KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 20/05/2020 (Thứ 4)

[Đà Nẵng]G.8: 82
G.7: 861
G.6: 8422 – 0090 – 9952
G.5: 0993
G.4: 76044 – 62217 – 61559 – 83493 – 34010 – 28562 – 83423
G.3: 04184 – 69967
G.2: 69340
G.1: 85027
DB6: 313247
[Khánh Hòa]G.8: 99
G.7: 660
G.6: 0073 – 9645 – 3232
G.5: 1964
G.4: 23960 – 49902 – 10252 – 27168 – 15164 – 70257 – 19477
G.3: 04894 – 80513
G.2: 29858
G.1: 04224
DB6: 123831

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *