KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 31/10/2020 (Thứ 7)

[Đà Nẵng]G.8: 88
G.7: 180
G.6: 2574 – 3618 – 6699
G.5: 4172
G.4: 76168 – 46378 – 33458 – 18705 – 19935 – 41662 – 49157
G.3: 45098 – 13817
G.2: 71612
G.1: 33904
DB6: 873980
[Quảng Ngãi]G.8: 91
G.7: 191
G.6: 7733 – 2910 – 5841
G.5: 0971
G.4: 38432 – 09688 – 79188 – 95276 – 22615 – 17978 – 38702
G.3: 99407 – 44228
G.2: 01369
G.1: 42281
DB6: 793350
[Đắk Nông]G.8: 45
G.7: 064
G.6: 5235 – 3092 – 3097
G.5: 1366
G.4: 75920 – 27720 – 38910 – 48397 – 17089 – 24436 – 40127
G.3: 63060 – 74483
G.2: 64482
G.1: 61644
DB6: 641570

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *