KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 09/05/2020 (Thứ 7)

[Đà Nẵng]G.8: 65
G.7: 751
G.6: 1410 – 5362 – 5403
G.5: 6346
G.4: 83095 – 06097 – 53629 – 02973 – 12981 – 59709 – 48809
G.3: 79437 – 88581
G.2: 82188
G.1: 55104
DB6: 188923
[Quảng Ngãi]G.8: 04
G.7: 574
G.6: 0035 – 6126 – 5956
G.5: 2867
G.4: 55738 – 91013 – 13294 – 29604 – 59257 – 56154 – 88056
G.3: 45665 – 78893
G.2: 65073
G.1: 14620
DB6: 596320
[Đắk Nông]G.8: 31
G.7: 148
G.6: 9009 – 8219 – 5112
G.5: 3669
G.4: 12573 – 60307 – 18245 – 63922 – 48846 – 80001 – 51438
G.3: 99282 – 50993
G.2: 21992
G.1: 23985
DB6: 289293

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *