KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 25/04/2020 (Thứ 7)

[Đà Nẵng]G.8: 98
G.7: 216
G.6: 0810 – 0840 – 5368
G.5: 7485
G.4: 80727 – 59879 – 87423 – 99828 – 83344 – 48343 – 03519
G.3: 13426 – 24783
G.2: 18328
G.1: 36078
DB6: 918486
[Quảng Ngãi]G.8: 63
G.7: 740
G.6: 2234 – 2093 – 9493
G.5: 4563
G.4: 98326 – 44520 – 93865 – 58207 – 57062 – 88098 – 59141
G.3: 62231 – 50461
G.2: 76705
G.1: 79300
DB6: 646135
[Đắk Nông]G.8: 66
G.7: 740
G.6: 0333 – 3105 – 1684
G.5: 8686
G.4: 50331 – 75680 – 38904 – 01247 – 87354 – 64003 – 45273
G.3: 97314 – 75787
G.2: 83661
G.1: 85561
DB6: 453921

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *