XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 0 5 6 9
Giải Bảy
G.7
367 1  
Giải Sáu
G.6
9654 5774 5762 2 6
Giải Năm
G.5
0659 3 5
Giải Tư
G.4
87482 57835 32409 85068 70706 29152 72005
4
5
 
2 4 6 9
Giải Ba
G.3
74256 31489 6 2 4 7 8
Giải Nhì
G.2
62100 7 4
Giải Nhất
G.1
38926 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
538064 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 6 9
1  
2 6
3 5
4  
5 2 4 6 9
6 2 4 7 8
7 4
8 2 9
9  

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 3
Giải Bảy
G.7
903 1  
Giải Sáu
G.6
3696 5933 9675 2 7
Giải Năm
G.5
4534 3 2 3 4 7
Giải Tư
G.4
08480 14737 07640 05585 53127 38267 61679
4
5
0
3
Giải Ba
G.3
34032 85367 6 0 7 7
Giải Nhì
G.2
61060 7 5 9
Giải Nhất
G.1
27288 8 0 5 8
Giải ĐB
ĐB
940953 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 7
3 2 3 4 7
4 0
5 3
6 0 7 7
7 5 9
8 0 5 8
9 6

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 1 8 9
Giải Bảy
G.7
501 1 8 9 9
Giải Sáu
G.6
0138 8365 4855 2  
Giải Năm
G.5
1587 3 8 9
Giải Tư
G.4
90618 88286 15180 90339 13766 40157 09247
4
5
7
5 7
Giải Ba
G.3
93508 17819 6 5 6
Giải Nhì
G.2
33188 7  
Giải Nhất
G.1
28309 8 0 6 7 8
Giải ĐB
ĐB
687319 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8 9
1 8 9 9
2  
3 8 9
4 7
5 5 7
6 5 6
7  
8 0 6 7 8
9  

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 3
Giải Bảy
G.7
457 1 0
Giải Sáu
G.6
5903 5521 4493 2 1 1
Giải Năm
G.5
1580 3 2 2
Giải Tư
G.4
16283 77152 87544 07747 57557 29021 54532
4
5
4 7
2 7 7
Giải Ba
G.3
27094 42375 6 2
Giải Nhì
G.2
05410 7 5
Giải Nhất
G.1
05632 8 0 3
Giải ĐB
ĐB
693262 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0
2 1 1
3 2 2
4 4 7
5 2 7 7
6 2
7 5
8 0 3
9 3 4

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0  
Giải Bảy
G.7
748 1 4 5 7
Giải Sáu
G.6
6259 2217 2720 2 0 6
Giải Năm
G.5
4064 3  
Giải Tư
G.4
55614 65626 84162 26986 89162 20515 86181
4
5
4 8
9
Giải Ba
G.3
26444 09081 6 0 2 2 4
Giải Nhì
G.2
30460 7  
Giải Nhất
G.1
25391 8 1 1 6
Giải ĐB
ĐB
427695 9 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 5 7
2 0 6
3  
4 4 8
5 9
6 0 2 2 4
7  
8 1 1 6
9 1 5

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 0 1 6
Giải Bảy
G.7
762 1  
Giải Sáu
G.6
1373 9264 9945 2 1 6
Giải Năm
G.5
6800 3 3
Giải Tư
G.4
89372 83421 63197 11762 67033 91701 44626
4
5
5
5
Giải Ba
G.3
76255 24271 6 2 2 4
Giải Nhì
G.2
16006 7 1 2 3
Giải Nhất
G.1
82194 8  
Giải ĐB
ĐB
828994 9 4 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 6
1  
2 1 6
3 3
4 5
5 5
6 2 2 4
7 1 2 3
8  
9 4 4 7

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0  
Giải Bảy
G.7
453 1 0 2
Giải Sáu
G.6
5978 2799 6568 2 4
Giải Năm
G.5
3812 3  
Giải Tư
G.4
41952 04068 97354 75580 13048 92110 89850
4
5
7 8
0 2 3 4
Giải Ba
G.3
04924 24188 6 8 8
Giải Nhì
G.2
18377 7 7 8
Giải Nhất
G.1
88683 8 0 3 8
Giải ĐB
ĐB
569447 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 2
2 4
3  
4 7 8
5 0 2 3 4
6 8 8
7 7 8
8 0 3 8
9 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0  
Giải Bảy
G.7
739 1 6
Giải Sáu
G.6
2577 6842 5653 2 5
Giải Năm
G.5
2396 3 3 9
Giải Tư
G.4
12250 51625 78572 13716 64133 55795 11747
4
5
2 7
0 3 4
Giải Ba
G.3
54393 72165 6 5
Giải Nhì
G.2
98154 7 2 6 7
Giải Nhất
G.1
20799 8  
Giải ĐB
ĐB
047976 9 3 5 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 6
2 5
3 3 9
4 2 7
5 0 3 4
6 5
7 2 6 7
8  
9 3 5 6 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 7
Giải Bảy
G.7
989 1 3
Giải Sáu
G.6
8492 3155 4676 2 0 9
Giải Năm
G.5
9372 3 4 5 9
Giải Tư
G.4
42235 50792 96634 11529 29498 76820 90780
4
5
 
5
Giải Ba
G.3
65707 76939 6  
Giải Nhì
G.2
28173 7 0 2 3 6
Giải Nhất
G.1
15113 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
573170 9 2 2 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 3
2 0 9
3 4 5 9
4  
5 5
6  
7 0 2 3 6
8 0 9
9 2 2 8

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 6 7 9
Giải Bảy
G.7
781 1 3 5 6
Giải Sáu
G.6
3254 4775 2209 2 0 1 9
Giải Năm
G.5
0348 3 2
Giải Tư
G.4
12292 59206 59013 26620 64007 39416 33021
4
5
8
4
Giải Ba
G.3
39829 93015 6  
Giải Nhì
G.2
34785 7 5
Giải Nhất
G.1
95332 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
819498 9 2 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7 9
1 3 5 6
2 0 1 9
3 2
4 8
5 4
6  
7 5
8 1 5
9 2 8

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 2
Giải Bảy
G.7
014 1 0 2 4 4 9
Giải Sáu
G.6
3959 1156 4162 2  
Giải Năm
G.5
5180 3 1 7
Giải Tư
G.4
86697 79314 51912 07010 52476 85050 08431
4
5
 
0 6 9
Giải Ba
G.3
53302 77237 6 2 5
Giải Nhì
G.2
52519 7 6
Giải Nhất
G.1
37165 8 0
Giải ĐB
ĐB
550598 9 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 2 4 4 9
2  
3 1 7
4  
5 0 6 9
6 2 5
7 6
8 0
9 7 8

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 0 8
Giải Bảy
G.7
595 1 9
Giải Sáu
G.6
8028 2841 1348 2 4 8
Giải Năm
G.5
4198 3 0
Giải Tư
G.4
29130 94600 11924 07819 38842 26857 98766
4
5
1 2 4 7 8
7
Giải Ba
G.3
85044 43047 6 6
Giải Nhì
G.2
02479 7 9
Giải Nhất
G.1
41289 8 9
Giải ĐB
ĐB
675208 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8
1 9
2 4 8
3 0
4 1 2 4 7 8
5 7
6 6
7 9
8 9
9 5 8

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 2 5 9
Giải Bảy
G.7
793 1 2 3
Giải Sáu
G.6
1453 0598 2705 2 1 6
Giải Năm
G.5
3933 3 3
Giải Tư
G.4
21712 00965 83196 61926 16064 03609 62355
4
5
5
1 3 5
Giải Ba
G.3
40851 31713 6 4 5
Giải Nhì
G.2
32502 7  
Giải Nhất
G.1
90045 8  
Giải ĐB
ĐB
129221 9 3 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 9
1 2 3
2 1 6
3 3
4 5
5 1 3 5
6 4 5
7  
8  
9 3 6 8

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
42 0 2 3 8 9
Giải Bảy
G.7
009 1 3 4
Giải Sáu
G.6
9083 7302 7708 2 2
Giải Năm
G.5
0882 3 8
Giải Tư
G.4
28148 65680 70789 99441 89138 21014 87113
4
5
1 8
 
Giải Ba
G.3
80978 57291 6  
Giải Nhì
G.2
98722 7 8
Giải Nhất
G.1
03203 8 0 2 3 4 9
Giải ĐB
ĐB
291884 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 8 9
1 3 4
2 2
3 8
4 1 8
5  
6  
7 8
8 0 2 3 4 9
9 1