tructiep
tructiep
Giải Năm G.5
8281
tructiep
Giải Tư G.4
93979
00182
06410
50571
32932
49918
92839
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải Ba G.3
87288
98375
tructiep
tructiep
Giải Nhì G.2
00305
tructiep
Giải Nhất G.1
72194
tructiep
Giải ĐB ĐB
996716
tructiep

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai
0 5
1 0 6 8  
2 9  
3 2 4 9  
4    
5 1  
6    
7 1 5 9  
8 1 2 5 8  
9 4 4  

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
83
35
35
Giải Bảy G.7
013
040
554
Giải Sáu G.6
0113
6571
8640
0110
8899
4563
2133
5358
2972
Giải Năm G.5
6605
7141
6222
Giải Tư G.4
92063
55128
96036
22575
03126
61295
67934
51538
95327
32668
31566
54463
58408
29312
24701
85997
34531
77958
85123
06718
03869
Giải Ba G.3
53614
17786
53485
71329
30943
77404
Giải Nhì G.2
91583
49642
53125
Giải Nhất G.1
29959
10791
24758
Giải ĐB ĐB
845534
738313
257192

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5 8 1 4
1 3 3 4 0 2 3 8
2 6 8 7 9 2 3 5
3 4 4 6 5 8 1 3
4 0 0 1 2 3
5 9   1 4 8 8 8
6 3 3 3 6 8 9
7 1 5   2
8 3 3 6 5  
9 5 1 9 2 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam
Giải Tám G.8
19
tructiep
Giải Bảy G.7
493
tructiep
Giải Sáu G.6
5795
8577
2397
tructiep
tructiep
tructiep
Giải Năm G.5
3020
tructiep
Giải Tư G.4
50533
04594
86799
45408
37654
82512
91224
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải Ba G.3
42979
48327
tructiep
tructiep
Giải Nhì G.2
24387
tructiep
Giải Nhất G.1
70157
tructiep
Giải ĐB ĐB
077173
tructiep

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam
0 8
1 2 9  
2 0 4 7  
3 3  
4    
5 4 7  
6    
7 3 7 9  
8 7  
9 3 4 5 7 9  

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
59
10
Giải Bảy G.7
790
951
Giải Sáu G.6
4500
8666
0321
7783
0561
1625
Giải Năm G.5
6559
1888
Giải Tư G.4
04337
59240
49523
83050
79058
40636
83677
25141
56204
28015
04728
38941
84309
20763
Giải Ba G.3
68773
69663
20095
91438
Giải Nhì G.2
95232
28352
Giải Nhất G.1
61231
96733
Giải ĐB ĐB
936876
903997

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 4 9
1   0 5
2 1 3 5 8
3 1 2 6 7 3 8
4 0 1 1
5 0 8 9 9 1 2
6 3 6 1 3
7 3 6 7  
8   3 8
9 0 5 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
49
27
27
Giải Bảy G.7
852
421
126
Giải Sáu G.6
5099
8978
7707
7454
5405
3299
4389
7168
8790
Giải Năm G.5
7826
9377
7006
Giải Tư G.4
29578
69088
03310
22263
13149
56417
41410
27844
44862
51026
52939
38871
86500
55701
37567
15370
21066
88571
27866
24577
15020
Giải Ba G.3
78485
97538
44109
71118
95582
17778
Giải Nhì G.2
05511
45069
55958
Giải Nhất G.1
59036
55506
49852
Giải ĐB ĐB
965435
046753
427968

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7 0 1 5 6 9 6
1 0 0 1 7 8  
2 6 1 6 7 0 6
3 5 6 8 9  
4 9 9 4 2
5 2 3 4 2 8
6 3 2 9 6 6 7 8 8
7 8 8 1 7 0 1 7 8
8 5 8   2 9
9 9 9 0

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Quảng Nam
Giải Tám G.8
06
tructiep
Giải Bảy G.7
123
tructiep
Giải Sáu G.6
9488
8858
0369
tructiep
tructiep
tructiep
Giải Năm G.5
7542
tructiep
Giải Tư G.4
52581
34430
67239
21388
22780
14829
38374
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải Ba G.3
38330
37281
tructiep
tructiep
Giải Nhì G.2
50748
tructiep
Giải Nhất G.1
93950
tructiep
Giải ĐB ĐB
302474
tructiep

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam
0 6
1    
2 3 9  
3 0 0 9  
4 2 8  
5 0 8  
6 9  
7 4 4  
8 0 1 1 8 8  
9    

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
19
66
Giải Bảy G.7
281
627
Giải Sáu G.6
6695
2382
9829
1829
4012
0569
Giải Năm G.5
8760
7674
Giải Tư G.4
60229
49760
66376
22716
22389
79611
03818
93593
98975
19889
41964
14152
49814
19273
Giải Ba G.3
38085
65849
00298
97377
Giải Nhì G.2
72461
05258
Giải Nhất G.1
73781
68914
Giải ĐB ĐB
393930
692613

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0    
1 1 6 8 9 2 3 4 4
2 9 9 7 9
3 0  
4 9  
5   2 8
6 0 0 1 4 6 9
7 6 3 4 5 7
8 1 1 2 5 9 9
9 5 3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
62
32
Giải Bảy G.7
031
397
Giải Sáu G.6
3896
9467
9306
7955
4130
0162
Giải Năm G.5
8538
0022
Giải Tư G.4
28761
95214
81437
96060
34397
70926
17088
83714
99092
26197
47027
48828
90579
52757
Giải Ba G.3
25649
20320
97498
56968
Giải Nhì G.2
46793
75842
Giải Nhất G.1
72178
65019
Giải ĐB ĐB
800890
864406

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 6 6
1 4 4 9
2 0 6 2 7 8
3 1 7 8 0 2
4 9 2
5   5 7
6 0 1 2 7 2 8
7 8 9
8 8  
9 0 3 6 7 2 7 7 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
65
27
27
Giải Bảy G.7
989
735
158
Giải Sáu G.6
2562
4456
4068
6108
9148
0980
5456
8893
7727
Giải Năm G.5
5002
6479
6781
Giải Tư G.4
66591
40880
32024
48184
80635
79732
67431
19477
76403
31732
56043
16842
72363
79549
73645
15880
60932
45359
31183
56147
38116
Giải Ba G.3
13092
84367
13518
59507
41563
01800
Giải Nhì G.2
47912
91756
84757
Giải Nhất G.1
93782
24015
11650
Giải ĐB ĐB
706798
285829
922213

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 3 7 8 0
1 2 5 8 3 6
2 4 7 9 7
3 1 2 5 2 5 2
4   2 3 8 9 5 7
5 6 6 0 6 7 8 9
6 2 5 7 8 3 3 5
7   7 9  
8 0 2 4 9 0 0 1 3
9 1 2 8   3

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
33
98
Giải Bảy G.7
643
767
Giải Sáu G.6
6502
7417
8308
4713
1170
2970
Giải Năm G.5
6652
4310
Giải Tư G.4
23757
55302
96875
49755
92834
45850
13759
65114
91524
12164
99125
08033
34245
76576
Giải Ba G.3
37928
57282
51070
40554
Giải Nhì G.2
14462
54926
Giải Nhất G.1
22133
22261
Giải ĐB ĐB
329346
289354

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 2 8  
1 7 0 3 4
2 8 4 5 6
3 3 3 4 3
4 3 6 5
5 0 2 5 7 9 4 4
6 2 1 4 7
7 5 0 0 0 6
8 2  
9   8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
20
87
87
Giải Bảy G.7
254
240
729
Giải Sáu G.6
5786
9320
6235
4104
8223
7981
0969
5129
6007
Giải Năm G.5
1800
6439
1114
Giải Tư G.4
87296
11651
72028
91663
82563
08104
54462
67849
31455
57538
76609
09463
48748
33807
86903
45454
49576
85922
28676
75275
43992
Giải Ba G.3
43850
99436
07962
55809
72478
19784
Giải Nhì G.2
94435
06825
67078
Giải Nhất G.1
62247
19355
31770
Giải ĐB ĐB
728953
403667
455972

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 4 4 7 9 9 3 7
1     4
2 0 0 8 3 5 2 9 9
3 5 5 6 8 9  
4 7 0 8 9  
5 0 1 3 4 5 5 3 4
6 2 3 3 2 3 7 9
7     0 2 5 6 6 8 8
8 6 1 7 4
9 6   2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
71
44
Giải Bảy G.7
887
159
Giải Sáu G.6
5719
1318
9472
0075
3787
1148
Giải Năm G.5
7003
5128
Giải Tư G.4
04545
53355
58806
42349
26348
37330
25402
06011
30234
45646
64224
86118
46666
09614
Giải Ba G.3
38489
67809
42050
75729
Giải Nhì G.2
45716
65246
Giải Nhất G.1
90874
58340
Giải ĐB ĐB
610228
441683

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 3 6 9  
1 6 8 9 1 4 8
2 8 4 8 9
3 0 4
4 5 8 9 0 4 6 6 8
5 5 0 9
6   6
7 1 2 4 5
8 7 9 3 7
9