KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 25/06/2020 (Thứ 5)

[Quảng Bình]G.8: 58
G.7: 456
G.6: 4956 – 2287 – 4438
G.5: 2909
G.4: 86152 – 10179 – 71307 – 66579 – 19246 – 37913 – 68311
G.3: 84019 – 90125
G.2: 50879
G.1: 49293
DB6: 550093
[Bình Định]G.8: 98
G.7: 525
G.6: 4940 – 8904 – 0818
G.5: 1877
G.4: 61377 – 66460 – 58859 – 70762 – 59787 – 71593 – 97455
G.3: 17112 – 74092
G.2: 60846
G.1: 65279
DB6: 405653
[Quảng Trị]G.8: 97
G.7: 255
G.6: 4459 – 0991 – 4771
G.5: 2826
G.4: 72417 – 79517 – 79458 – 82621 – 39235 – 33672 – 82100
G.3: 13180 – 95819
G.2: 60121
G.1: 44603
DB6: 075050

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *