XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 0 2 2 7 8
Giải Bảy
G.7
264 1 9
Giải Sáu
G.6
3239 6659 9275 2 4 5
Giải Năm
G.5
6825 3 9
Giải Tư
G.4
58843 37948 44683 14807 54719 06402 42624
4
5
3 8
9 9
Giải Ba
G.3
71308 14967 6 4 7
Giải Nhì
G.2
09902 7 5
Giải Nhất
G.1
42000 8 3
Giải ĐB
ĐB
670059 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 2 7 8
1 9
2 4 5
3 9
4 3 8
5 9 9
6 4 7
7 5
8 3
9  

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 1 7 9
Giải Bảy
G.7
880 1 2 7
Giải Sáu
G.6
1764 6482 3223 2 3 6 8
Giải Năm
G.5
3356 3  
Giải Tư
G.4
27207 93201 69866 63367 60709 06017 58528
4
5
1
4 6
Giải Ba
G.3
59196 49426 6 4 6 7
Giải Nhì
G.2
12941 7  
Giải Nhất
G.1
94454 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
531312 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 9
1 2 7
2 3 6 8
3  
4 1
5 4 6
6 4 6 7
7  
8 0 2
9 6

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 0
Giải Bảy
G.7
553 1 2
Giải Sáu
G.6
1829 6039 0350 2 9
Giải Năm
G.5
1848 3 0 2 9
Giải Tư
G.4
65566 27185 48332 68600 98996 02065 53130
4
5
2 3 8
0 3
Giải Ba
G.3
60771 56060 6 0 5 6
Giải Nhì
G.2
91112 7 1
Giải Nhất
G.1
24143 8 5
Giải ĐB
ĐB
707542 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 2
2 9
3 0 2 9
4 2 3 8
5 0 3
6 0 5 6
7 1
8 5
9 6

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 4 4 5 7
Giải Bảy
G.7
682 1 4 5
Giải Sáu
G.6
4382 2304 9015 2 7
Giải Năm
G.5
9004 3 0 9
Giải Tư
G.4
86876 63714 24839 14157 89783 70727 46330
4
5
2
7
Giải Ba
G.3
16084 47507 6  
Giải Nhì
G.2
68405 7 6
Giải Nhất
G.1
26342 8 2 2 3 4
Giải ĐB
ĐB
829097 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4 5 7
1 4 5
2 7
3 0 9
4 2
5 7
6  
7 6
8 2 2 3 4
9 7

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 4 4 6 9
Giải Bảy
G.7
667 1 5
Giải Sáu
G.6
6581 4868 9906 2 4
Giải Năm
G.5
8624 3  
Giải Tư
G.4
59909 47076 87815 86377 83296 88877 95094
4
5
 
7
Giải Ba
G.3
07504 05889 6 7 8
Giải Nhì
G.2
05557 7 6 7 7
Giải Nhất
G.1
22604 8 1 9
Giải ĐB
ĐB
052296 9 4 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4 6 9
1 5
2 4
3  
4  
5 7
6 7 8
7 6 7 7
8 1 9
9 4 6 6

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0  
Giải Bảy
G.7
319 1 5 6 9
Giải Sáu
G.6
1093 6532 9835 2 3 6
Giải Năm
G.5
7752 3 2 5
Giải Tư
G.4
53616 38448 81294 74023 80294 80672 24277
4
5
8
2 2
Giải Ba
G.3
79215 58868 6 8 9
Giải Nhì
G.2
65952 7 2 7
Giải Nhất
G.1
10169 8  
Giải ĐB
ĐB
548226 9 3 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 6 9
2 3 6
3 2 5
4 8
5 2 2
6 8 9
7 2 7
8  
9 3 4 4

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0 3
Giải Bảy
G.7
793 1 4 7 8
Giải Sáu
G.6
7671 2875 8418 2 8
Giải Năm
G.5
6603 3  
Giải Tư
G.4
23845 83288 98317 22828 91880 14897 12143
4
5
2 3 5 6 8
3
Giải Ba
G.3
61714 61646 6  
Giải Nhì
G.2
47542 7 1 5
Giải Nhất
G.1
42348 8 0 8
Giải ĐB
ĐB
080453 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 4 7 8
2 8
3  
4 2 3 5 6 8
5 3
6  
7 1 5
8 0 8
9 3 7

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 4
Giải Bảy
G.7
434 1 5 7
Giải Sáu
G.6
0415 6928 1636 2 6 8
Giải Năm
G.5
0726 3 0 4 5 6
Giải Tư
G.4
77430 13077 08135 62017 09778 63604 30768
4
5
3 3 4
3
Giải Ba
G.3
15543 60144 6 8
Giải Nhì
G.2
06494 7 7 8
Giải Nhất
G.1
59443 8  
Giải ĐB
ĐB
090253 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 5 7
2 6 8
3 0 4 5 6
4 3 3 4
5 3
6 8
7 7 8
8  
9 4

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 2 5 8
Giải Bảy
G.7
596 1 7
Giải Sáu
G.6
7723 7108 2905 2 3 4 7
Giải Năm
G.5
4124 3  
Giải Tư
G.4
75579 69251 19064 24861 69777 94185 03372
4
5
5
1
Giải Ba
G.3
18345 98496 6 1 4
Giải Nhì
G.2
32502 7 2 7 9
Giải Nhất
G.1
38817 8 5
Giải ĐB
ĐB
797127 9 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 8
1 7
2 3 4 7
3  
4 5
5 1
6 1 4
7 2 7 9
8 5
9 6 6

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0 0
Giải Bảy
G.7
663 1 4 7
Giải Sáu
G.6
3229 2437 3417 2 2 3 9
Giải Năm
G.5
4846 3 7
Giải Tư
G.4
96114 90357 53247 31123 76500 97822 28675
4
5
0 6 7
1 7
Giải Ba
G.3
17678 77640 6 3 8
Giải Nhì
G.2
07696 7 5 8
Giải Nhất
G.1
09068 8  
Giải ĐB
ĐB
092951 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 4 7
2 2 3 9
3 7
4 0 6 7
5 1 7
6 3 8
7 5 8
8  
9 6

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 9
Giải Bảy
G.7
620 1  
Giải Sáu
G.6
3582 0788 1360 2 0 3 9
Giải Năm
G.5
9609 3 2
Giải Tư
G.4
96847 24945 23066 58958 88532 42323 70129
4
5
5 7 7
1 8
Giải Ba
G.3
65347 63079 6 0 6
Giải Nhì
G.2
28451 7 3 9 9
Giải Nhất
G.1
74273 8 2 8
Giải ĐB
ĐB
326379 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1  
2 0 3 9
3 2
4 5 7 7
5 1 8
6 0 6
7 3 9 9
8 2 8
9  

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 2 3 6
Giải Bảy
G.7
119 1 7 9
Giải Sáu
G.6
6935 9206 3684 2 1 3
Giải Năm
G.5
7102 3 5
Giải Tư
G.4
77547 12382 52662 78987 13623 63521 42703
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
98883 97879 6 2 2 6
Giải Nhì
G.2
55617 7 9
Giải Nhất
G.1
33662 8 2 3 4 7
Giải ĐB
ĐB
322166 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 6
1 7 9
2 1 3
3 5
4 7
5  
6 2 2 6
7 9
8 2 3 4 7
9  

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 5
Giải Bảy
G.7
124 1 7
Giải Sáu
G.6
8972 6769 7461 2 4 5
Giải Năm
G.5
4498 3 0
Giải Tư
G.4
44017 40362 52697 87058 14730 07651 82294
4
5
 
1 5 8
Giải Ba
G.3
30568 66355 6 1 2 8 9
Giải Nhì
G.2
15905 7 2
Giải Nhất
G.1
76625 8  
Giải ĐB
ĐB
857599 9 4 7 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 7
2 4 5
3 0
4  
5 1 5 8
6 1 2 8 9
7 2
8  
9 4 7 8 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 0 1
Giải Bảy
G.7
850 1  
Giải Sáu
G.6
9951 8843 6394 2 4 7 8
Giải Năm
G.5
1549 3  
Giải Tư
G.4
08527 69601 95781 84275 91924 60545 70728
4
5
3 5 9
0 1 1 2
Giải Ba
G.3
77689 29851 6  
Giải Nhì
G.2
07900 7 5
Giải Nhất
G.1
43652 8 1 9
Giải ĐB
ĐB
948895 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1
1  
2 4 7 8
3  
4 3 5 9
5 0 1 1 2
6  
7 5
8 1 9
9 4 5