KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 05/11/2020 (Thứ 5)

[Quảng Bình]G.8: 58
G.7: 954
G.6: 1772 – 5123 – 9942
G.5: 5463
G.4: 75316 – 10966 – 22229 – 72349 – 19805 – 75677 – 81167
G.3: 88207 – 86335
G.2: 73996
G.1: 33740
DB6: 711057
[Bình Định]G.8: 44
G.7: 489
G.6: 0681 – 5544 – 3455
G.5: 7380
G.4: 15256 – 46438 – 65439 – 89030 – 78077 – 76699 – 24826
G.3: 19466 – 42709
G.2: 19105
G.1: 94345
DB6: 147859
[Quảng Trị]G.8: 55
G.7: 761
G.6: 8021 – 7809 – 8104
G.5: 4081
G.4: 61424 – 74225 – 89168 – 89056 – 23158 – 58730 – 97092
G.3: 89723 – 36195
G.2: 08492
G.1: 17561
DB6: 348667

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *