DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN NAM

Đặc biệt: Đầu 2 Đuôi 2
Cầu Loto VIP: 62-08
Loto Xiên: (44-65)(04-07)(24-81)(11-60)
Loto về nhiều: 44-65-04-07
Loto lâu không về: 53-83-86-03
Đặc biệt: Đầu 4 Đuôi 0
Cầu Loto VIP: 58-84
Loto Xiên: (27-01)(18-36)(12-34)(00-06)
Loto về nhiều: 27-01-18-36
Loto lâu không về: 94-08-43-86
Đặc biệt: Đầu 9 Đuôi 1
Cầu Loto VIP: 15-22
Loto Xiên: (05-48)(16-23)(45-13)(32-40)
Loto về nhiều: 05-48-16-23
Loto lâu không về: 53-89-96-11