KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 30/04/2020 (Thứ 5)

[Quảng Bình]G.8: 01
G.7: 339
G.6: 1823 – 2173 – 4729
G.5: 4543
G.4: 90547 – 19237 – 86079 – 89030 – 45138 – 10165 – 88698
G.3: 67536 – 09305
G.2: 29682
G.1: 18867
DB6: 048749
[Bình Định]G.8: 34
G.7: 618
G.6: 5435 – 2887 – 9728
G.5: 3855
G.4: 95995 – 58847 – 01347 – 52625 – 91126 – 07523 – 42771
G.3: 20099 – 74964
G.2: 12432
G.1: 81655
DB6: 800717
[Quảng Trị]G.8: 08
G.7: 739
G.6: 8103 – 8474 – 3243
G.5: 5171
G.4: 12368 – 65722 – 25520 – 92341 – 78933 – 91120 – 82840
G.3: 07471 – 12915
G.2: 85060
G.1: 99938
DB6: 075242

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *