KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 28/03/2020 (Thứ 7)

[Đà Nẵng]G.8: 11
G.7: 415
G.6: 6174 – 0736 – 3729
G.5: 0379
G.4: 79153 – 55583 – 96434 – 27086 – 39781 – 33064 – 22808
G.3: 27364 – 06103
G.2: 46220
G.1: 29935
DB6: 926228
[Quảng Ngãi]G.8: 41
G.7: 673
G.6: 6051 – 9543 – 4782
G.5: 1802
G.4: 58740 – 55660 – 13794 – 93534 – 04966 – 89897 – 92496
G.3: 97625 – 74466
G.2: 34310
G.1: 53425
DB6: 419926
[Đắk Nông]G.8: 54
G.7: 745
G.6: 3766 – 1208 – 7310
G.5: 6289
G.4: 31994 – 27086 – 17939 – 47808 – 28703 – 39386 – 16920
G.3: 39738 – 18148
G.2: 27033
G.1: 29177
DB6: 589811

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *