KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 30/07/2020 (Thứ 5)

[Quảng Bình]G.8: 94
G.7: 091
G.6: 7014 – 6331 – 2767
G.5: 6436
G.4: 28117 – 65956 – 43764 – 41531 – 69632 – 99797 – 54748
G.3: 78377 – 44119
G.2: 34345
G.1: 41170
DB6: 642221
[Bình Định]G.8: 16
G.7: 171
G.6: 5550 – 6525 – 3940
G.5: 2453
G.4: 67526 – 71479 – 02456 – 05616 – 30542 – 24300 – 61165
G.3: 41396 – 57694
G.2: 65274
G.1: 06137
DB6: 649362
[Quảng Trị]G.8: 46
G.7: 472
G.6: 4688 – 4756 – 3107
G.5: 6280
G.4: 56658 – 63353 – 70706 – 88005 – 60587 – 22529 – 31727
G.3: 64393 – 94060
G.2: 87267
G.1: 10426
DB6: 388324

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *