DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN NAM

Đặc biệt: Đầu 3 Đuôi 4
Cầu Loto VIP: 03-47
Loto Xiên: (03-47)(57-06)(40-02)(10-17)
Loto về nhiều: 60-61-76-88
Loto lâu không về: 06-33-74-89
Đặc biệt: Đầu 5 Đuôi 7
Cầu Loto VIP: 23-18
Loto Xiên: (23-18)(52-35)(70-75)(11-30)
Loto về nhiều: 42-73-55-95
Loto lâu không về: 52-75-11-56
Đặc biệt: Đầu 3 Đuôi 8
Cầu Loto VIP: 69-23
Loto Xiên: (69-23)(90-26)(29-32)(39-55)
Loto về nhiều: 54-51-61-73
Loto lâu không về: 69-39-55-90