DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN NAM

Đặc biệt: Đầu 2 Đuôi 1
Cầu Loto VIP: 23-13
Loto Xiên: (02-43)(57-60)(01-12)(29-45)
Loto về nhiều: 03-63-92-47
Loto lâu không về: 57-01-12-29
Đặc biệt: Đầu 0 Đuôi 7
Cầu Loto VIP: 81-72
Loto Xiên: (18-06)(08-29)(31-33)(47-51)
Loto về nhiều: 48-81-23-95
Loto lâu không về: 18-33-51-06
Đặc biệt: Đầu 1 Đuôi 9
Cầu Loto VIP: 26-77
Loto Xiên: (80-47)(20-24)(28-30)(51-57)
Loto về nhiều: 37-13-12-90
Loto lâu không về: 28-57-51-68