XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 1 3
Giải Bảy
G.7
203 1 4 4 7
Giải Sáu
G.6
2701 7555 6055 2 0 4 9
Giải Năm
G.5
3529 3  
Giải Tư
G.4
27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024
4
5
1 9
2 5 5
Giải Ba
G.3
75272 79020 6 3 9
Giải Nhì
G.2
20114 7 2 6
Giải Nhất
G.1
49376 8  
Giải ĐB
ĐB
060152 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1 4 4 7
2 0 4 9
3  
4 1 9
5 2 5 5
6 3 9
7 2 6
8  
9  

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 6
Giải Bảy
G.7
406 1 4 7
Giải Sáu
G.6
5577 5855 3763 2 8
Giải Năm
G.5
7181 3 0 1 2 6 6
Giải Tư
G.4
06128 34254 27432 90545 36131 63514 42699
4
5
5
4 5 6
Giải Ba
G.3
73956 53336 6 3
Giải Nhì
G.2
02617 7 7
Giải Nhất
G.1
04736 8 1
Giải ĐB
ĐB
048130 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 4 7
2 8
3 0 1 2 6 6
4 5
5 4 5 6
6 3
7 7
8 1
9 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 9
Giải Bảy
G.7
973 1 0 3
Giải Sáu
G.6
0062 2762 5249 2 6 7 9
Giải Năm
G.5
4586 3  
Giải Tư
G.4
26627 15990 85176 37765 76291 20010 58013
4
5
0 9
8
Giải Ba
G.3
66929 70358 6 2 2 5
Giải Nhì
G.2
30940 7 3 6
Giải Nhất
G.1
76209 8 6
Giải ĐB
ĐB
124026 9 0 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0 3
2 6 7 9
3  
4 0 9
5 8
6 2 2 5
7 3 6
8 6
9 0 1

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 7
Giải Bảy
G.7
287 1 2 8
Giải Sáu
G.6
9032 2388 3933 2 8
Giải Năm
G.5
1741 3 2 3 8
Giải Tư
G.4
99992 36598 92328 37449 70812 30938 85545
4
5
1 5 9
0 3
Giải Ba
G.3
99850 16818 6 1
Giải Nhì
G.2
27007 7  
Giải Nhất
G.1
22661 8 7 8
Giải ĐB
ĐB
080253 9 2 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 2 8
2 8
3 2 3 8
4 1 5 9
5 0 3
6 1
7  
8 7 8
9 2 8

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 0 9
Giải Bảy
G.7
815 1 4 5
Giải Sáu
G.6
7543 7333 9074 2 7
Giải Năm
G.5
5377 3 3 4
Giải Tư
G.4
79170 89227 53195 29834 56359 50055 55441
4
5
1 3 9
5 9
Giải Ba
G.3
94349 25314 6  
Giải Nhì
G.2
31909 7 0 0 4 7
Giải Nhất
G.1
54200 8  
Giải ĐB
ĐB
407570 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 4 5
2 7
3 3 4
4 1 3 9
5 5 9
6  
7 0 0 4 7
8  
9 5

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 6 7
Giải Bảy
G.7
512 1 2 3
Giải Sáu
G.6
1644 3766 0386 2  
Giải Năm
G.5
9361 3  
Giải Tư
G.4
19040 87874 50459 59248 16254 27065 00513
4
5
0 3 4 8
4 4 9
Giải Ba
G.3
63243 66406 6 1 5 6
Giải Nhì
G.2
18899 7 4
Giải Nhất
G.1
53254 8 6
Giải ĐB
ĐB
640107 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 2 3
2  
3  
4 0 3 4 8
5 4 4 9
6 1 5 6
7 4
8 6
9 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0  
Giải Bảy
G.7
041 1 9
Giải Sáu
G.6
0929 0578 0670 2 9
Giải Năm
G.5
1492 3 9
Giải Tư
G.4
54683 34675 16142 56172 47772 16190 13655
4
5
1 2 9
5
Giải Ba
G.3
32349 12677 6 1
Giải Nhì
G.2
41419 7 0 2 2 5 7 8
Giải Nhất
G.1
92539 8 3
Giải ĐB
ĐB
105461 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 9
3 9
4 1 2 9
5 5
6 1
7 0 2 2 5 7 8
8 3
9 0 2

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 0 6
Giải Bảy
G.7
211 1 1 2
Giải Sáu
G.6
7445 0600 0635 2  
Giải Năm
G.5
3661 3 5
Giải Tư
G.4
50543 75994 12050 45369 55946 99582 75559
4
5
3 5 6
0 6 9
Giải Ba
G.3
92567 41706 6 1 7 9
Giải Nhì
G.2
87970 7 0
Giải Nhất
G.1
17312 8 2
Giải ĐB
ĐB
206656 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 1 2
2  
3 5
4 3 5 6
5 0 6 9
6 1 7 9
7 0
8 2
9 4

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 4 8
Giải Bảy
G.7
826 1 5 5 9
Giải Sáu
G.6
4779 2589 0341 2 4 6 7 8
Giải Năm
G.5
1619 3 4
Giải Tư
G.4
86015 26808 45680 42734 44227 79524 66404
4
5
1
 
Giải Ba
G.3
57528 19770 6  
Giải Nhì
G.2
31215 7 0 6 9
Giải Nhất
G.1
12176 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
497397 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8
1 5 5 9
2 4 6 7 8
3 4
4 1
5  
6  
7 0 6 9
8 0 9
9 7

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 2 3 4
Giải Bảy
G.7
749 1 6 6
Giải Sáu
G.6
6463 0793 9663 2  
Giải Năm
G.5
3948 3 5
Giải Tư
G.4
42057 29104 82202 66545 90760 85462 65857
4
5
5 8 9
7 7
Giải Ba
G.3
15587 78216 6 0 2 3 3
Giải Nhì
G.2
45803 7  
Giải Nhất
G.1
43535 8 7
Giải ĐB
ĐB
886216 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 4
1 6 6
2  
3 5
4 5 8 9
5 7 7
6 0 2 3 3
7  
8 7
9 3

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0 0 5
Giải Bảy
G.7
495 1 3 5 6
Giải Sáu
G.6
8229 3529 8161 2 9 9
Giải Năm
G.5
4454 3 1 2 5
Giải Tư
G.4
25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531
4
5
2 5
0 4
Giải Ba
G.3
06416 68542 6 1
Giải Nhì
G.2
10200 7 6
Giải Nhất
G.1
35515 8  
Giải ĐB
ĐB
967050 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5
1 3 5 6
2 9 9
3 1 2 5
4 2 5
5 0 4
6 1
7 6
8  
9 5

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0  
Giải Bảy
G.7
672 1  
Giải Sáu
G.6
9437 1258 3766 2 1 5 8
Giải Năm
G.5
6528 3 7
Giải Tư
G.4
44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621
4
5
 
2 5 8
Giải Ba
G.3
87980 12578 6 6
Giải Nhì
G.2
17481 7 2 8 9
Giải Nhất
G.1
51452 8 0 1 5 6 7
Giải ĐB
ĐB
163655 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 1 5 8
3 7
4  
5 2 5 8
6 6
7 2 8 9
8 0 1 5 6 7
9 3

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 4 5 5 8
Giải Bảy
G.7
713 1 3
Giải Sáu
G.6
6844 6246 0780 2 3 8
Giải Năm
G.5
0857 3 2
Giải Tư
G.4
83873 45408 82769 58505 49732 83523 99128
4
5
4 6
7
Giải Ba
G.3
88877 80304 6 0 9 9
Giải Nhì
G.2
28560 7 3 7
Giải Nhất
G.1
17305 8 0
Giải ĐB
ĐB
226069 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 5 8
1 3
2 3 8
3 2
4 4 6
5 7
6 0 9 9
7 3 7
8 0
9  

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 3
Giải Bảy
G.7
029 1  
Giải Sáu
G.6
6467 4282 5151 2 9
Giải Năm
G.5
0750 3 5 5 8
Giải Tư
G.4
31735 32272 57642 10968 48749 27469 37672
4
5
2 9
0 1
Giải Ba
G.3
46635 06278 6 7 8 9
Giải Nhì
G.2
28438 7 2 2 8 8
Giải Nhất
G.1
33478 8 2
Giải ĐB
ĐB
966303 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 9
3 5 5 8
4 2 9
5 0 1
6 7 8 9
7 2 2 8 8
8 2
9