KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 21/11/2020 (Thứ 7)

[Đà Nẵng]G.8: 46
G.7: 476
G.6: 5736 – 9764 – 0104
G.5: 3623
G.4: 88220 – 48331 – 68615 – 46843 – 30172 – 61168 – 09983
G.3: 18615 – 02504
G.2: 71286
G.1: 60929
DB6: 174094
[Quảng Ngãi]G.8: 60
G.7: 718
G.6: 5823 – 3310 – 5423
G.5: 3933
G.4: 42513 – 00129 – 00928 – 87595 – 22006 – 04693 – 04762
G.3: 41573 – 00022
G.2: 71177
G.1: 06262
DB6: 139420
[Đắk Nông]G.8: 20
G.7: 295
G.6: 7521 – 0919 – 1516
G.5: 5062
G.4: 72239 – 75724 – 17525 – 80784 – 39384 – 83428 – 74027
G.3: 70598 – 02773
G.2: 25138
G.1: 97615
DB6: 981905

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *