KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 21/05/2020 (Thứ 5)

[Quảng Bình]G.8: 56
G.7: 594
G.6: 6820 – 7747 – 7892
G.5: 0981
G.4: 81952 – 53347 – 82320 – 03744 – 12901 – 64056 – 70309
G.3: 13784 – 35845
G.2: 89131
G.1: 34478
DB6: 489719
[Bình Định]G.8: 40
G.7: 162
G.6: 5671 – 8328 – 6025
G.5: 9876
G.4: 34816 – 95534 – 74598 – 74434 – 06697 – 44261 – 18316
G.3: 93770 – 92639
G.2: 85389
G.1: 63446
DB6: 465219
[Quảng Trị]G.8: 32
G.7: 426
G.6: 3105 – 0602 – 7698
G.5: 0196
G.4: 34270 – 53006 – 30756 – 11908 – 43606 – 95905 – 25130
G.3: 99616 – 54026
G.2: 13386
G.1: 19019
DB6: 355050

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *