KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 18/11/2020 (Thứ 4)

[Đà Nẵng]G.8: 89
G.7: 134
G.6: 2307 – 2167 – 5044
G.5: 3053
G.4: 54834 – 02903 – 13229 – 70344 – 71167 – 49894 – 82076
G.3: 27413 – 87618
G.2: 65426
G.1: 37636
DB6: 722315
[Khánh Hòa]G.8: 39
G.7: 350
G.6: 2567 – 7492 – 6304
G.5: 1582
G.4: 26770 – 09455 – 43726 – 22778 – 68698 – 39811 – 32337
G.3: 93125 – 01579
G.2: 28155
G.1: 35077
DB6: 100998

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *