KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 16/05/2020 (Thứ 7)

[Đà Nẵng]G.8: 98
G.7: 376
G.6: 8858 – 7159 – 7574
G.5: 8666
G.4: 07877 – 10339 – 31000 – 67372 – 57856 – 32650 – 51453
G.3: 17897 – 89762
G.2: 58435
G.1: 03703
DB6: 929214
[Quảng Ngãi]G.8: 07
G.7: 346
G.6: 7919 – 1991 – 3060
G.5: 9291
G.4: 16230 – 86491 – 04704 – 08269 – 26194 – 67458 – 87595
G.3: 32103 – 51804
G.2: 15444
G.1: 28305
DB6: 173600
[Đắk Nông]G.8: 70
G.7: 096
G.6: 8100 – 3114 – 4003
G.5: 9724
G.4: 65548 – 02187 – 60140 – 91187 – 66385 – 31839 – 37090
G.3: 82634 – 47876
G.2: 08693
G.1: 46476
DB6: 886948

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *